Advanced

Blodet hade knappt hunnit torka - En diskursanalys av den mediala framställningen av Malmös och Stockholms brottslighet

Sennefelt, Maria LU (2012) SOCK01 20121
Sociology
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Maria Sennefelt
Titel: Blodet hade knappt hunnit torka – En diskursanalys av Malmö och Stockholms brottslighet i media
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Klas Gustavsson
Sociologiska institutionen, VT12


Bakgrunden till denna uppsats är den frekventa medierapporteringen kring Malmös brottslighet det senaste året. Malmö har i media framstått som en i synnerhet brottsutsatt stad medan Stock-holms brottslighet inte fått lika stort medialt utrymme.
Syftet med min uppsats var att utröna huruvida Malmö och Stockholm har beskrivits på olika sätt, och om dessa sätt kan sägas tillhöra en diskurs. Vidare var ambitionen att jämföra en eventuell diskurs med den faktiska brottsstatistiken för att kunna svara på om de... (More)
Abstrakt
Maria Sennefelt
Titel: Blodet hade knappt hunnit torka – En diskursanalys av Malmö och Stockholms brottslighet i media
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Klas Gustavsson
Sociologiska institutionen, VT12


Bakgrunden till denna uppsats är den frekventa medierapporteringen kring Malmös brottslighet det senaste året. Malmö har i media framstått som en i synnerhet brottsutsatt stad medan Stock-holms brottslighet inte fått lika stort medialt utrymme.
Syftet med min uppsats var att utröna huruvida Malmö och Stockholm har beskrivits på olika sätt, och om dessa sätt kan sägas tillhöra en diskurs. Vidare var ambitionen att jämföra en eventuell diskurs med den faktiska brottsstatistiken för att kunna svara på om de diskurser som skapats stod i proportion till statistiken.
Genom att välja två dagstidningar och genom ett implementerande av diskursanalysen var det möjligt att göra en urskiljning av diskurser kring de båda städerna. Det empiriska materialet bestod av artiklar i Dagens Nyheter och Sydsvenskan som under januari månad 2012 behandlade rån, grova våldsbrott och mord i Malmö och Stockholm.
Resultatet av min undersökning blev att jag fann två olika diskurser, en för varje stad. Diskurserna visade sig avsevärt skilja sig åt, trots att brottsstatistiken visade att städerna haft en likartad mängd anmälda brott. Det var i beskrivningen av städernas brottslighet som diskurserna kom att skilja sig åt: Malmö förknippades som stad till den brottslighet som skett, medan Stock-holms stad inte direkt knöts till brottsligheten utan brottsplatsen var det som istället förknippades med brotten.

Nyckelord: diskurs, statistik, Malmö, Stockholm (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sennefelt, Maria LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
diskurs, statistik, Malmö, Stockholm
language
Swedish
id
2789781
date added to LUP
2012-06-14 09:38:02
date last changed
2012-06-14 09:38:02
@misc{2789781,
 abstract   = {Abstrakt
Maria Sennefelt
Titel: Blodet hade knappt hunnit torka – En diskursanalys av Malmö och Stockholms brottslighet i media
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Klas Gustavsson
Sociologiska institutionen, VT12


Bakgrunden till denna uppsats är den frekventa medierapporteringen kring Malmös brottslighet det senaste året. Malmö har i media framstått som en i synnerhet brottsutsatt stad medan Stock-holms brottslighet inte fått lika stort medialt utrymme.
Syftet med min uppsats var att utröna huruvida Malmö och Stockholm har beskrivits på olika sätt, och om dessa sätt kan sägas tillhöra en diskurs. Vidare var ambitionen att jämföra en eventuell diskurs med den faktiska brottsstatistiken för att kunna svara på om de diskurser som skapats stod i proportion till statistiken.
Genom att välja två dagstidningar och genom ett implementerande av diskursanalysen var det möjligt att göra en urskiljning av diskurser kring de båda städerna. Det empiriska materialet bestod av artiklar i Dagens Nyheter och Sydsvenskan som under januari månad 2012 behandlade rån, grova våldsbrott och mord i Malmö och Stockholm.
Resultatet av min undersökning blev att jag fann två olika diskurser, en för varje stad. Diskurserna visade sig avsevärt skilja sig åt, trots att brottsstatistiken visade att städerna haft en likartad mängd anmälda brott. Det var i beskrivningen av städernas brottslighet som diskurserna kom att skilja sig åt: Malmö förknippades som stad till den brottslighet som skett, medan Stock-holms stad inte direkt knöts till brottsligheten utan brottsplatsen var det som istället förknippades med brotten.

Nyckelord: diskurs, statistik, Malmö, Stockholm},
 author    = {Sennefelt, Maria},
 keyword   = {diskurs,statistik,Malmö,Stockholm},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Blodet hade knappt hunnit torka - En diskursanalys av den mediala framställningen av Malmös och Stockholms brottslighet},
 year     = {2012},
}