Advanced

Konstruktioner av brottsoffer i svensk press

Chipumbu Nilsson, Mahina LU (2012) SOPA63 20121
School of Social Work
Abstract
The aim of this study was to illustrate the construction of the concept “victim of crime” in present Swedish press, using a social constructive approach. The empirical material consisted of selected articles from Swedish newspapers in February 2012. Using a qualitative method the analysis was devoted to how victims of crime were represented in present Swedish newspapers and why the victims were represented in different ways. In the analysis victims of crime are described as more or less “ideal” respectively “rebellious” were recorded as well as a tendency to classify victims of crime as “one of us”. The interests behind how victims of crime are represented are described as economical, maintenance of social structure, advocacy or party... (More)
The aim of this study was to illustrate the construction of the concept “victim of crime” in present Swedish press, using a social constructive approach. The empirical material consisted of selected articles from Swedish newspapers in February 2012. Using a qualitative method the analysis was devoted to how victims of crime were represented in present Swedish newspapers and why the victims were represented in different ways. In the analysis victims of crime are described as more or less “ideal” respectively “rebellious” were recorded as well as a tendency to classify victims of crime as “one of us”. The interests behind how victims of crime are represented are described as economical, maintenance of social structure, advocacy or party political. The paper is concluded by a reflection around qualitative and quantitative method and suggests areas for continued or immersed research. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte var att med en socialkonstruktivistisk ansats belysa framställningen av brottsoffer i nutida svensk press. Det empiriska materialet bestod av utvalda artiklar från svensk press under februari månad år 2012. Med kvalitativ metod analyserades hur brottsoffer framställs i svensk press idag och varför framställningar av brottsoffer görs på ett visst sätt. Förekomsten av beskrivningar av brottsoffer såsom mer eller mindre ”idealiska” respektive ”motspänstiga” samt en tendens att föra brottsoffer till kategorin ”en av oss” har kunnat beläggas i empirin. Uppsatsen illustrerar också att det kan finnas ekonomiska, samhällsbevarande, opinionsbildande eller partipolitiska intressen bakom att framställningar av brottsoffer görs på ett... (More)
Uppsatsens syfte var att med en socialkonstruktivistisk ansats belysa framställningen av brottsoffer i nutida svensk press. Det empiriska materialet bestod av utvalda artiklar från svensk press under februari månad år 2012. Med kvalitativ metod analyserades hur brottsoffer framställs i svensk press idag och varför framställningar av brottsoffer görs på ett visst sätt. Förekomsten av beskrivningar av brottsoffer såsom mer eller mindre ”idealiska” respektive ”motspänstiga” samt en tendens att föra brottsoffer till kategorin ”en av oss” har kunnat beläggas i empirin. Uppsatsen illustrerar också att det kan finnas ekonomiska, samhällsbevarande, opinionsbildande eller partipolitiska intressen bakom att framställningar av brottsoffer görs på ett visst sätt. Uppsatsen avslutas med reflektioner kring kvalitativ och kvantitativ metod samt förslag på områden för fortsatt eller fördjupad forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Chipumbu Nilsson, Mahina LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
media, construction, crime, victim of crime, victim
language
Swedish
additional info
Examiner: Hans-Edvard Roos
id
2740404
date added to LUP
2012-06-08 14:25:13
date last changed
2012-06-08 14:25:13
@misc{2740404,
 abstract   = {The aim of this study was to illustrate the construction of the concept “victim of crime” in present Swedish press, using a social constructive approach. The empirical material consisted of selected articles from Swedish newspapers in February 2012. Using a qualitative method the analysis was devoted to how victims of crime were represented in present Swedish newspapers and why the victims were represented in different ways. In the analysis victims of crime are described as more or less “ideal” respectively “rebellious” were recorded as well as a tendency to classify victims of crime as “one of us”. The interests behind how victims of crime are represented are described as economical, maintenance of social structure, advocacy or party political. The paper is concluded by a reflection around qualitative and quantitative method and suggests areas for continued or immersed research.},
 author    = {Chipumbu Nilsson, Mahina},
 keyword   = {media,construction,crime,victim of crime,victim},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konstruktioner av brottsoffer i svensk press},
 year     = {2012},
}