Advanced

Kriminalvård i frihet som förnuftsmässig behandling - en diskurs och dokumentanalys

Kangasharju, Hans LU (2012) SOCK01 20121
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Hans-Erik Kangasharju
Titel: Kriminalvård i frihet som förnuftsmässig behandling - en diskurs och dokumentanalys
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Internet
Handledare: Birgitta Ericson
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2012

Kriminalvård i frihet är humana straffpåföljder där preventiva termer som rehabilitering, vård och stöd - samt strafftermer i form av kontroll och övervakning - ofta kommer till uttryck. Vid sidan av detta förekommer också en rationaliseringsdiskurs som förutsätter förnuft och
effektivitet. Hur påverkar dessa diskurser varandra, hur har de förändrats tidsmässigt och vilka diskursiva kamper utspelar sig i utsagor som handlar om alternativa påföljder till fängelsestraffet? Syftet med uppsatsen är... (More)
Författare: Hans-Erik Kangasharju
Titel: Kriminalvård i frihet som förnuftsmässig behandling - en diskurs och dokumentanalys
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Internet
Handledare: Birgitta Ericson
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2012

Kriminalvård i frihet är humana straffpåföljder där preventiva termer som rehabilitering, vård och stöd - samt strafftermer i form av kontroll och övervakning - ofta kommer till uttryck. Vid sidan av detta förekommer också en rationaliseringsdiskurs som förutsätter förnuft och
effektivitet. Hur påverkar dessa diskurser varandra, hur har de förändrats tidsmässigt och vilka diskursiva kamper utspelar sig i utsagor som handlar om alternativa påföljder till fängelsestraffet? Syftet med uppsatsen är att undersöka de diskurser som råder i samband med kriminalvård i frihet samt hur utsagorna kan sättas i relation till rationalisering som begrepp. Rationalisering som det formulerats av sociologen Max Weber samt anhängare av hans teorier som använt och vidareutvecklat begreppet, till exempel Frankfurtskolan.

Uppsatsen är en teoretiskt inriktad diskurs- och dokumentanalys med utgångspunkt i fyra olika analysområden; filantropi & medborgaransvar, allmänhetens syn på brott och straff, utsagor från kriminalvården samt lagstiftning & kriminalpolitik.

Slutsatser / Resultat: Inom vart och ett av områdena förekommer diskursiva kamper som i nästan samtliga fall står i relation till humana, preventiva och rationella diskurser. En viktig slutsats av undersökningen är att det finns en diskursiv kamp som handlar om informationsflöden mellan makthavarna och allmänheten. En annan viktig slutsats är att den rationaliseringsdiskurs som råder idag riskerar att förringa Frivårdens verksamhet och inriktning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kangasharju, Hans LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
brott, rationalisering, frivård, sociologi, kriminalvård, straff, diskurser
language
Swedish
id
2834906
date added to LUP
2012-08-13 14:10:39
date last changed
2012-08-13 14:10:39
@misc{2834906,
 abstract   = {Författare: Hans-Erik Kangasharju
Titel: Kriminalvård i frihet som förnuftsmässig behandling - en diskurs och dokumentanalys
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Internet
Handledare: Birgitta Ericson
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2012

Kriminalvård i frihet är humana straffpåföljder där preventiva termer som rehabilitering, vård och stöd - samt strafftermer i form av kontroll och övervakning - ofta kommer till uttryck. Vid sidan av detta förekommer också en rationaliseringsdiskurs som förutsätter förnuft och
effektivitet. Hur påverkar dessa diskurser varandra, hur har de förändrats tidsmässigt och vilka diskursiva kamper utspelar sig i utsagor som handlar om alternativa påföljder till fängelsestraffet? Syftet med uppsatsen är att undersöka de diskurser som råder i samband med kriminalvård i frihet samt hur utsagorna kan sättas i relation till rationalisering som begrepp. Rationalisering som det formulerats av sociologen Max Weber samt anhängare av hans teorier som använt och vidareutvecklat begreppet, till exempel Frankfurtskolan.

Uppsatsen är en teoretiskt inriktad diskurs- och dokumentanalys med utgångspunkt i fyra olika analysområden; filantropi & medborgaransvar, allmänhetens syn på brott och straff, utsagor från kriminalvården samt lagstiftning & kriminalpolitik.

Slutsatser / Resultat: Inom vart och ett av områdena förekommer diskursiva kamper som i nästan samtliga fall står i relation till humana, preventiva och rationella diskurser. En viktig slutsats av undersökningen är att det finns en diskursiv kamp som handlar om informationsflöden mellan makthavarna och allmänheten. En annan viktig slutsats är att den rationaliseringsdiskurs som råder idag riskerar att förringa Frivårdens verksamhet och inriktning.},
 author    = {Kangasharju, Hans},
 keyword   = {brott,rationalisering,frivård,sociologi,kriminalvård,straff,diskurser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kriminalvård i frihet som förnuftsmässig behandling - en diskurs och dokumentanalys},
 year     = {2012},
}