Advanced

En studie av hur vår tjänst Hälsospiral upplevs och bedöms av deltagande arbetsgrupp

Olsson Kronholm, Eva (2007)
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att med en enkätundersökning undersöka hur deltagare vid en arbetsmiljökartläggning och hälsoundersökning enligt Hälsospiralen, genomförd av företagshälsovården Hälsoborgen, upplever och uppfattar denna. En arbetsgrupp med 16 undersköterskor inom kommunens vård- och omsorgsförvaltning erbjöds ett år efter genomförd Hälsospiral att medverka i undersökningen. Vid studien var åtta av dessa kvar på arbetsplatsen. Resultatet av studien visade att arbetsgruppens upplevelse och bedömning av Hälsospiralen var övervägande positiv och då främst ur individperspektivet. Bästa omdömet fick hälsosamtal samt hälsoundersökning. I de frågor/påståenden som berörde arbetsgruppen gavs i stort sett samma omdömen som för det... (More)
Syftet med denna studie var att med en enkätundersökning undersöka hur deltagare vid en arbetsmiljökartläggning och hälsoundersökning enligt Hälsospiralen, genomförd av företagshälsovården Hälsoborgen, upplever och uppfattar denna. En arbetsgrupp med 16 undersköterskor inom kommunens vård- och omsorgsförvaltning erbjöds ett år efter genomförd Hälsospiral att medverka i undersökningen. Vid studien var åtta av dessa kvar på arbetsplatsen. Resultatet av studien visade att arbetsgruppens upplevelse och bedömning av Hälsospiralen var övervägande positiv och då främst ur individperspektivet. Bästa omdömet fick hälsosamtal samt hälsoundersökning. I de frågor/påståenden som berörde arbetsgruppen gavs i stort sett samma omdömen som för det individuella. Dock kunde det här ses en antydan till lägre bedömningar. Vid en jämförelse mellan arbetsgruppens arbetsmiljökartläggningar från september 2005 och oktober 2006 indikerade enkätsvaren, både gällande arbetssituationen generellt samt hälsan generellt, att viss förbättring skett. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson Kronholm, Eva
supervisor
organization
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Utvärdering enkätundersökning arbetsmiljökartläggning upplevelse
language
Swedish
additional info
Projektarbete i Företagssköterskeutbildning 2005-2007,
Lunds Universitet / Arbets- och miljömedicin Lund.

Omfattning 5 p (motsvarar 7,5 hp)
id
2797988
date added to LUP
2012-06-15 13:23:54
date last changed
2012-06-15 13:23:54
@misc{2797988,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att med en enkätundersökning undersöka hur deltagare vid en arbetsmiljökartläggning och hälsoundersökning enligt Hälsospiralen, genomförd av företagshälsovården Hälsoborgen, upplever och uppfattar denna. En arbetsgrupp med 16 undersköterskor inom kommunens vård- och omsorgsförvaltning erbjöds ett år efter genomförd Hälsospiral att medverka i undersökningen. Vid studien var åtta av dessa kvar på arbetsplatsen. Resultatet av studien visade att arbetsgruppens upplevelse och bedömning av Hälsospiralen var övervägande positiv och då främst ur individperspektivet. Bästa omdömet fick hälsosamtal samt hälsoundersökning. I de frågor/påståenden som berörde arbetsgruppen gavs i stort sett samma omdömen som för det individuella. Dock kunde det här ses en antydan till lägre bedömningar. Vid en jämförelse mellan arbetsgruppens arbetsmiljökartläggningar från september 2005 och oktober 2006 indikerade enkätsvaren, både gällande arbetssituationen generellt samt hälsan generellt, att viss förbättring skett.},
 author    = {Olsson Kronholm, Eva},
 keyword   = {Utvärdering enkätundersökning arbetsmiljökartläggning upplevelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av hur vår tjänst Hälsospiral upplevs och bedöms av deltagande arbetsgrupp},
 year     = {2007},
}