Advanced

Beställarkompetens inom e-förvaltning. Teknikförståelse och dess påverkan på skånska kommuners eTjänster.

Olsman, Kristin LU and Randau, Sophie LU (2012) INFK11 20121
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
E-förvaltning syftar till att den offentliga sektorn tillhandahåller eTjänster till Sveriges medborgare på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt. Regeringens mål är att medborgare ska kunna sköta och hantera skyldigheter som de har gentemot staten samt kunna ta del av den service som erbjuds. E-delegationen är tillsatt av regeringen för att tillgodose de krav som ställs för att e-förvaltningen ska bli verklighet. Ansvaret för att utveckla eTjänster ligger dock på varje enskild myndighet. Detta innebär att respektive myndigheter behöver beställarkompetens för att utveckla och implementera enkla och effektiva eTjänster. Brist på teknikförståelse kan skapa risken att kommunens fokus på att tillmötesgå sina användare blir nedprioriterad... (More)
E-förvaltning syftar till att den offentliga sektorn tillhandahåller eTjänster till Sveriges medborgare på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt. Regeringens mål är att medborgare ska kunna sköta och hantera skyldigheter som de har gentemot staten samt kunna ta del av den service som erbjuds. E-delegationen är tillsatt av regeringen för att tillgodose de krav som ställs för att e-förvaltningen ska bli verklighet. Ansvaret för att utveckla eTjänster ligger dock på varje enskild myndighet. Detta innebär att respektive myndigheter behöver beställarkompetens för att utveckla och implementera enkla och effektiva eTjänster. Brist på teknikförståelse kan skapa risken att kommunens fokus på att tillmötesgå sina användare blir nedprioriterad för att istället passa in i externa leverantörers systemlösning. Studien försöker svara på frågan om i vilken omfattning som beställarkompetens, i form av teknikförståelse, kan påverka hur väl Skånes kommuner bidrar till en välutvecklad e-förvaltning. I studien fokuserar teknikförståelse på nya tekniker och för att konkretisera detta används HTML5 som verktyg. Studien bygger på en metodtriangulering bestående av enkäter samt ett urval av mer djupgående frågeformulär och visar att det finns goda visioner om eTjänster inom de skånska kommunerna, visioner som även ligger i linje med E-delegationens mål. Studien visar också att all beställarkompetens och teknikförståelse inte behöver finnas hos en enskild person eller avdelning utan kan likväl vara utfördelad över hela organisationen. För att kunna fastställa att samtlig kompetens inom en kommun tas tillvara krävs det samverkan, inte bara inom den egna kommunen utan även mellan myndigheter. Studien visar att teknikförståelse påverkar utvecklingen av e-förvaltning, i den omfattning att ju mer utbildning och information som kommuner får, angående nya tekniker, desto större förutsättningar för bra eTjänster. Med teknikförståelse kan kommuner själva hitta tekniker som möjliggör användarvänlighet, istället för att behöva förlita sig på externa leverantörer. Teknikförståelse skapar e:et i eTjänst. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsman, Kristin LU and Randau, Sophie LU
supervisor
organization
course
INFK11 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
beställarkompetens, E-delegationen, e-förvaltning, eTjänst, e-tjänst, HTML5, kommuner, myndigheter, teknikförståelse, W3C
report number
INF12-040
language
Swedish
id
2799535
date added to LUP
2012-06-26 08:45:14
date last changed
2012-06-26 08:45:14
@misc{2799535,
 abstract   = {E-förvaltning syftar till att den offentliga sektorn tillhandahåller eTjänster till Sveriges medborgare på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt. Regeringens mål är att medborgare ska kunna sköta och hantera skyldigheter som de har gentemot staten samt kunna ta del av den service som erbjuds. E-delegationen är tillsatt av regeringen för att tillgodose de krav som ställs för att e-förvaltningen ska bli verklighet. Ansvaret för att utveckla eTjänster ligger dock på varje enskild myndighet. Detta innebär att respektive myndigheter behöver beställarkompetens för att utveckla och implementera enkla och effektiva eTjänster. Brist på teknikförståelse kan skapa risken att kommunens fokus på att tillmötesgå sina användare blir nedprioriterad för att istället passa in i externa leverantörers systemlösning. Studien försöker svara på frågan om i vilken omfattning som beställarkompetens, i form av teknikförståelse, kan påverka hur väl Skånes kommuner bidrar till en välutvecklad e-förvaltning. I studien fokuserar teknikförståelse på nya tekniker och för att konkretisera detta används HTML5 som verktyg. Studien bygger på en metodtriangulering bestående av enkäter samt ett urval av mer djupgående frågeformulär och visar att det finns goda visioner om eTjänster inom de skånska kommunerna, visioner som även ligger i linje med E-delegationens mål. Studien visar också att all beställarkompetens och teknikförståelse inte behöver finnas hos en enskild person eller avdelning utan kan likväl vara utfördelad över hela organisationen. För att kunna fastställa att samtlig kompetens inom en kommun tas tillvara krävs det samverkan, inte bara inom den egna kommunen utan även mellan myndigheter. Studien visar att teknikförståelse påverkar utvecklingen av e-förvaltning, i den omfattning att ju mer utbildning och information som kommuner får, angående nya tekniker, desto större förutsättningar för bra eTjänster. Med teknikförståelse kan kommuner själva hitta tekniker som möjliggör användarvänlighet, istället för att behöva förlita sig på externa leverantörer. Teknikförståelse skapar e:et i eTjänst.},
 author    = {Olsman, Kristin and Randau, Sophie},
 keyword   = {beställarkompetens,E-delegationen,e-förvaltning,eTjänst,e-tjänst,HTML5,kommuner,myndigheter,teknikförståelse,W3C},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beställarkompetens inom e-förvaltning. Teknikförståelse och dess påverkan på skånska kommuners eTjänster.},
 year     = {2012},
}