Advanced

Integration av informationssystem

Stadler, Fredrik (2012)
Computer Science and Engineering (BSc)
Abstract (Swedish)
Mer och mer arbete utförs av datorer i dagens samhälle vilket har lett till att fler och fler datorsystem har utvecklats. Detta i sin tur har lett till ett behov av att kunna integrera datorsystem med varandra och därigenom kunna samköra och automatisera uppgifter i de olika datorsystemen. Examensarbetet ingår i ett projekt som drivs av Lunds kommuns kommunikationsavdelning där skolsystemen Live@edu, its learning och Unikum ska integreras med elevregistret Procapita BOU.
Examensarbetets del i detta projekt har resulterat i ett tre delat resultat. Det första delresultatet är en systemöversikt över Lunds Kommuns datorsystem (nuläges- och framtidsöversikt). Detta är en kartläggning som har gjorts för att få en förståelse för vad... (More)
Mer och mer arbete utförs av datorer i dagens samhälle vilket har lett till att fler och fler datorsystem har utvecklats. Detta i sin tur har lett till ett behov av att kunna integrera datorsystem med varandra och därigenom kunna samköra och automatisera uppgifter i de olika datorsystemen. Examensarbetet ingår i ett projekt som drivs av Lunds kommuns kommunikationsavdelning där skolsystemen Live@edu, its learning och Unikum ska integreras med elevregistret Procapita BOU.
Examensarbetets del i detta projekt har resulterat i ett tre delat resultat. Det första delresultatet är en systemöversikt över Lunds Kommuns datorsystem (nuläges- och framtidsöversikt). Detta är en kartläggning som har gjorts för att få en förståelse för vad datorsystemen inom Lunds kommun används till och vilka integrationer som finns mellan de olika datorsystemen. Det andra delresultatet är en instudering av integrationsverktyget FIM (Forefront Identity Manager) vilket har gjorts för att få en inblick i vad det finns för möjligheter med FIM och hur den kan användas för att integrera skolsystemen Live@edu, its learning och Unikum med elevregistret Procapita BOU. Det tredje delresultatet i detta examensarbete är ett underlag för implementering av skolsystemintegration. Detta underlag består av dokumentet ”Kravspecifikation integration skolor” och innehåller kravspecifikationer som behandlar t.ex. vilka personer som ska ha användarkonto i respektive datorsystem. I dokumentet ”Kravspecifikation integration skolor” finns det också uppgifter om vilken datorinformation som ska transporteras mellan de olika datorsystemen, var den finns och på vilket sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stadler, Fredrik
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lunds kommun, kommunikationsavdelningen, integration, skolsystem, forefront identity manager, fim
language
Swedish
id
2837376
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2242&type=doc
date added to LUP
2012-06-26
date last changed
2012-06-28 11:34:17
@misc{2837376,
 abstract   = {Mer och mer arbete utförs av datorer i dagens samhälle vilket har lett till att fler och fler datorsystem har utvecklats. Detta i sin tur har lett till ett behov av att kunna integrera datorsystem med varandra och därigenom kunna samköra och automatisera uppgifter i de olika datorsystemen. Examensarbetet ingår i ett projekt som drivs av Lunds kommuns kommunikationsavdelning där skolsystemen Live@edu, its learning och Unikum ska integreras med elevregistret Procapita BOU.
Examensarbetets del i detta projekt har resulterat i ett tre delat resultat. Det första delresultatet är en systemöversikt över Lunds Kommuns datorsystem (nuläges- och framtidsöversikt). Detta är en kartläggning som har gjorts för att få en förståelse för vad datorsystemen inom Lunds kommun används till och vilka integrationer som finns mellan de olika datorsystemen. Det andra delresultatet är en instudering av integrationsverktyget FIM (Forefront Identity Manager) vilket har gjorts för att få en inblick i vad det finns för möjligheter med FIM och hur den kan användas för att integrera skolsystemen Live@edu, its learning och Unikum med elevregistret Procapita BOU. Det tredje delresultatet i detta examensarbete är ett underlag för implementering av skolsystemintegration. Detta underlag består av dokumentet ”Kravspecifikation integration skolor” och innehåller kravspecifikationer som behandlar t.ex. vilka personer som ska ha användarkonto i respektive datorsystem. I dokumentet ”Kravspecifikation integration skolor” finns det också uppgifter om vilken datorinformation som ska transporteras mellan de olika datorsystemen, var den finns och på vilket sätt.},
 author    = {Stadler, Fredrik},
 keyword   = {lunds kommun,kommunikationsavdelningen,integration,skolsystem,forefront identity manager,fim},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integration av informationssystem},
 year     = {2012},
}