Advanced

Nödlägesplan för första hjälpen och krisstöd vid ett stålgjuteri

Eva, Severinsen (2007)
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
Abstract (Swedish)
Dagens arbetsmiljöarbete omfattar fram för allt förebyggande åtgärder men även åtgärder för att minska följdverkningarna efter en olycka, akut sjukdom eller i övriga allvarlig händelse. Lagen ställer krav på att arbetsgivare skall ha en beredskap för första hjälpen och krisstöd. Det skall finnas en beredskap och den skall vara planerad utifrån de risker som finns i arbetet. Syftet med detta projektarbete har varit att ta fram en nödlägesplan för första hjälpen och krisstöd för ett stålgjuteri. Nödlägesplanen är utformad efter ett arbetsmiljöledningssystem kallat Occupational Health and Safety Assessment Serier18001. Nödlägesplanen innehåller dokument som beskriver beredskapen för potentiella olyckor och nödsituationer. Här finns rutiner... (More)
Dagens arbetsmiljöarbete omfattar fram för allt förebyggande åtgärder men även åtgärder för att minska följdverkningarna efter en olycka, akut sjukdom eller i övriga allvarlig händelse. Lagen ställer krav på att arbetsgivare skall ha en beredskap för första hjälpen och krisstöd. Det skall finnas en beredskap och den skall vara planerad utifrån de risker som finns i arbetet. Syftet med detta projektarbete har varit att ta fram en nödlägesplan för första hjälpen och krisstöd för ett stålgjuteri. Nödlägesplanen är utformad efter ett arbetsmiljöledningssystem kallat Occupational Health and Safety Assessment Serier18001. Nödlägesplanen innehåller dokument som beskriver beredskapen för potentiella olyckor och nödsituationer. Här finns rutiner för åtgärder vid nödsituationer och fördelning av ansvar och befogenheter före och under nödläget. Rutiner finns för bl.a. larmning, livräddning och krisstöd. Det beskrivs också planering och organisation av första hjälpare och krisstödsledning samt nödutrustning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eva, Severinsen
supervisor
organization
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
nödlägesplan, förstahjälpenberedskap, krisberedskap
language
Swedish
additional info
Projektarbete i Företagssköterskeutbildning 2005-2007,
Lunds Universitet / Arbets- och miljömedicin Lund.

Omfattning 5 p (motsvarar 7,5 hp)
id
2797997
date added to LUP
2012-06-15 13:35:49
date last changed
2012-06-15 13:35:49
@misc{2797997,
 abstract   = {Dagens arbetsmiljöarbete omfattar fram för allt förebyggande åtgärder men även åtgärder för att minska följdverkningarna efter en olycka, akut sjukdom eller i övriga allvarlig händelse. Lagen ställer krav på att arbetsgivare skall ha en beredskap för första hjälpen och krisstöd. Det skall finnas en beredskap och den skall vara planerad utifrån de risker som finns i arbetet. Syftet med detta projektarbete har varit att ta fram en nödlägesplan för första hjälpen och krisstöd för ett stålgjuteri. Nödlägesplanen är utformad efter ett arbetsmiljöledningssystem kallat Occupational Health and Safety Assessment Serier18001. Nödlägesplanen innehåller dokument som beskriver beredskapen för potentiella olyckor och nödsituationer. Här finns rutiner för åtgärder vid nödsituationer och fördelning av ansvar och befogenheter före och under nödläget. Rutiner finns för bl.a. larmning, livräddning och krisstöd. Det beskrivs också planering och organisation av första hjälpare och krisstödsledning samt nödutrustning.},
 author    = {Eva, Severinsen},
 keyword   = {nödlägesplan,förstahjälpenberedskap,krisberedskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nödlägesplan för första hjälpen och krisstöd vid ett stålgjuteri},
 year     = {2007},
}