Advanced

Marginalpress - En jämförelse av förhållandet till överprissättning respektive underprissättning

Claeson, Amanda LU (2012) HARH10 20121
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats omfattar företag som har en dominerande ställning på marknaden. Ett företag som har en dominerande ställning på marknaden har ett ansvar att inte snedvrida och hämma den effektiva konkurrensen. De får dels inte, direkt eller indirekt, påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser. Skulle ett företag tillämpa sådana oskäliga affärsvillkor anses det förbjudet och oförenligt med den inre marknaden. Följaktligen anses företaget ha missbrukat sin dominerande ställning.

De oskäliga villkoren kan t.ex. bestå i att företaget tillämpar priser som är oskäligt låga i syfte att eliminera konkurrenter. Denna form av missbruk benämns underprissättning, eller s.k. ”predatory pricing”. Ett företag kan även, för att dra fördel... (More)
Denna uppsats omfattar företag som har en dominerande ställning på marknaden. Ett företag som har en dominerande ställning på marknaden har ett ansvar att inte snedvrida och hämma den effektiva konkurrensen. De får dels inte, direkt eller indirekt, påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser. Skulle ett företag tillämpa sådana oskäliga affärsvillkor anses det förbjudet och oförenligt med den inre marknaden. Följaktligen anses företaget ha missbrukat sin dominerande ställning.

De oskäliga villkoren kan t.ex. bestå i att företaget tillämpar priser som är oskäligt låga i syfte att eliminera konkurrenter. Denna form av missbruk benämns underprissättning, eller s.k. ”predatory pricing”. Ett företag kan även, för att dra fördel av sin starka marknadsposition, tillämpa oskäligt höga priser, eller s.k. monopolpriser. En sådan prissättning kan anses utgöra överprissättning. Dessa förfaranden anses utgöra missbruk i den mening som avses i artikel 102 FEUF.

En form av missbruk som också anses oförenlig med den inre marknaden är marginalpress. I ett förhandsavgörande från EU-domstolen, på begäran av Stockholms tingsrätt, gör domstolen en del tolkningar gällande artikel 102 FEUF och de kriterier som ska beaktas vid bedömningen av huruvida prissättning som innebär marginalpress ska anses utgöra missbruk av dominerande ställning.

När ett vertikalt integrerat företag tillämpar priser i grossistled som skiljer sig från priserna som de tillämpar i detaljistled kan detta utgöra missbruk av dominerande ställning i form av marginalpress. De förutsättningar som ställs för att marginalpress ska anses utgöra missbruk har vissa likheter och skillnader med de som ställs i bedömningen av underpris- respektive överprissättning. Detta medför att tillämpningen av artikel 102 ser annorlunda beroende på vilket förfarande som åberopas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Claeson, Amanda LU
supervisor
organization
course
HARH10 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marginalpress, Överprissättning, Underprissättning, Dominerande ställning, Missbruk
language
Swedish
id
2702162
date added to LUP
2012-06-07 09:02:43
date last changed
2012-06-07 09:02:43
@misc{2702162,
 abstract   = {Denna uppsats omfattar företag som har en dominerande ställning på marknaden. Ett företag som har en dominerande ställning på marknaden har ett ansvar att inte snedvrida och hämma den effektiva konkurrensen. De får dels inte, direkt eller indirekt, påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser. Skulle ett företag tillämpa sådana oskäliga affärsvillkor anses det förbjudet och oförenligt med den inre marknaden. Följaktligen anses företaget ha missbrukat sin dominerande ställning.

De oskäliga villkoren kan t.ex. bestå i att företaget tillämpar priser som är oskäligt låga i syfte att eliminera konkurrenter. Denna form av missbruk benämns underprissättning, eller s.k. ”predatory pricing”. Ett företag kan även, för att dra fördel av sin starka marknadsposition, tillämpa oskäligt höga priser, eller s.k. monopolpriser. En sådan prissättning kan anses utgöra överprissättning. Dessa förfaranden anses utgöra missbruk i den mening som avses i artikel 102 FEUF. 

En form av missbruk som också anses oförenlig med den inre marknaden är marginalpress. I ett förhandsavgörande från EU-domstolen, på begäran av Stockholms tingsrätt, gör domstolen en del tolkningar gällande artikel 102 FEUF och de kriterier som ska beaktas vid bedömningen av huruvida prissättning som innebär marginalpress ska anses utgöra missbruk av dominerande ställning.

När ett vertikalt integrerat företag tillämpar priser i grossistled som skiljer sig från priserna som de tillämpar i detaljistled kan detta utgöra missbruk av dominerande ställning i form av marginalpress. De förutsättningar som ställs för att marginalpress ska anses utgöra missbruk har vissa likheter och skillnader med de som ställs i bedömningen av underpris- respektive överprissättning. Detta medför att tillämpningen av artikel 102 ser annorlunda beroende på vilket förfarande som åberopas.},
 author    = {Claeson, Amanda},
 keyword   = {Marginalpress,Överprissättning,Underprissättning,Dominerande ställning,Missbruk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marginalpress - En jämförelse av förhållandet till överprissättning respektive underprissättning},
 year     = {2012},
}