Advanced

Övergången från ERP-implementering till förvaltning - Födseln av Continuous Improvement

Lindahl, Martin LU and Kylin, Philip LU (2012) SYSK02 20121
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I införandet av ett Enterprise Resource Planning-system (ERP-system) krävs förändringar även i verksamheten och dess processer för att man ska kunna utnyttja systemets fulla kapacitet. Genom att integrera alla dessa delar i implementeringen är sannolikheten att även förvaltningen av systemet kommer fortlöpa på ett bra vis. Efter att ERP-systemet är på plats och används är det även viktigt att ständigt förbättra verksamheten i samband med att tekniska uppdateringar sker. Då ett ERP-system är tänkt att sammankoppla en hel verksamhet, krävs ofta även ett processinriktat arbetssätt för att få olika verksamhetsdelar att smälta samman. Denna studie ämnar svara på följande forskningsfråga: Vilka förändringar krävs i en hierarkisk... (More)
I införandet av ett Enterprise Resource Planning-system (ERP-system) krävs förändringar även i verksamheten och dess processer för att man ska kunna utnyttja systemets fulla kapacitet. Genom att integrera alla dessa delar i implementeringen är sannolikheten att även förvaltningen av systemet kommer fortlöpa på ett bra vis. Efter att ERP-systemet är på plats och används är det även viktigt att ständigt förbättra verksamheten i samband med att tekniska uppdateringar sker. Då ett ERP-system är tänkt att sammankoppla en hel verksamhet, krävs ofta även ett processinriktat arbetssätt för att få olika verksamhetsdelar att smälta samman. Denna studie ämnar svara på följande forskningsfråga: Vilka förändringar krävs i en hierarkisk organisationsstruktur för att ett ERP-system ska övergå från implementering till förvaltning samt Continuous Improvement?

Syftet med studien är att med en kausal infallsvinkel redogöra för vilka organisatoriska samt systemrelaterade faktorer i implementeringsfasen som påverkar framtida förvaltning- och Continuous Improvement (CI)-arbete. Denna studie har undersökt ett fall i Försvarsmakten vid namn Program PRIO, där man under ett antal år arbetat med implementering av ett ERP-system under sex olika införandefaser. Studien fokuserar på framförallt (1) organisationsförändringarna, (2) övergången från implementering till förvaltning och (3) den efterföljande CI som skett i detta fall och (4) vad som eventuellt hade lett till en smidigare ERP-implementering. Genom intervjuer kommer studien fram till att en tidigare och tydligare förståelse av vikten av verksamhetsförändringen och ett bättre planeringsarbete för förvaltandet av systemet hade underlättat detta projekt samt lagt en grund för bättre framtida CI-arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindahl, Martin LU and Kylin, Philip LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationsstrukturer, Förvaltning, Enterprise Resource Planning, Continuous Improvement
report number
INF12-015
language
Swedish
id
2760378
date added to LUP
2012-06-15 14:25:50
date last changed
2012-06-15 14:25:50
@misc{2760378,
 abstract   = {I införandet av ett Enterprise Resource Planning-system (ERP-system) krävs förändringar även i verksamheten och dess processer för att man ska kunna utnyttja systemets fulla kapacitet. Genom att integrera alla dessa delar i implementeringen är sannolikheten att även förvaltningen av systemet kommer fortlöpa på ett bra vis. Efter att ERP-systemet är på plats och används är det även viktigt att ständigt förbättra verksamheten i samband med att tekniska uppdateringar sker. Då ett ERP-system är tänkt att sammankoppla en hel verksamhet, krävs ofta även ett processinriktat arbetssätt för att få olika verksamhetsdelar att smälta samman. Denna studie ämnar svara på följande forskningsfråga: Vilka förändringar krävs i en hierarkisk organisationsstruktur för att ett ERP-system ska övergå från implementering till förvaltning samt Continuous Improvement?

Syftet med studien är att med en kausal infallsvinkel redogöra för vilka organisatoriska samt systemrelaterade faktorer i implementeringsfasen som påverkar framtida förvaltning- och Continuous Improvement (CI)-arbete. Denna studie har undersökt ett fall i Försvarsmakten vid namn Program PRIO, där man under ett antal år arbetat med implementering av ett ERP-system under sex olika införandefaser. Studien fokuserar på framförallt (1) organisationsförändringarna, (2) övergången från implementering till förvaltning och (3) den efterföljande CI som skett i detta fall och (4) vad som eventuellt hade lett till en smidigare ERP-implementering. Genom intervjuer kommer studien fram till att en tidigare och tydligare förståelse av vikten av verksamhetsförändringen och ett bättre planeringsarbete för förvaltandet av systemet hade underlättat detta projekt samt lagt en grund för bättre framtida CI-arbete.},
 author    = {Lindahl, Martin and Kylin, Philip},
 keyword   = {Organisationsstrukturer,Förvaltning,Enterprise Resource Planning,Continuous Improvement},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Övergången från ERP-implementering till förvaltning - Födseln av Continuous Improvement},
 year     = {2012},
}