Advanced

Internetbaserad KBT för patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin

Jonsson, Ida LU and Stajic Kinberg, Tijana LU (2012) PSPT02 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I föreliggande studie utvärderades behandlingseffekten av ett internetbaserat KBT-program för patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin. Studiens andra syfte var att undersöka patienternas följsamhet till och upplevelse av internetbehandlingen. Det tredje syftet var att undersöka i vilken utsträckning deltagarna i föreliggande studie skiljer sig från självrekryterade deltagare från allmänheten, där internetbehandling funnits effektiv, samt från andra psykiatripatienter med depression. Studien inkluderade 18 patienter och använde en kvasiexperimentell design för att mäta grad av depression, ångest och psykisk hälsa, före- och efter behandlingen. Deltagarnas individuella symptomförändring beräknades utifrån Reliable Change... (More)
I föreliggande studie utvärderades behandlingseffekten av ett internetbaserat KBT-program för patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin. Studiens andra syfte var att undersöka patienternas följsamhet till och upplevelse av internetbehandlingen. Det tredje syftet var att undersöka i vilken utsträckning deltagarna i föreliggande studie skiljer sig från självrekryterade deltagare från allmänheten, där internetbehandling funnits effektiv, samt från andra psykiatripatienter med depression. Studien inkluderade 18 patienter och använde en kvasiexperimentell design för att mäta grad av depression, ångest och psykisk hälsa, före- och efter behandlingen. Deltagarnas individuella symptomförändring beräknades utifrån Reliable Change Index (RCI). T-test för beroende mätning visade en signifikant minskning av depressionssymptom samt ökad psykisk hälsa efter avslutad behandling. Hälften av deltagarna var reliabelt förbättrade gällande depressionssymptom. Dock blev majoriteten inte återställda utan hade kvarstående depressionssymptom efter behandlingen. Gällande deltagarnas följsamhet till och upplevelse av internetbehandlingen visade resultaten att majoriteten av deltagarna fullföljde hela behandlingsprogrammet och hälften av deltagarna var nöjda efter behandlingen. Resultaten visade på skillnader mellan deltagare i föreliggande uppsats och andra psykiatripatienter gällande ålder. Skillnader fanns även mellan deltagarna i föreliggande studie och självrekryterade deltagare från tidigare litteratur gällande demografi. Vidare forskning krävs för att fastställa huruvida behandlingen lämpar sig för patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Ida LU and Stajic Kinberg, Tijana LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Internetbaserad terapi, öppenvårdspsykiatri, egentlig depression, kognitiv beteendeterapi, reliabel förändring
language
Swedish
id
2796769
date added to LUP
2012-06-15 14:09:10
date last changed
2012-06-15 14:09:10
@misc{2796769,
 abstract   = {I föreliggande studie utvärderades behandlingseffekten av ett internetbaserat KBT-program för patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin. Studiens andra syfte var att undersöka patienternas följsamhet till och upplevelse av internetbehandlingen. Det tredje syftet var att undersöka i vilken utsträckning deltagarna i föreliggande studie skiljer sig från självrekryterade deltagare från allmänheten, där internetbehandling funnits effektiv, samt från andra psykiatripatienter med depression. Studien inkluderade 18 patienter och använde en kvasiexperimentell design för att mäta grad av depression, ångest och psykisk hälsa, före- och efter behandlingen. Deltagarnas individuella symptomförändring beräknades utifrån Reliable Change Index (RCI). T-test för beroende mätning visade en signifikant minskning av depressionssymptom samt ökad psykisk hälsa efter avslutad behandling. Hälften av deltagarna var reliabelt förbättrade gällande depressionssymptom. Dock blev majoriteten inte återställda utan hade kvarstående depressionssymptom efter behandlingen. Gällande deltagarnas följsamhet till och upplevelse av internetbehandlingen visade resultaten att majoriteten av deltagarna fullföljde hela behandlingsprogrammet och hälften av deltagarna var nöjda efter behandlingen. Resultaten visade på skillnader mellan deltagare i föreliggande uppsats och andra psykiatripatienter gällande ålder. Skillnader fanns även mellan deltagarna i föreliggande studie och självrekryterade deltagare från tidigare litteratur gällande demografi. Vidare forskning krävs för att fastställa huruvida behandlingen lämpar sig för patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin.},
 author    = {Jonsson, Ida and Stajic Kinberg, Tijana},
 keyword   = {Internetbaserad terapi,öppenvårdspsykiatri,egentlig depression,kognitiv beteendeterapi,reliabel förändring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internetbaserad KBT för patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin},
 year     = {2012},
}