Advanced

Leg. Psykoterapeuters erfarenhet av psykodynamisk psykoterapi med äldre

Bonora, Elda LU (2012) PPTP06 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka legitimerade psykoterapeuters erfarenhet av att bedriva psykodynamisk psykoterapi med äldre som i den här studien definieras som 60 år och uppåt.
Den kvalitativa forskningsintervjun användes som metod och intervjuerna syftar till att ta del av legitimerade psykoterapeuters kunskap och erfarenhet av detta. En intervjumall med öppna frågor utarbetades för att möjliggöra intervjupersonernas reflektioner och associationer i samband med psykoterapeuternas kliniska erfarenhet. Intervjuer genomfördes med fem deltagare, samtliga legitimerade psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet och djup erfarenhet av att bedriva psykoterapi med äldre.
Livsloppsperspektivet, gerotranscendens, samt Jungs och Erikssons... (More)
Studiens syfte är att undersöka legitimerade psykoterapeuters erfarenhet av att bedriva psykodynamisk psykoterapi med äldre som i den här studien definieras som 60 år och uppåt.
Den kvalitativa forskningsintervjun användes som metod och intervjuerna syftar till att ta del av legitimerade psykoterapeuters kunskap och erfarenhet av detta. En intervjumall med öppna frågor utarbetades för att möjliggöra intervjupersonernas reflektioner och associationer i samband med psykoterapeuternas kliniska erfarenhet. Intervjuer genomfördes med fem deltagare, samtliga legitimerade psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet och djup erfarenhet av att bedriva psykoterapi med äldre.
Livsloppsperspektivet, gerotranscendens, samt Jungs och Erikssons utvecklingsmodeller utgör grunderna i den teoretiska diskussionen.
Undersökningens resultat presenteras utifrån fem teman som arbetats fram under analysen – 1) ”Den äldre som psykoterapeutisk klient”; 2) ”Vad den äldre söker för”; 3) ”Den psykoterapeutiska processen”; 4) ”Den äldre klienten i jämförelse med den yngre” med underrubriker Likheter, Skillnader; 5) ”Psykoterapi med äldre”.
De huvudsakliga resultaten omfattar
1) betydelsen av ett livsloppsperspektiv i det psykoterapeutiska arbetet med äldre; 2) den subjektiva ålderns betydelse för den psykoterapeutiska processen framför den kronologiska; 3) känslomässig rörlighet, förmågan att ta emot interventioner och smälta samman allt i en bearbetning är kriteriet för att en psykoterapi med äldre kan aktualiseras; 4) individuationsprocessen, det vill säga ökad psykologisk mognad – att växa när man bli gammal – innebär en integrering och konsolidering av komplexa processer som inkluderar att överge mal adaptivt beteende, ökad mentalisering och större affekttolerans; 5) åldrandet är inte bara en tid av förlust utan även en tid av integrering, konsolidering och växt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bonora, Elda LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
psykoterapi, psykodynamisk, äldre, åldrande, livsloppsperspektiv, gerotranscendens
language
Swedish
id
2760226
date added to LUP
2012-06-15 13:59:37
date last changed
2012-06-15 13:59:37
@misc{2760226,
 abstract   = {Studiens syfte är att undersöka legitimerade psykoterapeuters erfarenhet av att bedriva psykodynamisk psykoterapi med äldre som i den här studien definieras som 60 år och uppåt.
Den kvalitativa forskningsintervjun användes som metod och intervjuerna syftar till att ta del av legitimerade psykoterapeuters kunskap och erfarenhet av detta. En intervjumall med öppna frågor utarbetades för att möjliggöra intervjupersonernas reflektioner och associationer i samband med psykoterapeuternas kliniska erfarenhet. Intervjuer genomfördes med fem deltagare, samtliga legitimerade psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet och djup erfarenhet av att bedriva psykoterapi med äldre.
Livsloppsperspektivet, gerotranscendens, samt Jungs och Erikssons utvecklingsmodeller utgör grunderna i den teoretiska diskussionen.
Undersökningens resultat presenteras utifrån fem teman som arbetats fram under analysen – 1) ”Den äldre som psykoterapeutisk klient”; 2) ”Vad den äldre söker för”; 3) ”Den psykoterapeutiska processen”; 4) ”Den äldre klienten i jämförelse med den yngre” med underrubriker Likheter, Skillnader; 5) ”Psykoterapi med äldre”.
De huvudsakliga resultaten omfattar
1) betydelsen av ett livsloppsperspektiv i det psykoterapeutiska arbetet med äldre; 2) den subjektiva ålderns betydelse för den psykoterapeutiska processen framför den kronologiska; 3) känslomässig rörlighet, förmågan att ta emot interventioner och smälta samman allt i en bearbetning är kriteriet för att en psykoterapi med äldre kan aktualiseras; 4) individuationsprocessen, det vill säga ökad psykologisk mognad – att växa när man bli gammal – innebär en integrering och konsolidering av komplexa processer som inkluderar att överge mal adaptivt beteende, ökad mentalisering och större affekttolerans; 5) åldrandet är inte bara en tid av förlust utan även en tid av integrering, konsolidering och växt.},
 author    = {Bonora, Elda},
 keyword   = {psykoterapi,psykodynamisk,äldre,åldrande,livsloppsperspektiv,gerotranscendens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Leg. Psykoterapeuters erfarenhet av psykodynamisk psykoterapi med äldre},
 year     = {2012},
}