Advanced

En kvantitativ studie om hur kreativt ledarskap och välbefinnande förhåller sig i en föränderlig arbetsmiljö

Berglund, Josefine LU and Smith, Jennie LU (2012) PSYK01 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Med utgångspunkt i en flexibel arbetsmiljö med krav på kreativitet, syftade studien till att undersöka sambandet mellan skattat kreativt ledarskap och upplevt välbefinnande sett ur medarbetarnas perspektiv. Syftet var även att undersöka sambandet mellan kreativt ledarskap och kreativ organisation, samt hur mycket av medarbetarnas välbefinnande som kan tillskrivas kreativt ledarskap och kreativ organisation. Vidare syftade studien till att utreda huruvida det finns någon diskrepans mellan hur chefer skattar sin egen kreativa ledarskapsstil och hur medarbetarna skattar sin närmaste chefs kreativa ledarskapsstil. En webenkät distribuerades till sex svenska företag och sammanlagt inkom 50 kompletta enkäter som kunde inkluderas i analysen. Av... (More)
Med utgångspunkt i en flexibel arbetsmiljö med krav på kreativitet, syftade studien till att undersöka sambandet mellan skattat kreativt ledarskap och upplevt välbefinnande sett ur medarbetarnas perspektiv. Syftet var även att undersöka sambandet mellan kreativt ledarskap och kreativ organisation, samt hur mycket av medarbetarnas välbefinnande som kan tillskrivas kreativt ledarskap och kreativ organisation. Vidare syftade studien till att utreda huruvida det finns någon diskrepans mellan hur chefer skattar sin egen kreativa ledarskapsstil och hur medarbetarna skattar sin närmaste chefs kreativa ledarskapsstil. En webenkät distribuerades till sex svenska företag och sammanlagt inkom 50 kompletta enkäter som kunde inkluderas i analysen. Av dessa 50 var 13 chefer och 37 medarbetare. Resultaten indikerade inte något signifikant samband mellan varken kreativt ledarskap och upplevt välbefinnande, eller kreativ organisation och välbefinnande. Ett signifikant samband upptäcktes dock mellan kreativt ledarskap och kreativ organisation. Regressionsanalysen antydde även att omkring 10 % av variationen inom variabeln kreativ organisation kan prediceras av kreativt ledarskap, och tvärtom. Analysen av diskrepansen mellan chefers och medarbetares uppfattningar kring ledarskapsstilen, indikerade inte på en signifikant skillnad. Baserat på resultaten diskuterades sannolika orsaker till att resultatet gick emot tidigare forskning, samt behovet av framtida forskning inom området. (Less)
Abstract
Based on a flexible work environment with demands for creativity, the purpose of this study was to investigate the correlation between estimated creative leadership and subjective well-being among the employees. The purpose was also to examine the correlation between creative leadership and creative organization, and how well these variables can be used to predict employee well-being. Furthermore, the study aimed at investigating whether there is any discrepancy between how managers perceive their own creative leadership style and how employees perceive their manager’s creative leadership style. An internet based survey was distributed to six Swedish companies. A total of 50 questionnaires were completed and could be included in the... (More)
Based on a flexible work environment with demands for creativity, the purpose of this study was to investigate the correlation between estimated creative leadership and subjective well-being among the employees. The purpose was also to examine the correlation between creative leadership and creative organization, and how well these variables can be used to predict employee well-being. Furthermore, the study aimed at investigating whether there is any discrepancy between how managers perceive their own creative leadership style and how employees perceive their manager’s creative leadership style. An internet based survey was distributed to six Swedish companies. A total of 50 questionnaires were completed and could be included in the analysis. 13 of those were managers and 37 were employees. The results indicated no significant correlation between neither creative leadership and subjective well-being, nor creative organization and subjective well-being. However, a significant correlation was found between creative leadership and creative organization. The regression analysis also indicated that about 10 % of the variance in the variable creative organization can be predicted from creative leadership, and vice versa. The analysis of the discrepancy did not indicate a significant difference between managers' and employees' perceptions of leadership style. Based on the results of the study, plausible explanations as to why some of our results do not support previous research, were discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berglund, Josefine LU and Smith, Jennie LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kreativitet, ledarskap, välbefinnande, organisationsklimat
language
Swedish
id
2759750
date added to LUP
2012-06-15 13:55:10
date last changed
2012-06-15 13:55:10
@misc{2759750,
 abstract   = {Based on a flexible work environment with demands for creativity, the purpose of this study was to investigate the correlation between estimated creative leadership and subjective well-being among the employees. The purpose was also to examine the correlation between creative leadership and creative organization, and how well these variables can be used to predict employee well-being. Furthermore, the study aimed at investigating whether there is any discrepancy between how managers perceive their own creative leadership style and how employees perceive their manager’s creative leadership style. An internet based survey was distributed to six Swedish companies. A total of 50 questionnaires were completed and could be included in the analysis. 13 of those were managers and 37 were employees. The results indicated no significant correlation between neither creative leadership and subjective well-being, nor creative organization and subjective well-being. However, a significant correlation was found between creative leadership and creative organization. The regression analysis also indicated that about 10 % of the variance in the variable creative organization can be predicted from creative leadership, and vice versa. The analysis of the discrepancy did not indicate a significant difference between managers' and employees' perceptions of leadership style. Based on the results of the study, plausible explanations as to why some of our results do not support previous research, were discussed.},
 author    = {Berglund, Josefine and Smith, Jennie},
 keyword   = {kreativitet,ledarskap,välbefinnande,organisationsklimat},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kvantitativ studie om hur kreativt ledarskap och välbefinnande förhåller sig i en föränderlig arbetsmiljö},
 year     = {2012},
}