Advanced

Den gudstjänstfirande församlingen i Svenska kyrkan

Sjöstedt, Anders LU (2012) KREX85 20121
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen är, som titeln anger, en analys av den gudstjänstfirande församlingen i Svenska kyrkan och dess betydelse hos teologerna Fredrik Modeus, Ragnar Persenius och Sven Thidevall. Bakgrunden till uppsatsen är att förtroendet för Svenska kyrkan fortfarande är starkt men dess betydelse har minskat för nutidsmänniskan. Medlemstrenden pekar neråt, allt färre firar gudstjänst på söndagen och de kyrkliga handlingarna minskar i antal i Svenska kyrkan. Därtill befinner sig Svenska kyrkan i en förvirring vad det gäller sin identitet. Samtidigt finns de lokala församlingarna i ett föränderligt samhälle där samhällets värderingar och rörelser påverkar och utmanar kyrkan. I denna situation behöver kyrkan finna en väg mot framtiden.

För... (More)
Den här uppsatsen är, som titeln anger, en analys av den gudstjänstfirande församlingen i Svenska kyrkan och dess betydelse hos teologerna Fredrik Modeus, Ragnar Persenius och Sven Thidevall. Bakgrunden till uppsatsen är att förtroendet för Svenska kyrkan fortfarande är starkt men dess betydelse har minskat för nutidsmänniskan. Medlemstrenden pekar neråt, allt färre firar gudstjänst på söndagen och de kyrkliga handlingarna minskar i antal i Svenska kyrkan. Därtill befinner sig Svenska kyrkan i en förvirring vad det gäller sin identitet. Samtidigt finns de lokala församlingarna i ett föränderligt samhälle där samhällets värderingar och rörelser påverkar och utmanar kyrkan. I denna situation behöver kyrkan finna en väg mot framtiden.

För att få en förståelse för den komplexa situation Svenska kyrkan befinner sig i målas inledningsvis i uppsatsen en bakgrundsbild bestående av tre spår – Kyrkotänkande inom Svenska kyrka under 1900-tal, definitioner av den gudstjänstfirande församlingen samt den gudstjänstfirande församlingens utmaningar i nuet.

Uppsatsens syfte och metod är att analysera vald litteratur och hur teologerna beskriver den gudstjänstfirande församlingen samt vilka konsekvenser detta får för den pastorala verksamheten. Avslutningsvis ställs frågan om man kan använda de tankar och synsätt som finns hos teologerna för att finna grunderna för en vision för Svenska kyrkans framtid.

Litteraturstudiet ger som resultat att Svenska kyrkans identitet och uppdrag finns tydligt nedtecknade i dess grunddokument. Vidare ger litteraturstudiet innehållsrika perspektiv på den gudstjänstfirande församlingen. Den pastorala verksamheten bör utformas i samklang med en omvärldsanalys samt i linje med församlingens självuppfattning och uppdrag. Endast diakonin omnämns som omistlig pastoral verksamhet för framtidens Svenska kyrka. Uppsatsens sammantagna slutsats är att det finns goda grunder som stärker en vision om en levande och engagerande Svenska kyrkan på väg mot framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöstedt, Anders LU
supervisor
organization
alternative title
En analys av dess betydelse hos Fredrik Modeus, Ragnar Persenius och Sven Thidevall
course
KREX85 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
pastoralteologi, pastoral verksamhet, gudstjänstfirande församling, ecklesiologi, Svenska kyrkan, diakoni, Fredrik Modéus, Ragnar Persenius, Sven Thidevall
language
Swedish
id
2702057
date added to LUP
2012-06-08 15:14:09
date last changed
2015-12-14 13:36:05
@misc{2702057,
 abstract   = {Den här uppsatsen är, som titeln anger, en analys av den gudstjänstfirande församlingen i Svenska kyrkan och dess betydelse hos teologerna Fredrik Modeus, Ragnar Persenius och Sven Thidevall. Bakgrunden till uppsatsen är att förtroendet för Svenska kyrkan fortfarande är starkt men dess betydelse har minskat för nutidsmänniskan. Medlemstrenden pekar neråt, allt färre firar gudstjänst på söndagen och de kyrkliga handlingarna minskar i antal i Svenska kyrkan. Därtill befinner sig Svenska kyrkan i en förvirring vad det gäller sin identitet. Samtidigt finns de lokala församlingarna i ett föränderligt samhälle där samhällets värderingar och rörelser påverkar och utmanar kyrkan. I denna situation behöver kyrkan finna en väg mot framtiden. 

För att få en förståelse för den komplexa situation Svenska kyrkan befinner sig i målas inledningsvis i uppsatsen en bakgrundsbild bestående av tre spår – Kyrkotänkande inom Svenska kyrka under 1900-tal, definitioner av den gudstjänstfirande församlingen samt den gudstjänstfirande församlingens utmaningar i nuet. 

Uppsatsens syfte och metod är att analysera vald litteratur och hur teologerna beskriver den gudstjänstfirande församlingen samt vilka konsekvenser detta får för den pastorala verksamheten. Avslutningsvis ställs frågan om man kan använda de tankar och synsätt som finns hos teologerna för att finna grunderna för en vision för Svenska kyrkans framtid.

Litteraturstudiet ger som resultat att Svenska kyrkans identitet och uppdrag finns tydligt nedtecknade i dess grunddokument. Vidare ger litteraturstudiet innehållsrika perspektiv på den gudstjänstfirande församlingen. Den pastorala verksamheten bör utformas i samklang med en omvärldsanalys samt i linje med församlingens självuppfattning och uppdrag. Endast diakonin omnämns som omistlig pastoral verksamhet för framtidens Svenska kyrka. Uppsatsens sammantagna slutsats är att det finns goda grunder som stärker en vision om en levande och engagerande Svenska kyrkan på väg mot framtiden.},
 author    = {Sjöstedt, Anders},
 keyword   = {pastoralteologi,pastoral verksamhet,gudstjänstfirande församling,ecklesiologi,Svenska kyrkan,diakoni,Fredrik Modéus,Ragnar Persenius,Sven Thidevall},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den gudstjänstfirande församlingen i Svenska kyrkan},
 year     = {2012},
}