Advanced

Monitoring depth of anaesthesia using auditory brainstem response: an exploratory clinical study.

Persson, Emma LU and Larsson, Catharina LU (2012) ANSM50 20121
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Awareness vid generell anestesi är ett resultat av en misslyckad anestesi, där ett adekvat anestesidjup inte uppnåtts. Ett icke adekvat sömndjup kan leda till både intra- och postoperativ psykologisk stress hos patienterna. Det finns ett flertal monitorer ute på marknaden med uppgift att
uppskatta anestesiologiskt djup, men deras tillförlitlighet är ifrågasatt. Därmed finns det ett behov att utveckla ett mer pålitligt instrument som kan mäta anestesidjup. I denna studie avser författarna att utvärdera om en nyutvecklad metod som mäter hjärnstamsaktivitet kan ha en framtida potential
för att mäta anestesidjup. Syftet med studien var att undersöka hjärnstamsrespons med en vidareutvecklad variant av hjärnstamsaudiometri (SD-BERA)... (More)
Bakgrund: Awareness vid generell anestesi är ett resultat av en misslyckad anestesi, där ett adekvat anestesidjup inte uppnåtts. Ett icke adekvat sömndjup kan leda till både intra- och postoperativ psykologisk stress hos patienterna. Det finns ett flertal monitorer ute på marknaden med uppgift att
uppskatta anestesiologiskt djup, men deras tillförlitlighet är ifrågasatt. Därmed finns det ett behov att utveckla ett mer pålitligt instrument som kan mäta anestesidjup. I denna studie avser författarna att utvärdera om en nyutvecklad metod som mäter hjärnstamsaktivitet kan ha en framtida potential
för att mäta anestesidjup. Syftet med studien var att undersöka hjärnstamsrespons med en vidareutvecklad variant av hjärnstamsaudiometri (SD-BERA) i samband med generell anestesi.

Metod: En klinisk explorativ studie som inkluderar sju patienter med ASA-klassificering I och II planerade för elektiv ortopedisk kirurgi. Audiologiska hjärnstamssvar spelades in vid olika stadier av anestesin och visuell analys av vågmönstret ledde till fokus på våg V. Data som framtagits via de analyserade amplituderna i våg V presenteras som ett index (SD-BERA Index). Bispectralt index, Minimum alveolär koncentration och end-tidalt partialtryck av Sevoflurane användes som positiva kontroller.

Resultat: Medelvärdet samt medianvärdet av indexet från vaket tillstånd (100 ± SD 0% vs. 100 [0] %) till sövd (58.43 ± SD 12.25% vs. 53 [49-72] %) var signifikant reducerat. I samband med extubation var medelvärdet och medianvärdet för indexet (107 ± SD 40.54% vs. 102 [78-135] %) återställt till normala värden med en signifikant ökning från sövt tillstånd (p=0.0115 vs. 0.0156). Ingen statistisk skillnad för indexet mellan vaket tillstånd och tid för extubation kunde ses (p=0.6326 vs. 0.6875).

Konklusion: Fynden i denna studie antyder att SD-BERA har potential att i framtiden kunna mäta anestesidjup. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Emma LU and Larsson, Catharina LU
supervisor
organization
course
ANSM50 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2858622
date added to LUP
2014-04-22 13:04:40
date last changed
2015-12-14 13:21:10
@misc{2858622,
 abstract   = {Bakgrund: Awareness vid generell anestesi är ett resultat av en misslyckad anestesi, där ett adekvat anestesidjup inte uppnåtts. Ett icke adekvat sömndjup kan leda till både intra- och postoperativ psykologisk stress hos patienterna. Det finns ett flertal monitorer ute på marknaden med uppgift att
uppskatta anestesiologiskt djup, men deras tillförlitlighet är ifrågasatt. Därmed finns det ett behov att utveckla ett mer pålitligt instrument som kan mäta anestesidjup. I denna studie avser författarna att utvärdera om en nyutvecklad metod som mäter hjärnstamsaktivitet kan ha en framtida potential
för att mäta anestesidjup. Syftet med studien var att undersöka hjärnstamsrespons med en vidareutvecklad variant av hjärnstamsaudiometri (SD-BERA) i samband med generell anestesi.

Metod: En klinisk explorativ studie som inkluderar sju patienter med ASA-klassificering I och II planerade för elektiv ortopedisk kirurgi. Audiologiska hjärnstamssvar spelades in vid olika stadier av anestesin och visuell analys av vågmönstret ledde till fokus på våg V. Data som framtagits via de analyserade amplituderna i våg V presenteras som ett index (SD-BERA Index). Bispectralt index, Minimum alveolär koncentration och end-tidalt partialtryck av Sevoflurane användes som positiva kontroller.

Resultat: Medelvärdet samt medianvärdet av indexet från vaket tillstånd (100 ± SD 0% vs. 100 [0] %) till sövd (58.43 ± SD 12.25% vs. 53 [49-72] %) var signifikant reducerat. I samband med extubation var medelvärdet och medianvärdet för indexet (107 ± SD 40.54% vs. 102 [78-135] %) återställt till normala värden med en signifikant ökning från sövt tillstånd (p=0.0115 vs. 0.0156). Ingen statistisk skillnad för indexet mellan vaket tillstånd och tid för extubation kunde ses (p=0.6326 vs. 0.6875).

Konklusion: Fynden i denna studie antyder att SD-BERA har potential att i framtiden kunna mäta anestesidjup.},
 author    = {Persson, Emma and Larsson, Catharina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Monitoring depth of anaesthesia using auditory brainstem response: an exploratory clinical study.},
 year     = {2012},
}