Advanced

Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress

Strandberg, Marie (2007)
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
Abstract (Swedish)
Syfte med projektarbetet var att ta reda på vilka kunskaper chefer och arbetsledare ansåg sig ha i det Systematiska arbetsmiljöarbetet mot stress, och hur de arbetade med detta på sina arbetsplatser med utgångspunkt från Arbetsmiljöverkets rekommendationer i skriften Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress. Detta skulle i sin tur klargöra om det fanns ett behov från arbetsgivaren att ta hjälp av företagshälsovården när det gällde det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tolv chefer/arbetsledare från tre olika företag valdes ut att delta. Varje chef/arbetsledare intervjuades under ca en timme med standardiserade intervjuer. I resultatet framkom att den intervjuade gruppen ansåg sig behöva mer utbildning i att motverka stress på arbetsplatsen.... (More)
Syfte med projektarbetet var att ta reda på vilka kunskaper chefer och arbetsledare ansåg sig ha i det Systematiska arbetsmiljöarbetet mot stress, och hur de arbetade med detta på sina arbetsplatser med utgångspunkt från Arbetsmiljöverkets rekommendationer i skriften Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress. Detta skulle i sin tur klargöra om det fanns ett behov från arbetsgivaren att ta hjälp av företagshälsovården när det gällde det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tolv chefer/arbetsledare från tre olika företag valdes ut att delta. Varje chef/arbetsledare intervjuades under ca en timme med standardiserade intervjuer. I resultatet framkom att den intervjuade gruppen ansåg sig behöva mer utbildning i att motverka stress på arbetsplatsen. Chefer/arbetsledare ansåg att en god psykosocial arbetsmiljö var en viktig del av en organisation, men kunskapen om att arbeta förebyggande med detta var otillräcklig. Alla de intervjuade var bekanta med Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och nästan alla arbetade efter denna metod. Dock fanns det okunskap i hur de skulle hantera de psykosociala arbetsmiljöfrågarna i det systemtiska arbetsmiljöarbetet. Det framkom även att det fanns ett behov att få hjälp av företagshälsovården när det gäller SAM mot stress. Enligt arbetsmiljöverket ska företagshälsovården ses som en naturlig resurs att anlita när det gäller bl a det systematiska arbetsmiljöarbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strandberg, Marie
supervisor
organization
alternative title
Chefer och arbetsledares kunskaper i att
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Systematiskt arbetsmiljöarbete, psykosocial arbetsmiljö, stress ledarskap och organisation
language
English
additional info
Projektarbete i Företagssköterskeutbildning 2005-2007,
Lunds Universitet / Arbets- och miljömedicin Lund.

Omfattning 5 p (motsvarar 7,5 hp)
id
2798001
date added to LUP
2012-06-15 16:29:29
date last changed
2012-06-15 16:31:37
@misc{2798001,
 abstract   = {Syfte med projektarbetet var att ta reda på vilka kunskaper chefer och arbetsledare ansåg sig ha i det Systematiska arbetsmiljöarbetet mot stress, och hur de arbetade med detta på sina arbetsplatser med utgångspunkt från Arbetsmiljöverkets rekommendationer i skriften Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress. Detta skulle i sin tur klargöra om det fanns ett behov från arbetsgivaren att ta hjälp av företagshälsovården när det gällde det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tolv chefer/arbetsledare från tre olika företag valdes ut att delta. Varje chef/arbetsledare intervjuades under ca en timme med standardiserade intervjuer. I resultatet framkom att den intervjuade gruppen ansåg sig behöva mer utbildning i att motverka stress på arbetsplatsen. Chefer/arbetsledare ansåg att en god psykosocial arbetsmiljö var en viktig del av en organisation, men kunskapen om att arbeta förebyggande med detta var otillräcklig. Alla de intervjuade var bekanta med Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och nästan alla arbetade efter denna metod. Dock fanns det okunskap i hur de skulle hantera de psykosociala arbetsmiljöfrågarna i det systemtiska arbetsmiljöarbetet. Det framkom även att det fanns ett behov att få hjälp av företagshälsovården när det gäller SAM mot stress. Enligt arbetsmiljöverket ska företagshälsovården ses som en naturlig resurs att anlita när det gäller bl a det systematiska arbetsmiljöarbetet.},
 author    = {Strandberg, Marie},
 keyword   = {Systematiskt arbetsmiljöarbete,psykosocial arbetsmiljö,stress ledarskap och organisation},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress},
 year     = {2007},
}