Advanced

Riskområden för erosion och näringsläckage i Segeåns avrinningsområde

Lindstein, Anna LU (2012) In Examensarbete INES NGEK01 20121
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Traditionally, soil erosion has been mostly associated with agriculture in semi-arid and tropical areas. Still, soil erosion is a hazard over the whole globe, both on a broad and a small scale. The consequences of soil loss may be both lower productivity on the agricultural fields and also nutrient leaching that leads to a higher level of nitrogen and phosphorous in streams and water bodies. The higher level of nutrients in water bodies may lead to eutrophication which will have negative impacts on flora and fauna.
Sweden has the most cultivated land in the southern parts in Scania and therefore this area is most susceptible to soil erosion. The catchment area of the river Segeå is situated in the South West of Scania and is surrounded by... (More)
Traditionally, soil erosion has been mostly associated with agriculture in semi-arid and tropical areas. Still, soil erosion is a hazard over the whole globe, both on a broad and a small scale. The consequences of soil loss may be both lower productivity on the agricultural fields and also nutrient leaching that leads to a higher level of nitrogen and phosphorous in streams and water bodies. The higher level of nutrients in water bodies may lead to eutrophication which will have negative impacts on flora and fauna.
Sweden has the most cultivated land in the southern parts in Scania and therefore this area is most susceptible to soil erosion. The catchment area of the river Segeå is situated in the South West of Scania and is surrounded by agricultural fields. The river is ending in the Öresund area and therefore it is important to prevent nutrient leaching by reducing the risk of soil erosion from the fields surrounding Segeå river.
The aim of this report is to identify potential areas of risk for soil erosion and nutrient leaching in the catchment area of the Segeå, by making a risk classification and GIS-analysis. Furthermore the report also suggests actions for reducing the nutrient leaching from soil erosion and also gives a general overview for the various factors influencing soil erosion.
There are many actions important to take to be able to reduce the nutrient leaching from agricultural fields, for example buffer zones, cover crops, constructing dams and reservoirs and different management methods. Furthermore it is also important with projects and communication and subventions to farmers for constructing wetlands or planting cover crops.
The areas having the highest risk for soil erosion and nutrient leaching are situated on the agricultural fields in the Segeå catchment area. The results from the classification and GIS-analysis show that the areas of highest risk are close to the river, exists on the steepest slopes, at places where the areas of the fields are wide and on the soil types most sensitive to erosion. The combination of these factors shows that the highest risk areas are concentrated in the North East and South West of the catchment area. Consequently it is here the actions against nutrient leaching should be focused. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Jorderosion är traditionellt sett kopplat till jordbruk i semiJorderosion är traditionellt sett kopplat till jordbruk i semi-arida och tropiska områden men har blivit ett omfattande problem världen över, såväl på storskalig och lokal nivå.Jordförluster leder till både minskad produktivitet på åkerfälten och till sedimentförluster med både minskad produktivitet på åkerfälten och till sedimentförluster med både minskad produktivitet på åkerfälten och till sedimentförluster ökad mängd kväve och fosfor till vattendrag, sjöar hav. Den ökade mängden näringsämnen bidrar till övergödning näringsämnen bidrar till övergödningnäringsämnen bidrar till övergödningnäringsämnen bidrar till övergödning näringsämnen... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Jorderosion är traditionellt sett kopplat till jordbruk i semiJorderosion är traditionellt sett kopplat till jordbruk i semi-arida och tropiska områden men har blivit ett omfattande problem världen över, såväl på storskalig och lokal nivå.Jordförluster leder till både minskad produktivitet på åkerfälten och till sedimentförluster med både minskad produktivitet på åkerfälten och till sedimentförluster med både minskad produktivitet på åkerfälten och till sedimentförluster ökad mängd kväve och fosfor till vattendrag, sjöar hav. Den ökade mängden näringsämnen bidrar till övergödning näringsämnen bidrar till övergödningnäringsämnen bidrar till övergödningnäringsämnen bidrar till övergödning näringsämnen bidrar till övergödningnäringsämnen bidrar till övergödning näringsämnen bidrar till övergödning näringsämnen bidrar till övergödningnäringsämnen bidrar till övergödning näringsämnen bidrar till övergödning vilket får negativa konsekvenser för växt- och djurliv. En rad faktorer styr erosionsprocessen såsom nederbörd, avrinning, vind, jordartart , topografi, marktäckning och brukningsmetoder.

