Advanced

Automatiska jordningssystem i järnvägstunnlar - för jordning av kontaktledningen vid olyckor

Kjellman, Axel (2012)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Om en olycka inträffar i en järnvägstunnel måste räddningstjänsten kunna ta sig in i tunneln. Detta innebär att kontaktledningen först måste frånkopplas samt jordas. Idag utförs jordningen manuellt men Trafikverket och räddningstjänsten önskar att ett automatiskt jordningssystem ska tas fram. Syftet med examensarbetet är att ge förslag på en övergripande teknisk lösning för ett automatiskt jordningssystem. I arbetet studeras två tunnlar, en tunnel som ska byggas i Åkarp samt Citytunneln i Malmö. Arbetet genomförs i tre delar, i första delen utreds det vilka krav från exempelvis myndigheter som är aktuella när ett system ska utvecklas. I den andra delen studeras system som finns i andra länder för att se om de kan appliceras på järnvägen i... (More)
Om en olycka inträffar i en järnvägstunnel måste räddningstjänsten kunna ta sig in i tunneln. Detta innebär att kontaktledningen först måste frånkopplas samt jordas. Idag utförs jordningen manuellt men Trafikverket och räddningstjänsten önskar att ett automatiskt jordningssystem ska tas fram. Syftet med examensarbetet är att ge förslag på en övergripande teknisk lösning för ett automatiskt jordningssystem. I arbetet studeras två tunnlar, en tunnel som ska byggas i Åkarp samt Citytunneln i Malmö. Arbetet genomförs i tre delar, i första delen utreds det vilka krav från exempelvis myndigheter som är aktuella när ett system ska utvecklas. I den andra delen studeras system som finns i andra länder för att se om de kan appliceras på järnvägen i Sverige. I den avslutande delen ges förslag på lösningar för Citytunneln samt tunneln genom Åkarp. Det som främst kommer styra hur ett automatiskt jordningssystem ska konstrueras är krav från Trafikverket, Elsäkerhetsverket, EU och standarder utformade av SEK (Svensk Elstandard) och CENELEC (Europeisk organisation för standardisering inom det elektrotekniska området). Även räddningstjänstens krav och intressen är av stor vikt då det är de som ska förlita sig på att systemet fungerar och att anläggningen är spänningslös samt att den har jordats på ett korrekt sätt. System för jordning finns redan i andra länder som Österrike, USA, Tyskland och Italien. Systemet i Österrike består av fjärrstyrda jordslutare som räddningstjänsten använder vid olyckor. Metoden från USA liknar den i Österrike, dock förlitar sig inte räddningstjänsten enbart på de fjärrstyrda jordslutarna. De tyska och italienska jordningssystemen är mer avancerade och automatiserade. Jordslutarna är fjärrstyrda och kan även manövreras via manöverpaneler vid tunnelmynningarna. Ett system likt det från Italien och Tyskland lämpar sig bäst för Citytunneln. För tunneln genom Åkarp kan en lösning likt den i Österrike appliceras för att minska kostnaderna. I Citytunneln bör olika sektioner kunna frånkopplas samt jordas för att minska trafikstörningen. För tunneln i Åkarp räcker det med att hela tunneln kan frånkopplas och jordas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellman, Axel
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
automatiskt jordningssystem, järnvägstunnel, citytunneln, jordning, kontaktledning, räddningstjänsten
language
Swedish
id
2827662
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2260&type=doc
date added to LUP
2012-06-21
date last changed
2012-07-12 15:39:50
@misc{2827662,
 abstract   = {Om en olycka inträffar i en järnvägstunnel måste räddningstjänsten kunna ta sig in i tunneln. Detta innebär att kontaktledningen först måste frånkopplas samt jordas. Idag utförs jordningen manuellt men Trafikverket och räddningstjänsten önskar att ett automatiskt jordningssystem ska tas fram. Syftet med examensarbetet är att ge förslag på en övergripande teknisk lösning för ett automatiskt jordningssystem. I arbetet studeras två tunnlar, en tunnel som ska byggas i Åkarp samt Citytunneln i Malmö. Arbetet genomförs i tre delar, i första delen utreds det vilka krav från exempelvis myndigheter som är aktuella när ett system ska utvecklas. I den andra delen studeras system som finns i andra länder för att se om de kan appliceras på järnvägen i Sverige. I den avslutande delen ges förslag på lösningar för Citytunneln samt tunneln genom Åkarp. Det som främst kommer styra hur ett automatiskt jordningssystem ska konstrueras är krav från Trafikverket, Elsäkerhetsverket, EU och standarder utformade av SEK (Svensk Elstandard) och CENELEC (Europeisk organisation för standardisering inom det elektrotekniska området). Även räddningstjänstens krav och intressen är av stor vikt då det är de som ska förlita sig på att systemet fungerar och att anläggningen är spänningslös samt att den har jordats på ett korrekt sätt. System för jordning finns redan i andra länder som Österrike, USA, Tyskland och Italien. Systemet i Österrike består av fjärrstyrda jordslutare som räddningstjänsten använder vid olyckor. Metoden från USA liknar den i Österrike, dock förlitar sig inte räddningstjänsten enbart på de fjärrstyrda jordslutarna. De tyska och italienska jordningssystemen är mer avancerade och automatiserade. Jordslutarna är fjärrstyrda och kan även manövreras via manöverpaneler vid tunnelmynningarna. Ett system likt det från Italien och Tyskland lämpar sig bäst för Citytunneln. För tunneln genom Åkarp kan en lösning likt den i Österrike appliceras för att minska kostnaderna. I Citytunneln bör olika sektioner kunna frånkopplas samt jordas för att minska trafikstörningen. För tunneln i Åkarp räcker det med att hela tunneln kan frånkopplas och jordas.},
 author    = {Kjellman, Axel},
 keyword   = {automatiskt jordningssystem,järnvägstunnel,citytunneln,jordning,kontaktledning,räddningstjänsten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Automatiska jordningssystem i järnvägstunnlar - för jordning av kontaktledningen vid olyckor},
 year     = {2012},
}