Advanced

Samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro

Holmberg, Helene and Nilsson, Ulla (2009)
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
Abstract (Swedish)
Studien är gjord på ett företag som producerar storköksutrustning med cirka 170 anställda uppdelade på produktion och administration. Vi som företagssköterskor får ofta frågan från våra företag om företagshälsovården kan hjälpa till att undersöka och förebygga orsaken till den ökade korta sjukfrånvaron. Syftet med studien var att undersöka huruvida man kan se ett samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro.
Studien genomfördes med hjälp av en enkät innehållande 11 frågor rörande aktivitetsvanor och sjukfrånvaro med avseende på antal gånger och dagar det senaste året.
Resultatet visade att inom produktionen var de anställda mindre fysiskt aktiva och hade dessutom en högre sjukfrånvaro än inom administrationen. Vi kunde också utläsa... (More)
Studien är gjord på ett företag som producerar storköksutrustning med cirka 170 anställda uppdelade på produktion och administration. Vi som företagssköterskor får ofta frågan från våra företag om företagshälsovården kan hjälpa till att undersöka och förebygga orsaken till den ökade korta sjukfrånvaron. Syftet med studien var att undersöka huruvida man kan se ett samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro.
Studien genomfördes med hjälp av en enkät innehållande 11 frågor rörande aktivitetsvanor och sjukfrånvaro med avseende på antal gånger och dagar det senaste året.
Resultatet visade att inom produktionen var de anställda mindre fysiskt aktiva och hade dessutom en högre sjukfrånvaro än inom administrationen. Vi kunde också utläsa att kvinnorna inom gruppen för sjukfrånvaro var mer aktiva än männen i samma grupp. Ser man till hela företaget och delar in de anställda i de som är fysiskt aktiva respektive inaktiva så kunde vi konstatera att 49% i gruppen aktiva har någon sjukfrånvaro det senaste året. Jämför man med gruppen inaktiva så hade 62% sjukfrånvaro det senaste året. Med andra ord så var de fysiskt aktiva mindre sjukskrivna än de inaktiva. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmberg, Helene and Nilsson, Ulla
supervisor
organization
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, sjukfrånvaro
language
Swedish
additional info
Projektarbete i Företagssköterskeutbildning 2008-2009,
Lunds Universitet / Arbets- och miljömedicin Lund.

Omfattning 5 p (motsvarar 7,5 hp)
id
2859980
date added to LUP
2012-07-04 10:36:24
date last changed
2012-07-05 08:37:06
@misc{2859980,
 abstract   = {Studien är gjord på ett företag som producerar storköksutrustning med cirka 170 anställda uppdelade på produktion och administration. Vi som företagssköterskor får ofta frågan från våra företag om företagshälsovården kan hjälpa till att undersöka och förebygga orsaken till den ökade korta sjukfrånvaron. Syftet med studien var att undersöka huruvida man kan se ett samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro.
Studien genomfördes med hjälp av en enkät innehållande 11 frågor rörande aktivitetsvanor och sjukfrånvaro med avseende på antal gånger och dagar det senaste året.
Resultatet visade att inom produktionen var de anställda mindre fysiskt aktiva och hade dessutom en högre sjukfrånvaro än inom administrationen. Vi kunde också utläsa att kvinnorna inom gruppen för sjukfrånvaro var mer aktiva än männen i samma grupp. Ser man till hela företaget och delar in de anställda i de som är fysiskt aktiva respektive inaktiva så kunde vi konstatera att 49% i gruppen aktiva har någon sjukfrånvaro det senaste året. Jämför man med gruppen inaktiva så hade 62% sjukfrånvaro det senaste året. Med andra ord så var de fysiskt aktiva mindre sjukskrivna än de inaktiva.},
 author    = {Holmberg, Helene and Nilsson, Ulla},
 keyword   = {Fysisk aktivitet,fysisk inaktivitet,sjukfrånvaro},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro},
 year     = {2009},
}