I Sverige är det Skåne med sin stora andel odlad mark som utgör känsligaste området för jorderosion. Segeåns avrinningsområde ligger sydvästra Skåne och är omgivet av åkermarkär och därmed utsatt för förhöjda halter av näringsämnen. Då Segeån mynnar ut i havet i Öresund är det viktigt att förhindra näringsläckaget Öresund är det viktigt att förhindra näringsläckaget Öresund är det viktigt att förhindra näringsläckaget Öresund är det viktigt att förhindra näringsläckaget Öresund är det viktigt att förhindra näringsläckaget Öresund är det viktigt att förhindra näringsläckaget Öresund är det viktigt att förhindra näringsläckagetgenom att minska jorderosionen genom att minska jorderosionen genom att minska jorderosionen från från åkeråker åkerfälten.

Syftet med den här rapporten är att identifiera potentiella riskområden för erosion inom Segeåns avrinningsområde genom riskklassificering och riskklassificering och GIS-analys, samt föreslå åtgärder för att minska näringsläckage från erosion genom en litteraturstudie. En sammanställning över faktorer som påverkar erosion kommer också att ges.

Åtgärder som har en viktig del i att reducera näringsläckage från erosion är till exempel anläggning av våtmarker och dammar, skyddszoner, brukningsmetoder och grödor. Det är även viktigt med projekt och samaäven viktigt med projekt och sama även viktigt med projekt och sama även viktigt med projekt och sama även viktigt med projekt och sama även viktigt med projekt och samarbete som till exempel bidrag för inrättandet av våtmarker och skyddszoner. Denna studie visar att de potentiella riskområdena i Segeåns avrinningsområde är lokaliserade på åkermark. Resultaten från riskklassificeringen och GIS-analysen demonstrerar att riskområdena ligger i anslutning till vattendragen samt att de förekommer där det är störst sluttningsgrad. Resultaten tydliggör också att törst sluttningsgrad. Resultaten tydliggör också att törst sluttningsgrad. Resultaten tydliggör också att törst sluttningsgrad. Resultaten tydliggör också att åkerområden med stor sammanhängande odlad areal och erosionskänsliga jordar är potentiella riskområden. Arbetet visar att de potentiella riskområden finns i de nordöstra och sydvästra delarna av Segeåns avrinningsområde och att det är inom dessa områden som åtgärderna för att minska näringsläckage främst skall sättas in. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindstein, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Risk areas for soil erosion and nutrient leaching in the catchment area of Segeå river
course
NGEK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nutrient leaching, soil erosion, GIS, geography, physical geography, surface runoff, cover crops, buffer zones, Geografi, Naturgeografi, jorderosion, näringsläckage, ytavrinning, fånggrödor, skyddszoner
publication/series
Examensarbete INES
report number
247
language
Swedish
additional info
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Svedala kommun med koppling till Segeå-projektet
id
2797848
date added to LUP
2012-08-09 16:01:46
date last changed
2012-08-10 11:45:45
@misc{2797848,
 abstract   = {Traditionally, soil erosion has been mostly associated with agriculture in semi-arid and tropical areas. Still, soil erosion is a hazard over the whole globe, both on a broad and a small scale. The consequences of soil loss may be both lower productivity on the agricultural fields and also nutrient leaching that leads to a higher level of nitrogen and phosphorous in streams and water bodies. The higher level of nutrients in water bodies may lead to eutrophication which will have negative impacts on flora and fauna.
Sweden has the most cultivated land in the southern parts in Scania and therefore this area is most susceptible to soil erosion. The catchment area of the river Segeå is situated in the South West of Scania and is surrounded by agricultural fields. The river is ending in the Öresund area and therefore it is important to prevent nutrient leaching by reducing the risk of soil erosion from the fields surrounding Segeå river.
The aim of this report is to identify potential areas of risk for soil erosion and nutrient leaching in the catchment area of the Segeå, by making a risk classification and GIS-analysis. Furthermore the report also suggests actions for reducing the nutrient leaching from soil erosion and also gives a general overview for the various factors influencing soil erosion. 
There are many actions important to take to be able to reduce the nutrient leaching from agricultural fields, for example buffer zones, cover crops, constructing dams and reservoirs and different management methods. Furthermore it is also important with projects and communication and subventions to farmers for constructing wetlands or planting cover crops.
The areas having the highest risk for soil erosion and nutrient leaching are situated on the agricultural fields in the Segeå catchment area. The results from the classification and GIS-analysis show that the areas of highest risk are close to the river, exists on the steepest slopes, at places where the areas of the fields are wide and on the soil types most sensitive to erosion. The combination of these factors shows that the highest risk areas are concentrated in the North East and South West of the catchment area. Consequently it is here the actions against nutrient leaching should be focused.},
 author    = {Lindstein, Anna},
 keyword   = {nutrient leaching,soil erosion,GIS,geography,physical geography,surface runoff,cover crops,buffer zones,Geografi,Naturgeografi,jorderosion,näringsläckage,ytavrinning,fånggrödor,skyddszoner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete INES},
 title    = {Riskområden för erosion och näringsläckage i Segeåns avrinningsområde},
 year     = {2012},
}