Advanced

Kan du tänka dig att raka dig?

Ånmo, Mattias LU and Tysper Handin, Caroline LU (2012) ANSM50 20121
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Att skapa och säkra fria luftvägar är primärt inom anestesiologin. Anestesisjuksköterskan skall genom framförhållning och god förberedelse reducera riskerna inför en operation och genom att arbeta förebyggande försöka förhindra vårdrelaterade skador. Vid sövning är maskventilation grundläggande och den teknik som räddar luftvägen vid komplikationer, när masken inte kan hållas tätt på grund av skäggväxt finns det risk att patienten blir otillräckligt ventilerad. Forskare inom området enas om att skägg är en riskfaktor för svår maskventilation. Syfte: Studien avsåg att undersöka patienters förhållande till sitt skägg, samt hur anestesi-sjuksköterskor upplevde skäggiga patienter. Metod: En kvalitativ forskningsmetod användes med... (More)
Bakgrund: Att skapa och säkra fria luftvägar är primärt inom anestesiologin. Anestesisjuksköterskan skall genom framförhållning och god förberedelse reducera riskerna inför en operation och genom att arbeta förebyggande försöka förhindra vårdrelaterade skador. Vid sövning är maskventilation grundläggande och den teknik som räddar luftvägen vid komplikationer, när masken inte kan hållas tätt på grund av skäggväxt finns det risk att patienten blir otillräckligt ventilerad. Forskare inom området enas om att skägg är en riskfaktor för svår maskventilation. Syfte: Studien avsåg att undersöka patienters förhållande till sitt skägg, samt hur anestesi-sjuksköterskor upplevde skäggiga patienter. Metod: En kvalitativ forskningsmetod användes med semistrukturerade intervjuer. Fjorton manliga patienter och tio anestesisjuksköterskor intervjuades. Författarna utgick från följande frågeställningar: Varför har patienterna skägg och hur förhåller sig patienterna till sitt skägg, samt hur ser anestesisjuksköterskor på skäggiga patienter? Materialet analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det visade sig att männen i studien hade en relativt lättsam inställning till sitt skägg. Männen ansåg att om det bara fanns en tillräckligt god anledning, var det inga problem att raka sig. Anestesisjuksköterskorna upplevde att skägget var en del av patienternas självbild, men ansåg samtidigt att det ur patientsäkerhetssynpunkt var rimligt att be patienterna raka sig inför en operation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ånmo, Mattias LU and Tysper Handin, Caroline LU
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie om patientens och anestesisjuksköterskans inställning till skägg i samband med en operation.
course
ANSM50 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Skägg, Maskventilation, Riskfaktor, Inställning, Anestesisjuksköterskor
language
Swedish
id
2701924
date added to LUP
2012-12-07 09:32:07
date last changed
2015-12-14 13:21:27
@misc{2701924,
 abstract   = {Bakgrund: Att skapa och säkra fria luftvägar är primärt inom anestesiologin. Anestesisjuksköterskan skall genom framförhållning och god förberedelse reducera riskerna inför en operation och genom att arbeta förebyggande försöka förhindra vårdrelaterade skador. Vid sövning är maskventilation grundläggande och den teknik som räddar luftvägen vid komplikationer, när masken inte kan hållas tätt på grund av skäggväxt finns det risk att patienten blir otillräckligt ventilerad. Forskare inom området enas om att skägg är en riskfaktor för svår maskventilation. Syfte: Studien avsåg att undersöka patienters förhållande till sitt skägg, samt hur anestesi-sjuksköterskor upplevde skäggiga patienter. Metod: En kvalitativ forskningsmetod användes med semistrukturerade intervjuer. Fjorton manliga patienter och tio anestesisjuksköterskor intervjuades. Författarna utgick från följande frågeställningar: Varför har patienterna skägg och hur förhåller sig patienterna till sitt skägg, samt hur ser anestesisjuksköterskor på skäggiga patienter? Materialet analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det visade sig att männen i studien hade en relativt lättsam inställning till sitt skägg. Männen ansåg att om det bara fanns en tillräckligt god anledning, var det inga problem att raka sig. Anestesisjuksköterskorna upplevde att skägget var en del av patienternas självbild, men ansåg samtidigt att det ur patientsäkerhetssynpunkt var rimligt att be patienterna raka sig inför en operation.},
 author    = {Ånmo, Mattias and Tysper Handin, Caroline},
 keyword   = {Skägg,Maskventilation,Riskfaktor,Inställning,Anestesisjuksköterskor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan du tänka dig att raka dig?},
 year     = {2012},
}