Advanced

En jämförelse mellan bemanningsanställdas och direktanställdas upplevelser av arbetsengagemang, kreativt organisationsklimat och organisatorisk kreativitet

Mårtenson, Estelle LU and Jeansson, Johanna LU (2012) PSYK01 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att jämföra om upplevd organisatorisk kreativitet, kreativt organisationsklimat samt arbetsengagemang skiljde sig åt beroende på om man var bemanningsanställd och inhyrd av ett kundföretag eller om man var direktanställd av ett företag. Vidare var syftet med uppsatsen att undersöka om det fanns något samband mellan de tre variablerna. En webbenkät skickades ut till tio företag i Sverige, som besvarades av 90 deltagare, där hälften var bemanningsanställda och resten var direktanställda av diverse företag. Resultatet visade en stark korrelation mellan de tre variablerna. En MANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna gällande upplevt arbetsengagemang där de direktanställda fick högst poäng. Testet... (More)
Studiens syfte var att jämföra om upplevd organisatorisk kreativitet, kreativt organisationsklimat samt arbetsengagemang skiljde sig åt beroende på om man var bemanningsanställd och inhyrd av ett kundföretag eller om man var direktanställd av ett företag. Vidare var syftet med uppsatsen att undersöka om det fanns något samband mellan de tre variablerna. En webbenkät skickades ut till tio företag i Sverige, som besvarades av 90 deltagare, där hälften var bemanningsanställda och resten var direktanställda av diverse företag. Resultatet visade en stark korrelation mellan de tre variablerna. En MANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna gällande upplevt arbetsengagemang där de direktanställda fick högst poäng. Testet visade däremot inga signifikanta skillnader mellan grupperna angående upplevt kreativt organisationsklimat och organisatorisk kreativitet. Studiens resultat medverkade till en diskussion rörande bemanningsbranschens för- och nackdelar som eventuella förklaringar till varför de direktanställda upplevde högre arbetsengagemang. Uppsatsen klarlade även förslag på framtida forskning som skulle kunna ge en djupare förståelse över studiens resultat då fler faktorer kan ha påverkat utfallet. (Less)
Abstract
The study´s purpose was to investigate if perceived organizational creativity, creative organizational climate and work engagement differed depending on whether one was employed by a temporary work agency and hired by a client company or if one was employed directly by a company. Furthermore, the aim with this study was to investigate the relationship between the three variables. A web survey was sent to ten companies in Sweden, 90 participants answered where half of them were staffing personnel and the rest directly employed. The results showed a strong correlation between the three variables. A MANOVA indicated a significant difference between the groups concerning experienced work engagement where the directly employed had the highest... (More)
The study´s purpose was to investigate if perceived organizational creativity, creative organizational climate and work engagement differed depending on whether one was employed by a temporary work agency and hired by a client company or if one was employed directly by a company. Furthermore, the aim with this study was to investigate the relationship between the three variables. A web survey was sent to ten companies in Sweden, 90 participants answered where half of them were staffing personnel and the rest directly employed. The results showed a strong correlation between the three variables. A MANOVA indicated a significant difference between the groups concerning experienced work engagement where the directly employed had the highest scores. The test however showed no significant difference between the groups regarding the perceived creative organizational climate and organizational creativity. The results of the study contributed to a discussion concerning temporary staffing industry´s benefits and disadvantages that could have been possible explanations for why directly employed experienced higher work engagement. The essay also clarified suggestions for future research that can offer a deeper understanding of the study's results since several factors may have affected the outcome. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtenson, Estelle LU and Jeansson, Johanna LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bemanningsföretag, bemanningsanställda, kreativt organisationsklimat, organisatorisk kreativitet, arbetsengagemang
language
Swedish
id
2797345
date added to LUP
2012-06-15 14:32:57
date last changed
2012-06-15 14:32:57
@misc{2797345,
 abstract   = {The study´s purpose was to investigate if perceived organizational creativity, creative organizational climate and work engagement differed depending on whether one was employed by a temporary work agency and hired by a client company or if one was employed directly by a company. Furthermore, the aim with this study was to investigate the relationship between the three variables. A web survey was sent to ten companies in Sweden, 90 participants answered where half of them were staffing personnel and the rest directly employed. The results showed a strong correlation between the three variables. A MANOVA indicated a significant difference between the groups concerning experienced work engagement where the directly employed had the highest scores. The test however showed no significant difference between the groups regarding the perceived creative organizational climate and organizational creativity. The results of the study contributed to a discussion concerning temporary staffing industry´s benefits and disadvantages that could have been possible explanations for why directly employed experienced higher work engagement. The essay also clarified suggestions for future research that can offer a deeper understanding of the study's results since several factors may have affected the outcome.},
 author    = {Mårtenson, Estelle and Jeansson, Johanna},
 keyword   = {Bemanningsföretag,bemanningsanställda,kreativt organisationsklimat,organisatorisk kreativitet,arbetsengagemang},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En jämförelse mellan bemanningsanställdas och direktanställdas upplevelser av arbetsengagemang, kreativt organisationsklimat och organisatorisk kreativitet},
 year     = {2012},
}