Advanced

Torkan i Australien 2002-2010 : analys av möjliga orsaker och effekter

Nilsson, Rebecka LU (2012) In Examensarbete INES NGEK01 20111
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Australia has during the last decade been hit by a severe drought. There has only been one year with precipitation above average since 2001 and that was 2007. Australia is used to droughts but not of this magnitude. This drought has had grave consequences for the economy, the population as well as the natural environment. The underlying reasons for this drought are several and the scientists disagree what climatological factors are most important. Some says that Indian Ocean Dipole (IOD) is most important while others say El Niño and the Southern Oscillation (ENSO) matter most. And furthermore some believe that climate change is most important. These are the factors that are investigated in this report, but there are also other factors... (More)
Australia has during the last decade been hit by a severe drought. There has only been one year with precipitation above average since 2001 and that was 2007. Australia is used to droughts but not of this magnitude. This drought has had grave consequences for the economy, the population as well as the natural environment. The underlying reasons for this drought are several and the scientists disagree what climatological factors are most important. Some says that Indian Ocean Dipole (IOD) is most important while others say El Niño and the Southern Oscillation (ENSO) matter most. And furthermore some believe that climate change is most important. These are the factors that are investigated in this report, but there are also other factors that may play a part, such as Southern Annual Mode (SAM) and Inter-decadal Pacific Oscillation (IPO). The conclusion of this study is that there are many factors that have contributed to this long drought and that climate change has intensified it since there has been higher temperatures during this drought than previous droughts. The effects of this drought on both nature and population have been severe. Water bodies and streams have decreased in both volume and area which results in decreasing habitat for aquatic animals and plants. Observations of increased competition, more predation and a easier spreading of diseases and parasites has been made. In some cases entire water bodies have dried out which have resulted in the death of entire populations of animals and plants. Even people have experienced negative effects of the drought. It is above all the farmers that feel the impact from the drought since the drought results in low yields and economical difficulties. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Australien har under det senaste årtiondet varit drabbat av en långvarig torka. Från 2001 framtill 2010 har bara ett år (2007) fått mer nederbörd än års medelvärdet för referensperioden 1961-1990. Australien drabbas regelbundet av torka men inte av denna magnitud. Det har medfört allvarliga konsekvenser för såväl landets befolkning, ekonomi som den naturliga miljön. Orsakerna till denna långvariga torka är många och forskarna är oense om vilken klimatfaktor som spelar störst roll. Vissa anser att Indian Ocean Dipole (IOD) är den viktigaste medan andra säger El Niño and the Southern Oscillation (ENSO) och vissa anser att klimatförändringen är den klimatfaktor som är orsak till torkan. Men även andra... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Australien har under det senaste årtiondet varit drabbat av en långvarig torka. Från 2001 framtill 2010 har bara ett år (2007) fått mer nederbörd än års medelvärdet för referensperioden 1961-1990. Australien drabbas regelbundet av torka men inte av denna magnitud. Det har medfört allvarliga konsekvenser för såväl landets befolkning, ekonomi som den naturliga miljön. Orsakerna till denna långvariga torka är många och forskarna är oense om vilken klimatfaktor som spelar störst roll. Vissa anser att Indian Ocean Dipole (IOD) är den viktigaste medan andra säger El Niño and the Southern Oscillation (ENSO) och vissa anser att klimatförändringen är den klimatfaktor som är orsak till torkan. Men även andra faktorer spelar en roll när det gäller nederbörden i Australien, till exempel Southern Annual Mode (SAM) och Inter-decadal Pacific Oscillation (IPO). Slutsatsen av denna uppsats är att det är en samverkan mellan de olika faktorerna som har orsakat denna långvariga torka samt att klimatförändringen och därmed temperaturökningen har lett till att torkan 2002-2012 har blivit mer intensiv tidigare torkor. Effekter som denna senaste intensiva torka har medfört på miljön och befolkningen i Australien är allvarliga. Vattendrag och vattensamlingar har minskat i yta och volym vilket har lett till minskat habitat för djur och växter. En ökad konkurrens, mer predation och mer spridning av sjukdomar och parasiter har observerats. I vissa fall har hela vattensamlingar torkat ut vilket har lett till att hela populationer av djur och växter har dött. Det är främst de akvatiska ekosystem som har blivit påverkade. Även människorna har blivit drabbade av torkan, framförallt jordbrukarna och befolkningen på landsbygden. Genom sämre skördar och ekonomiska problem har jordbrukare blivit isolerade vilket har lett till fler fall av depression på landsbygden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Rebecka LU
supervisor
organization
course
NGEK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IOD, torka, Australien, geografi, naturgeografi, ENSO, effekter, geography, physical geography, Australia, drought, effects
publication/series
Examensarbete INES
report number
253
language
Swedish
id
2797267
date added to LUP
2012-08-21 14:54:01
date last changed
2012-08-21 14:54:01
@misc{2797267,
 abstract   = {Populärvetenskaplig sammanfattning
Australien har under det senaste årtiondet varit drabbat av en långvarig torka. Från 2001 framtill 2010 har bara ett år (2007) fått mer nederbörd än års medelvärdet för referensperioden 1961-1990. Australien drabbas regelbundet av torka men inte av denna magnitud. Det har medfört allvarliga konsekvenser för såväl landets befolkning, ekonomi som den naturliga miljön. Orsakerna till denna långvariga torka är många och forskarna är oense om vilken klimatfaktor som spelar störst roll. Vissa anser att Indian Ocean Dipole (IOD) är den viktigaste medan andra säger El Niño and the Southern Oscillation (ENSO) och vissa anser att klimatförändringen är den klimatfaktor som är orsak till torkan. Men även andra faktorer spelar en roll när det gäller nederbörden i Australien, till exempel Southern Annual Mode (SAM) och Inter-decadal Pacific Oscillation (IPO). Slutsatsen av denna uppsats är att det är en samverkan mellan de olika faktorerna som har orsakat denna långvariga torka samt att klimatförändringen och därmed temperaturökningen har lett till att torkan 2002-2012 har blivit mer intensiv tidigare torkor. Effekter som denna senaste intensiva torka har medfört på miljön och befolkningen i Australien är allvarliga. Vattendrag och vattensamlingar har minskat i yta och volym vilket har lett till minskat habitat för djur och växter. En ökad konkurrens, mer predation och mer spridning av sjukdomar och parasiter har observerats. I vissa fall har hela vattensamlingar torkat ut vilket har lett till att hela populationer av djur och växter har dött. Det är främst de akvatiska ekosystem som har blivit påverkade. Även människorna har blivit drabbade av torkan, framförallt jordbrukarna och befolkningen på landsbygden. Genom sämre skördar och ekonomiska problem har jordbrukare blivit isolerade vilket har lett till fler fall av depression på landsbygden.},
 author    = {Nilsson, Rebecka},
 keyword   = {IOD,torka,Australien,geografi,naturgeografi,ENSO,effekter,geography,physical geography,Australia,drought,effects},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete INES},
 title    = {Torkan i Australien 2002-2010 : analys av möjliga orsaker och effekter},
 year     = {2012},
}