Advanced

Arbetsplatsdispositionsplan - Dynamisk samordning och tredimensionell visualisering av produktionsdokument

Civilis, Jesper (2012)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Under produktionen för ett bygg- och anläggningsprojekt är entreprenören styrd av tidigare utformade produktionsdokument. Pågrund av produktionens förändringar är arbetsplatsens produktionsdokument ofta i behov av uppdatering, samordning och visualisering för att hållas aktuella och tydliga för produktionsarbetarna. Det har visat sig att hanteringen och uppdateringen av produktionsdokumenten inte görs fullt ut på arbetsplatsen vilket medför att användning och nytta begränsas. Produktionsdokumenten som undersöks berör säkerhet, logistik, tidplan och veckotidsplan, medarbetarinvolvering (MI) och planering. Produktionsdokumenten samordnas och visualiseras i en gemensam 3D modell över Veidekkes hamnarbetsplats i Bäckviken på Ven. Modellen... (More)
Under produktionen för ett bygg- och anläggningsprojekt är entreprenören styrd av tidigare utformade produktionsdokument. Pågrund av produktionens förändringar är arbetsplatsens produktionsdokument ofta i behov av uppdatering, samordning och visualisering för att hållas aktuella och tydliga för produktionsarbetarna. Det har visat sig att hanteringen och uppdateringen av produktionsdokumenten inte görs fullt ut på arbetsplatsen vilket medför att användning och nytta begränsas. Produktionsdokumenten som undersöks berör säkerhet, logistik, tidplan och veckotidsplan, medarbetarinvolvering (MI) och planering. Produktionsdokumenten samordnas och visualiseras i en gemensam 3D modell över Veidekkes hamnarbetsplats i Bäckviken på Ven. Modellen skapas dynamiskt efter arbetsplatsens faktiska utformning för vecka 8 och vecka 10 år 2012. Syftet är att praktiskt undersöka hur en dynamisk 3D arbetsplatsdispositionsplan (APD plan) kan påverka produktionen med avseende på visualiserade produktionsdokument kopplade till tidplan och veckotidsplan, säkerhet, logistik, planering och medarbetarinvolvering. Presentationen av författarens framtagna dynamiska 3D APD plan redovisades på Veidekkes hamnförstärkningsarbetet på Kemira i Helsingborg för produktionens 12 yrkesarbetare och 5 tjänstemän. Enkätundersökningen visar tydligt att produktionsdokumenten anses bli tydligare, medvetenheten på arbetsplatsen ökar och att produktionsmisstag, missförstånd, olyckor, resursspill, materialspill och tidsspill kan minskas samtidigt som dialogen mellan yrkesarbetare och tjänstemän förbättras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2855863,
 abstract   = {Under produktionen för ett bygg- och anläggningsprojekt är entreprenören styrd av tidigare utformade produktionsdokument. Pågrund av produktionens förändringar är arbetsplatsens produktionsdokument ofta i behov av uppdatering, samordning och visualisering för att hållas aktuella och tydliga för produktionsarbetarna. Det har visat sig att hanteringen och uppdateringen av produktionsdokumenten inte görs fullt ut på arbetsplatsen vilket medför att användning och nytta begränsas. Produktionsdokumenten som undersöks berör säkerhet, logistik, tidplan och veckotidsplan, medarbetarinvolvering (MI) och planering. Produktionsdokumenten samordnas och visualiseras i en gemensam 3D modell över Veidekkes hamnarbetsplats i Bäckviken på Ven. Modellen skapas dynamiskt efter arbetsplatsens faktiska utformning för vecka 8 och vecka 10 år 2012. Syftet är att praktiskt undersöka hur en dynamisk 3D arbetsplatsdispositionsplan (APD plan) kan påverka produktionen med avseende på visualiserade produktionsdokument kopplade till tidplan och veckotidsplan, säkerhet, logistik, planering och medarbetarinvolvering. Presentationen av författarens framtagna dynamiska 3D APD plan redovisades på Veidekkes hamnförstärkningsarbetet på Kemira i Helsingborg för produktionens 12 yrkesarbetare och 5 tjänstemän. Enkätundersökningen visar tydligt att produktionsdokumenten anses bli tydligare, medvetenheten på arbetsplatsen ökar och att produktionsmisstag, missförstånd, olyckor, resursspill, materialspill och tidsspill kan minskas samtidigt som dialogen mellan yrkesarbetare och tjänstemän förbättras.},
 author    = {Civilis, Jesper},
 keyword   = {byggbranschen,produktion,arbetsplatsdispositionsplan,samordning av produktionsdokument,dynamisk 3d apd plan,virtual design and construction (vdc),building information model (bim)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsplatsdispositionsplan - Dynamisk samordning och tredimensionell visualisering av produktionsdokument},
 year     = {2012},
}