Advanced

IT-stöd inom vården - Hjälp- eller stjälpmedel?

Katalinic, Annie LU (2012) INFK03 20121
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken omkring IT-stöd inom sjukvården ur SUS (Skånes universitetssjukhus) perspektiv, och därigenom bidra med förbättringsförslag gällande införande av IT-stöd inom klinisk verksamhet. Helt enkelt diskutera samt lyfta problematiken och vad denna kan förmodas bero på. Därmed identifiera heta områden som bör prioriteras för att minska dagens svårigheter och via dessa härleda förbättringsförslag.

Uppsatsen är ett bidrag till debatten om teknik och sjukvård och kan förhoppningsvis medverka till en bättre vård per skattekrona samt en maximerad vårdinsats. Upplägg för undersökningen bestod av en för- och huvudstudie, båda genomförda vid SUS. Förstudiens syfte var att utröna eventuella möjligheter... (More)
Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken omkring IT-stöd inom sjukvården ur SUS (Skånes universitetssjukhus) perspektiv, och därigenom bidra med förbättringsförslag gällande införande av IT-stöd inom klinisk verksamhet. Helt enkelt diskutera samt lyfta problematiken och vad denna kan förmodas bero på. Därmed identifiera heta områden som bör prioriteras för att minska dagens svårigheter och via dessa härleda förbättringsförslag.

Uppsatsen är ett bidrag till debatten om teknik och sjukvård och kan förhoppningsvis medverka till en bättre vård per skattekrona samt en maximerad vårdinsats. Upplägg för undersökningen bestod av en för- och huvudstudie, båda genomförda vid SUS. Förstudiens syfte var att utröna eventuella möjligheter gällande IT-stöd inom vården, vilket
resulterade i ett underlag vidare använt som bas för huvudstudien. Huvudstudiens syfte var att klargöra svårigheter i samband med införande av IT-stöd, för att därefter arbeta fram förbättringsförslag omkring system inom vården.

Resultat från huvudstudien bekräftar att det föreligger en bred problematik gällande IT-stöd inom SUS. Att de IT-stöd som nyttjas inte är anpassade efter den kliniska verksamheten och att systemen till stor del inte är användarvänliga, vilket ger negativa konsekvenser både för
verksamheten och för de kliniska professionerna. Möjlig orsak kan härledas till en svag kommunikation överlag vilket genererat en oöverensstämmelse mellan teknik, arbetsuppgift och individ, även att verklighet och föreställning om IT-stöd skiljer sig åt beroende på
profession. Just nämnda har i sin tur orsakats av bl.a. en svag organisatorisk närhet, bristande kunskap om IT-stöd, obefintligt samarbete mellan IT-ansvariga och de kliniska professionerna samt avsaknad av uppföljning från tidigare införande.

Utifrån ovanstående utarbetades fem slutsatser i form av förbättringsförslag, dessa innebär inte ett generellt recept för ett framgångsrikt införande, utan möjliga områden var det finns
utrymme för förbättring gällande införande av IT-stöd inom klinisk verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Katalinic, Annie LU
supervisor
organization
course
INFK03 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IT-stöd inom vården, Medicinsk informatik, Teknik och sjukvård, Införande av IT-stöd, Hälsoinformatik, Kliniska professioner.
report number
INF12-028
language
Swedish
id
2798480
date added to LUP
2012-06-19 14:19:49
date last changed
2012-06-19 14:19:49
@misc{2798480,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken omkring IT-stöd inom sjukvården ur SUS (Skånes universitetssjukhus) perspektiv, och därigenom bidra med förbättringsförslag gällande införande av IT-stöd inom klinisk verksamhet. Helt enkelt diskutera samt lyfta problematiken och vad denna kan förmodas bero på. Därmed identifiera heta områden som bör prioriteras för att minska dagens svårigheter och via dessa härleda förbättringsförslag.

Uppsatsen är ett bidrag till debatten om teknik och sjukvård och kan förhoppningsvis medverka till en bättre vård per skattekrona samt en maximerad vårdinsats. Upplägg för undersökningen bestod av en för- och huvudstudie, båda genomförda vid SUS. Förstudiens syfte var att utröna eventuella möjligheter gällande IT-stöd inom vården, vilket
resulterade i ett underlag vidare använt som bas för huvudstudien. Huvudstudiens syfte var att klargöra svårigheter i samband med införande av IT-stöd, för att därefter arbeta fram förbättringsförslag omkring system inom vården.

Resultat från huvudstudien bekräftar att det föreligger en bred problematik gällande IT-stöd inom SUS. Att de IT-stöd som nyttjas inte är anpassade efter den kliniska verksamheten och att systemen till stor del inte är användarvänliga, vilket ger negativa konsekvenser både för
verksamheten och för de kliniska professionerna. Möjlig orsak kan härledas till en svag kommunikation överlag vilket genererat en oöverensstämmelse mellan teknik, arbetsuppgift och individ, även att verklighet och föreställning om IT-stöd skiljer sig åt beroende på
profession. Just nämnda har i sin tur orsakats av bl.a. en svag organisatorisk närhet, bristande kunskap om IT-stöd, obefintligt samarbete mellan IT-ansvariga och de kliniska professionerna samt avsaknad av uppföljning från tidigare införande.

Utifrån ovanstående utarbetades fem slutsatser i form av förbättringsförslag, dessa innebär inte ett generellt recept för ett framgångsrikt införande, utan möjliga områden var det finns
utrymme för förbättring gällande införande av IT-stöd inom klinisk verksamhet.},
 author    = {Katalinic, Annie},
 keyword   = {IT-stöd inom vården,Medicinsk informatik,Teknik och sjukvård,Införande av IT-stöd,Hälsoinformatik,Kliniska professioner.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IT-stöd inom vården - Hjälp- eller stjälpmedel?},
 year     = {2012},
}