Advanced

Hur ser en bra enkät ut?

Bertram, Ingrid (2009)
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
Abstract (Swedish)
För att få reda på mer om människans attityder, levnadsförhållanden, kunskaper och beteenden finns det flera metoder att använda sig av, t.ex. analys av registerdata, observationsdata eller sätt där människor aktivt svarar på frågor, såsom intervjuer och enkäter.
Företagshälsovårdens uppgift är bl.a. att beskriva sambanden mellan produktivitet, arbetsmiljö, organisation och hälsa på ett tydligt sätt. Arbetsgivaren kan på så sätt få en helhetssyn på företagets miljö, hur människor mår och fungerar i verksamheten, sedan kan olika insatser planeras utifrån det.
Avonova Hälsa NO är namnet på en sammanslagning av flera företagshälsor i nordöstra Skåne, sammanslagningen har medfört att det finns flera olika frågeformulär, hälsoenkäter som... (More)
För att få reda på mer om människans attityder, levnadsförhållanden, kunskaper och beteenden finns det flera metoder att använda sig av, t.ex. analys av registerdata, observationsdata eller sätt där människor aktivt svarar på frågor, såsom intervjuer och enkäter.
Företagshälsovårdens uppgift är bl.a. att beskriva sambanden mellan produktivitet, arbetsmiljö, organisation och hälsa på ett tydligt sätt. Arbetsgivaren kan på så sätt få en helhetssyn på företagets miljö, hur människor mår och fungerar i verksamheten, sedan kan olika insatser planeras utifrån det.
Avonova Hälsa NO är namnet på en sammanslagning av flera företagshälsor i nordöstra Skåne, sammanslagningen har medfört att det finns flera olika frågeformulär, hälsoenkäter som används.
Syftet med studien var att kritiskt granska och analysera befintliga frågeformulär vilka handlar om arbetstagarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö, livsstil och medicinska frågor samt att skapa ett nytt förslag till ett gemensamt frågeformulär att använda vid hälsoundersökningar. De olika frågeformulären har granskats och analyserats utifrån en granskningsmall för att få överblick och hanterbarhet.
Resultatet har mynnat i ett nytt förslag till hälsoenkät ”Riktad Hälsoundersökning Arbetsmiljö och Hälsa”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bertram, Ingrid
supervisor
organization
alternative title
En kritisk granskning av befintliga frågeformulär
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Enkätmetodik, frågeformulär, företagshälsovård
language
Swedish
additional info
Projektarbete i Företagssköterskeutbildning 2008-2009,
Lunds Universitet / Arbets- och miljömedicin Lund.

Omfattning 5 p (motsvarar 7,5 hp)
id
2858708
date added to LUP
2012-07-04 09:04:16
date last changed
2012-07-05 08:36:08
@misc{2858708,
 abstract   = {För att få reda på mer om människans attityder, levnadsförhållanden, kunskaper och beteenden finns det flera metoder att använda sig av, t.ex. analys av registerdata, observationsdata eller sätt där människor aktivt svarar på frågor, såsom intervjuer och enkäter. 
Företagshälsovårdens uppgift är bl.a. att beskriva sambanden mellan produktivitet, arbetsmiljö, organisation och hälsa på ett tydligt sätt. Arbetsgivaren kan på så sätt få en helhetssyn på företagets miljö, hur människor mår och fungerar i verksamheten, sedan kan olika insatser planeras utifrån det. 
Avonova Hälsa NO är namnet på en sammanslagning av flera företagshälsor i nordöstra Skåne, sammanslagningen har medfört att det finns flera olika frågeformulär, hälsoenkäter som används. 
Syftet med studien var att kritiskt granska och analysera befintliga frågeformulär vilka handlar om arbetstagarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö, livsstil och medicinska frågor samt att skapa ett nytt förslag till ett gemensamt frågeformulär att använda vid hälsoundersökningar. De olika frågeformulären har granskats och analyserats utifrån en granskningsmall för att få överblick och hanterbarhet.
Resultatet har mynnat i ett nytt förslag till hälsoenkät ”Riktad Hälsoundersökning Arbetsmiljö och Hälsa”.},
 author    = {Bertram, Ingrid},
 keyword   = {Enkätmetodik,frågeformulär,företagshälsovård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur ser en bra enkät ut?},
 year     = {2009},
}