Advanced

Barns upplevelse av skam och skuld av att leva med en förälder med långvarig smärta

Pena Villafuerte, Evelyn LU (2012) PSPT02 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Det saknas, så vitt vi vet, information om hur barn upplever svåra situationer i vardagen, och framförallt hur de upplever känslor som skam och skuld när de har en förälder med långvarig smärta. Dessutom finns det i Sverige inte någon insats inriktad på barnen under dessa förhållanden. Syftet med denna uppsats är att beskriva barnens upplevelse av skam och skuld av att leva med en långvarigt smärtdrabbad förälder.
Vid val av metod fann författaren att kvalitativ metod med induktiv ansats lämpade sig bäst för att uppnå syftet med studien och analysera de semistrukturerade frågornas svar.
Studien genomfördes inom det kliniska området och riktade sig särskilt till barn mellan 7 till 12 år, vars förälder genomgick det särskilda smärt- och... (More)
Det saknas, så vitt vi vet, information om hur barn upplever svåra situationer i vardagen, och framförallt hur de upplever känslor som skam och skuld när de har en förälder med långvarig smärta. Dessutom finns det i Sverige inte någon insats inriktad på barnen under dessa förhållanden. Syftet med denna uppsats är att beskriva barnens upplevelse av skam och skuld av att leva med en långvarigt smärtdrabbad förälder.
Vid val av metod fann författaren att kvalitativ metod med induktiv ansats lämpade sig bäst för att uppnå syftet med studien och analysera de semistrukturerade frågornas svar.
Studien genomfördes inom det kliniska området och riktade sig särskilt till barn mellan 7 till 12 år, vars förälder genomgick det särskilda smärt- och rehab-programmet vid en rehabiliteringsklinik under hösten 2011 och våren 2012. Totalt omfattade studien 7 barn i det valda åldersintervallet, 5 pojkar och 2 flickor. Den smärtdrabbade föräldern var i samtliga fall mödrarna. Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys har svaren på de 12 frågorna sammanställts.
Barn till föräldrar med långvarig smärta visar tydligt skam och skuldkänslor i vardagslivet. De anpassar sitt beteende efter förälderns behov och lägger band på sina egna önskemål och behov för att inte belasta sin förälder ytterligare. Detta på grund av barnens begränsade kunskaper och förståelse gällande den sjukdom, som har drabbat en av föräldrarna. Den information som barnen bör få har visat sig spela en väsentlig roll i hur barnen hanterar en svår situation. Dels avdramatiserar informationen sjukdomstillståndet och dels avlastar informationen dem från att de skuldbelägger sig själva. (Less)
Abstract
There is a lack, as far as we know, of information about how children experience difficult situations in everyday life and most importantly how they experience emotions such as shame and guilt when they have a parent with chronic pain. Moreover, in Sweden there is no effort focused on the children in these circumstances. The purpose of this study is to describe the children's experience of shame and guilt of living with a long-lasting pain-affected parent.
When determining the method the author found that the qualitative method of inductive approach was appropriate for achieving the objective of the study and analysis of the semistructured questions responses.
The study was conducted in the clinical field and was targeted specifically at... (More)
There is a lack, as far as we know, of information about how children experience difficult situations in everyday life and most importantly how they experience emotions such as shame and guilt when they have a parent with chronic pain. Moreover, in Sweden there is no effort focused on the children in these circumstances. The purpose of this study is to describe the children's experience of shame and guilt of living with a long-lasting pain-affected parent.
When determining the method the author found that the qualitative method of inductive approach was appropriate for achieving the objective of the study and analysis of the semistructured questions responses.
The study was conducted in the clinical field and was targeted specifically at children from 7 to 12 years, whose parents went through the special pain and rehab program at a rehabilitation clinic in autumn 2011 and spring 2012. In total the study comprised seven children in the selected age range, 5 boys and 2 girls. The pain affected parents were in all cases, the mothers. Using the qualitative analysis of contents the answers to the 12 questions have been compiled.
Children of parents with chronic pain clearly feel shame and guilt in daily life. They adapt their behavior to the parent's needs and restrain their own desires and needs in order to not burden their parents further. This is because of the children's limited knowledge and understanding regarding the disease, which affected one of the parents. The information, that children should have, has been shown to play a substantial role in how they handle a difficult situation. First the health state becomes less dramatic and the information also relieves them from blaming themselves. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pena Villafuerte, Evelyn LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
barn perspektiv, Långvarig smärta, Skam, Skuld
language
Swedish
id
2797322
date added to LUP
2012-06-15 14:10:18
date last changed
2012-06-15 14:10:18
@misc{2797322,
 abstract   = {There is a lack, as far as we know, of information about how children experience difficult situations in everyday life and most importantly how they experience emotions such as shame and guilt when they have a parent with chronic pain. Moreover, in Sweden there is no effort focused on the children in these circumstances. The purpose of this study is to describe the children's experience of shame and guilt of living with a long-lasting pain-affected parent.
When determining the method the author found that the qualitative method of inductive approach was appropriate for achieving the objective of the study and analysis of the semistructured questions responses.
The study was conducted in the clinical field and was targeted specifically at children from 7 to 12 years, whose parents went through the special pain and rehab program at a rehabilitation clinic in autumn 2011 and spring 2012. In total the study comprised seven children in the selected age range, 5 boys and 2 girls. The pain affected parents were in all cases, the mothers. Using the qualitative analysis of contents the answers to the 12 questions have been compiled. 
Children of parents with chronic pain clearly feel shame and guilt in daily life. They adapt their behavior to the parent's needs and restrain their own desires and needs in order to not burden their parents further. This is because of the children's limited knowledge and understanding regarding the disease, which affected one of the parents. The information, that children should have, has been shown to play a substantial role in how they handle a difficult situation. First the health state becomes less dramatic and the information also relieves them from blaming themselves.},
 author    = {Pena Villafuerte, Evelyn},
 keyword   = {barn perspektiv,Långvarig smärta,Skam,Skuld},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barns upplevelse av skam och skuld av att leva med en förälder med långvarig smärta},
 year     = {2012},
}