Advanced

Dimensionering av glasbalkar

Jaskiewicz, Lukasz and Nyström, Per (2012)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Avancerad användning av glas som konstruktionsmaterial i pelare och balkar har blivit allt vanligare de senaste åren. Detta arbete redogör för vilka metoder och normer som kan användas för att dimensionera glasbalkar i bärande konstruktioner och vilken typ av glasbalk som är lämpligast ur hållfasthets
och säkerhets synpunkt.
Tidigare har glaset mest använts i fönster där det inte har haft en bärande roll och därför finns det inte så mycket beräknings- och konstruktionsregler/normer eller erkända tekniska lösningar att tillgå som för andra, traditionella konstruktionsmaterial. Det pågår dock arbete i Europa att ta fram dessa. Beräkningsmetoden som används i detta arbete baseras på erkända eurokoder och på prestandarden; prEN 13474 – 3 ”... (More)
Avancerad användning av glas som konstruktionsmaterial i pelare och balkar har blivit allt vanligare de senaste åren. Detta arbete redogör för vilka metoder och normer som kan användas för att dimensionera glasbalkar i bärande konstruktioner och vilken typ av glasbalk som är lämpligast ur hållfasthets
och säkerhets synpunkt.
Tidigare har glaset mest använts i fönster där det inte har haft en bärande roll och därför finns det inte så mycket beräknings- och konstruktionsregler/normer eller erkända tekniska lösningar att tillgå som för andra, traditionella konstruktionsmaterial. Det pågår dock arbete i Europa att ta fram dessa. Beräkningsmetoden som används i detta arbete baseras på erkända eurokoder och på prestandarden; prEN 13474 – 3 ” Glass in building - Determination of the strength of glass panes - Part 3: General method of calculation and determination of strength of glass by testing” [6].
Glas är ett fast material som är amorft och har en oordnad molekylstruktur som gör att ljus kan passera och man kan se igenom det. Glaset smälts ihop av huvudsakligen sand, soda, kalksten, dolomit samt oxider och stelnar utan att kristallera vilket gör att det blir hårt, sprött och chockkänsligt. Materialet har bra kemisk beständighet och står emot de flesta syror förutom fluorvätesyra men är även känsligt för alkaliska lösningar. Vid för höga belastningar spricker glas utan att genomgå någon plastisk deformation vilket innebär att dess förmåga att klara av punktlaster är sämre än för andra material då lastkoncentrationen inte kan utbreda sig över en större yta genom plastisk deformation.
Det kan konstateras utifrån resultaten av beräkningarna att dimensionerna på glasbalkarna i stor utsträckning beror på typer av glas som balkarna är uppbyggda av samt deras utformning. En klar fördel med laminerade balkar att den inre bärande skivan skyddas av de yttersta vilket gör att just denna lösningen kan vara att föredra. Laminerat värmeförstärkt glas har lägst hållfasthet vilket resulterar i att balkarna får de största dimensionerna i jämförelsen. Härdat glas har högst hållfasthet och det kan konstateras att just denna typ är lämpligast ur säkerhetssynpunkt, med avseende på skärskador. Glaset granulerar dock vid brottet vilket drastiskt nedsätter balkens förmåga att bära upp laster, vilket bör beaktas.Värmeförstärkt glas med underkantsarmering av stål är en kombination som ger ett litet tvärsnitt och som teoretiskt bör kunna säkra strukturen vid brott. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jaskiewicz, Lukasz and Nyström, Per
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bärande lamellglas laminerat glas värmeförstärkt härdat glas planglas floatglas glasbalkar
language
Swedish
id
2827669
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2300&type=doc
date added to LUP
2012-06-21
date last changed
2012-07-12 15:39:50
@misc{2827669,
 abstract   = {Avancerad användning av glas som konstruktionsmaterial i pelare och balkar har blivit allt vanligare de senaste åren. Detta arbete redogör för vilka metoder och normer som kan användas för att dimensionera glasbalkar i bärande konstruktioner och vilken typ av glasbalk som är lämpligast ur hållfasthets
och säkerhets synpunkt.
Tidigare har glaset mest använts i fönster där det inte har haft en bärande roll och därför finns det inte så mycket beräknings- och konstruktionsregler/normer eller erkända tekniska lösningar att tillgå som för andra, traditionella konstruktionsmaterial. Det pågår dock arbete i Europa att ta fram dessa. Beräkningsmetoden som används i detta arbete baseras på erkända eurokoder och på prestandarden; prEN 13474 – 3 ” Glass in building - Determination of the strength of glass panes - Part 3: General method of calculation and determination of strength of glass by testing” [6].
Glas är ett fast material som är amorft och har en oordnad molekylstruktur som gör att ljus kan passera och man kan se igenom det. Glaset smälts ihop av huvudsakligen sand, soda, kalksten, dolomit samt oxider och stelnar utan att kristallera vilket gör att det blir hårt, sprött och chockkänsligt. Materialet har bra kemisk beständighet och står emot de flesta syror förutom fluorvätesyra men är även känsligt för alkaliska lösningar. Vid för höga belastningar spricker glas utan att genomgå någon plastisk deformation vilket innebär att dess förmåga att klara av punktlaster är sämre än för andra material då lastkoncentrationen inte kan utbreda sig över en större yta genom plastisk deformation.
Det kan konstateras utifrån resultaten av beräkningarna att dimensionerna på glasbalkarna i stor utsträckning beror på typer av glas som balkarna är uppbyggda av samt deras utformning. En klar fördel med laminerade balkar att den inre bärande skivan skyddas av de yttersta vilket gör att just denna lösningen kan vara att föredra. Laminerat värmeförstärkt glas har lägst hållfasthet vilket resulterar i att balkarna får de största dimensionerna i jämförelsen. Härdat glas har högst hållfasthet och det kan konstateras att just denna typ är lämpligast ur säkerhetssynpunkt, med avseende på skärskador. Glaset granulerar dock vid brottet vilket drastiskt nedsätter balkens förmåga att bära upp laster, vilket bör beaktas.Värmeförstärkt glas med underkantsarmering av stål är en kombination som ger ett litet tvärsnitt och som teoretiskt bör kunna säkra strukturen vid brott.},
 author    = {Jaskiewicz, Lukasz and Nyström, Per},
 keyword   = {bärande lamellglas laminerat glas värmeförstärkt härdat glas planglas floatglas glasbalkar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dimensionering av glasbalkar},
 year     = {2012},
}