Advanced

Att kommunicera kunskap

Johansson, Alinde LU (2012) SKOK01 20121
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Forskning inom internkommunikation betonas ofta som viktig i strävan mot förståelse av lärande i organisationer. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder undersöker jag i denna studie hur den interna kommunikationen kan stödja processer för lärande i en organisation. Resultatet från studien visar att då en organisation växer skapas behov av att utveckla processerna för att dela kunskap mellan grupper och att brist på tid för reflektion utgör en begränsning för lärande. Vidare visar studien att ett informellt lärande stödjs av handlingsfrihet i arbetet och en informell kommunikation. Resultatet visar också hur organisationslärande, delvis på grund av begränsade processer för dokumentation, till stor del är beroende av att enskilda... (More)
Forskning inom internkommunikation betonas ofta som viktig i strävan mot förståelse av lärande i organisationer. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder undersöker jag i denna studie hur den interna kommunikationen kan stödja processer för lärande i en organisation. Resultatet från studien visar att då en organisation växer skapas behov av att utveckla processerna för att dela kunskap mellan grupper och att brist på tid för reflektion utgör en begränsning för lärande. Vidare visar studien att ett informellt lärande stödjs av handlingsfrihet i arbetet och en informell kommunikation. Resultatet visar också hur organisationslärande, delvis på grund av begränsade processer för dokumentation, till stor del är beroende av att enskilda individer sprider kunskap i organisationen. (Less)
Abstract
Internal communication research is often highlighted as important when striving towards understanding learning in organizations. Through qualitative and quantitative methods this study examines the question of how the internal communication can support processes of learning in an organization. Results from the study shows that organizational expansion creates a need to develop processes for knowledge sharing between groups and how lack of time for reflection constitutes a limitation for learning. It also shows how informal learning is supported by a large scope for action and informal communication. Furthermore the result shows that the organizational learning, partly because of limited processes for documentation, is highly dependent on... (More)
Internal communication research is often highlighted as important when striving towards understanding learning in organizations. Through qualitative and quantitative methods this study examines the question of how the internal communication can support processes of learning in an organization. Results from the study shows that organizational expansion creates a need to develop processes for knowledge sharing between groups and how lack of time for reflection constitutes a limitation for learning. It also shows how informal learning is supported by a large scope for action and informal communication. Furthermore the result shows that the organizational learning, partly because of limited processes for documentation, is highly dependent on individuals spreading knowledge within the organization. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Alinde LU
supervisor
organization
alternative title
Communicating knowledge
course
SKOK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lärande, internkommunikation, organisationskommunikation, organisationslärande
language
Swedish
id
2740327
date added to LUP
2012-08-29 10:47:04
date last changed
2014-09-04 08:36:18
@misc{2740327,
 abstract   = {Internal communication research is often highlighted as important when striving towards understanding learning in organizations. Through qualitative and quantitative methods this study examines the question of how the internal communication can support processes of learning in an organization. Results from the study shows that organizational expansion creates a need to develop processes for knowledge sharing between groups and how lack of time for reflection constitutes a limitation for learning. It also shows how informal learning is supported by a large scope for action and informal communication. Furthermore the result shows that the organizational learning, partly because of limited processes for documentation, is highly dependent on individuals spreading knowledge within the organization.},
 author    = {Johansson, Alinde},
 keyword   = {lärande,internkommunikation,organisationskommunikation,organisationslärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att kommunicera kunskap},
 year     = {2012},
}