Advanced

Enterprise 2.0 En studie kring kommunikation och informationsutbyte via det sociala intranätet Komin.

Wihlborg, Ellinor LU and Wihl, Viktor (2012) SYSK02 20121
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen berör hur den interna kommunikationen samt informationsutbytet inom organisationer påverkas när man använder sociala funktioner på intranäten. Genom att studera Malmö stad och det sociala intranätet Komin har vi samlat in empiriskt material till underlag för analysen. Den kvalitativa empirin samlades in via intervjuer och den kvantitativa via en enkätundersökning. Undersökningen har genomförts hos Malmö stad, som sysselsätter ca 20 000 heltidsanställda. Vi behandlar empirin och analysen i tre delar informationshantering, kommunikation och organisationsförändring tillsammans med relevanta teoriavsnitt. Vi har genom undersökningen upptäckt att sociala arbetsverktyg inom intranät kräver en viss organisationsmognad. Vid avsaknad av... (More)
Uppsatsen berör hur den interna kommunikationen samt informationsutbytet inom organisationer påverkas när man använder sociala funktioner på intranäten. Genom att studera Malmö stad och det sociala intranätet Komin har vi samlat in empiriskt material till underlag för analysen. Den kvalitativa empirin samlades in via intervjuer och den kvantitativa via en enkätundersökning. Undersökningen har genomförts hos Malmö stad, som sysselsätter ca 20 000 heltidsanställda. Vi behandlar empirin och analysen i tre delar informationshantering, kommunikation och organisationsförändring tillsammans med relevanta teoriavsnitt. Vi har genom undersökningen upptäckt att sociala arbetsverktyg inom intranät kräver en viss organisationsmognad. Vid avsaknad av denna mognad tenderar användandet av traditionell envägskommunikation kvarstå. Det allmänna intresset kring sociala medier inom Malmö stad är högt, emellertid krävs det högre motivation och påtryckningar från ledningen att anamma nya mer sociala arbetssätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wihlborg, Ellinor LU and Wihl, Viktor
supervisor
organization
course
SYSK02 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Web 2.0, Enterprise 2.0, Sociala intranät, Informationsutbyte, Malmö stad, Komin
report number
INF12049
language
Swedish
id
2837281
date added to LUP
2012-08-28 12:29:25
date last changed
2012-08-28 12:29:25
@misc{2837281,
 abstract   = {Uppsatsen berör hur den interna kommunikationen samt informationsutbytet inom organisationer påverkas när man använder sociala funktioner på intranäten. Genom att studera Malmö stad och det sociala intranätet Komin har vi samlat in empiriskt material till underlag för analysen. Den kvalitativa empirin samlades in via intervjuer och den kvantitativa via en enkätundersökning. Undersökningen har genomförts hos Malmö stad, som sysselsätter ca 20 000 heltidsanställda. Vi behandlar empirin och analysen i tre delar informationshantering, kommunikation och organisationsförändring tillsammans med relevanta teoriavsnitt. Vi har genom undersökningen upptäckt att sociala arbetsverktyg inom intranät kräver en viss organisationsmognad. Vid avsaknad av denna mognad tenderar användandet av traditionell envägskommunikation kvarstå. Det allmänna intresset kring sociala medier inom Malmö stad är högt, emellertid krävs det högre motivation och påtryckningar från ledningen att anamma nya mer sociala arbetssätt.},
 author    = {Wihlborg, Ellinor and Wihl, Viktor},
 keyword   = {Web 2.0,Enterprise 2.0,Sociala intranät,Informationsutbyte,Malmö stad,Komin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Enterprise 2.0 En studie kring kommunikation och informationsutbyte via det sociala intranätet Komin.},
 year     = {2012},
}