Advanced

Har kost-och motionsrådgivning någon effekt på vikt, BMI, midja-stusskvot och kolesterol?

Carlsson, Ellinor (2009)
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
Abstract (Swedish)
Det här projektet genomfördes under åtta månader 2008-2009 och syftet var att se om kost-och motionsrådgivning har någon effekt på anställdas vikt, BMI, midja-stusskvot och kolesterol.
Målgruppen var tio hantverkare på ett mindre företag i renoveringsbran-schen i södra Småland.
Metoden som användes var kontinuerliga mätningar av vikt och koleste-rolhalt och beräkning av BMI och midja-stusskvot. Dessa värden delgavs deltagarna. Detta kombinerades med individuella kost- och motionssamtal samt personliga informationsbrev med individuellt anpassade råd och för-slag på lämpliga maträtter. Vidare gjorde deltagarna en summativ utvärde-ring i intervjuform, där de fick ge sin syn på de använda påverkanssätten, bedöma sannolikheten för att de... (More)
Det här projektet genomfördes under åtta månader 2008-2009 och syftet var att se om kost-och motionsrådgivning har någon effekt på anställdas vikt, BMI, midja-stusskvot och kolesterol.
Målgruppen var tio hantverkare på ett mindre företag i renoveringsbran-schen i södra Småland.
Metoden som användes var kontinuerliga mätningar av vikt och koleste-rolhalt och beräkning av BMI och midja-stusskvot. Dessa värden delgavs deltagarna. Detta kombinerades med individuella kost- och motionssamtal samt personliga informationsbrev med individuellt anpassade råd och för-slag på lämpliga maträtter. Vidare gjorde deltagarna en summativ utvärde-ring i intervjuform, där de fick ge sin syn på de använda påverkanssätten, bedöma sannolikheten för att de skulle fortsätta på den inslagna vägen mot förbättrad hälsa och ge förslag på förbättringar av programmet.
Resultatet på gruppnivå visade att deltagarna reducerade sin vikt, BMI och sitt kolesterolvärde, medan midja-stusskvoten ökade något.
Detta projekt pekar på att den använda metoden med kontinuerlig påver-kan kan vara användbar i företagshälsovårdens livsstilsarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Ellinor
supervisor
organization
alternative title
Ett projekt bland personal på ett mindre företag.
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
företagshälsovård, livsstil, kolesterol, BMI, Midja-stusskvot
language
Swedish
additional info
Projektarbete i Företagssköterskeutbildning 2008-2009,
Lunds Universitet / Arbets- och miljömedicin Lund.

Omfattning 5 p (motsvarar 7,5 hp)
id
2858777
date added to LUP
2012-07-04 10:11:01
date last changed
2012-07-05 08:36:49
@misc{2858777,
 abstract   = {Det här projektet genomfördes under åtta månader 2008-2009 och syftet var att se om kost-och motionsrådgivning har någon effekt på anställdas vikt, BMI, midja-stusskvot och kolesterol. 
Målgruppen var tio hantverkare på ett mindre företag i renoveringsbran-schen i södra Småland. 
Metoden som användes var kontinuerliga mätningar av vikt och koleste-rolhalt och beräkning av BMI och midja-stusskvot. Dessa värden delgavs deltagarna. Detta kombinerades med individuella kost- och motionssamtal samt personliga informationsbrev med individuellt anpassade råd och för-slag på lämpliga maträtter. Vidare gjorde deltagarna en summativ utvärde-ring i intervjuform, där de fick ge sin syn på de använda påverkanssätten, bedöma sannolikheten för att de skulle fortsätta på den inslagna vägen mot förbättrad hälsa och ge förslag på förbättringar av programmet. 
Resultatet på gruppnivå visade att deltagarna reducerade sin vikt, BMI och sitt kolesterolvärde, medan midja-stusskvoten ökade något. 
Detta projekt pekar på att den använda metoden med kontinuerlig påver-kan kan vara användbar i företagshälsovårdens livsstilsarbete.},
 author    = {Carlsson, Ellinor},
 keyword   = {företagshälsovård,livsstil,kolesterol,BMI,Midja-stusskvot},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har kost-och motionsrådgivning någon effekt på vikt, BMI, midja-stusskvot och kolesterol?},
 year     = {2009},
}