Advanced

Employer Branding: är en organisations manifesta bild förenlig med verkligheten på arbetsplatsen?

Knutsson, Sara LU and Björklund, Rebecka LU (2012) PSYK01 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka eventuell differens mellan den manifesta bild ett företag ger av sig själv, utifrån Employer Branding, och hur de nuvarande anställda upplever att denna information överensstämmer med verkligheten. Undersökningen utfördes som en kvalitativ fallstudie på ett företag med utgångspunkt i information från företaget, bestående av en pilotintervju med personalansvarig samt analys av hemsida, platsannonser och policyblad, och intervjuer med sex stycken anställda. För att på bästa sätt besvara frågeställningen användes tematisering där fem teman valdes ut och som sedan låg till grund för studien. Dessa fem teman var företagskultur, rekrytering, humor, uppfattning kring vad företaget gör för sina anställda och... (More)
Syftet med studien var att undersöka eventuell differens mellan den manifesta bild ett företag ger av sig själv, utifrån Employer Branding, och hur de nuvarande anställda upplever att denna information överensstämmer med verkligheten. Undersökningen utfördes som en kvalitativ fallstudie på ett företag med utgångspunkt i information från företaget, bestående av en pilotintervju med personalansvarig samt analys av hemsida, platsannonser och policyblad, och intervjuer med sex stycken anställda. För att på bästa sätt besvara frågeställningen användes tematisering där fem teman valdes ut och som sedan låg till grund för studien. Dessa fem teman var företagskultur, rekrytering, humor, uppfattning kring vad företaget gör för sina anställda och framtid. Resultaten från undersökningen redovisades och diskuterades med utgångspunkt i Employer Branding. Även metodval och andra påverkansfaktorer diskuterades. Slutsatsen visade på att de inte framkom någon större differens. Detta kan främst bero på företagets Employer Branding och rekryteringsprocess. De få skillnaderna som fanns låg i uppfattningen kring vad företaget gör för de anställda samt hur väl deras policy efterlevs. Avslutningsvis diskuterades ifall det kan finnas fler differenser och varför de i så fall inte framkommit och arbetet avslutas med förslag till framtida forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knutsson, Sara LU and Björklund, Rebecka LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Employer Branding, Företagskultur, Rekrytering, Humor, Person-Organisation fit model
language
Swedish
id
2760203
date added to LUP
2012-06-20 13:31:36
date last changed
2012-06-20 13:31:36
@misc{2760203,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka eventuell differens mellan den manifesta bild ett företag ger av sig själv, utifrån Employer Branding, och hur de nuvarande anställda upplever att denna information överensstämmer med verkligheten. Undersökningen utfördes som en kvalitativ fallstudie på ett företag med utgångspunkt i information från företaget, bestående av en pilotintervju med personalansvarig samt analys av hemsida, platsannonser och policyblad, och intervjuer med sex stycken anställda. För att på bästa sätt besvara frågeställningen användes tematisering där fem teman valdes ut och som sedan låg till grund för studien. Dessa fem teman var företagskultur, rekrytering, humor, uppfattning kring vad företaget gör för sina anställda och framtid. Resultaten från undersökningen redovisades och diskuterades med utgångspunkt i Employer Branding. Även metodval och andra påverkansfaktorer diskuterades. Slutsatsen visade på att de inte framkom någon större differens. Detta kan främst bero på företagets Employer Branding och rekryteringsprocess. De få skillnaderna som fanns låg i uppfattningen kring vad företaget gör för de anställda samt hur väl deras policy efterlevs. Avslutningsvis diskuterades ifall det kan finnas fler differenser och varför de i så fall inte framkommit och arbetet avslutas med förslag till framtida forskning.},
 author    = {Knutsson, Sara and Björklund, Rebecka},
 keyword   = {Employer Branding,Företagskultur,Rekrytering,Humor,Person-Organisation fit model},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Employer Branding: är en organisations manifesta bild förenlig med verkligheten på arbetsplatsen?},
 year     = {2012},
}