Advanced

Utvärdering av meditationskurs

Löfberg, Marie (2009)
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
Abstract (Swedish)
I takt med att stressen har ökat i vårt samhälle har vi på Previa i Lund märkt ett ökat intresse för meditation hos våra kundanställda. Syftet med detta arbete var att utvärdera den meditationskurs som författaren erbjuder våra kunder.
Målet med kursen var att öka deltagarnas förmåga till återhämtning för att på så sätt bättre kunna hantera stress. Meditationsgruppen som denna undersökning baserar sig på bestod av sex personer. Författaren jämförde gruppens resultat med en kontrollgrupp, där sex individer har fått individuell hälsocoaching. Studien utfördes med enkäter och med blodtrycksmätning.
Resultatet visade en viss positiv tendens i meditationsgruppen då det gäller minskad stress och förbättrad sömn och avslappning i jämförelse... (More)
I takt med att stressen har ökat i vårt samhälle har vi på Previa i Lund märkt ett ökat intresse för meditation hos våra kundanställda. Syftet med detta arbete var att utvärdera den meditationskurs som författaren erbjuder våra kunder.
Målet med kursen var att öka deltagarnas förmåga till återhämtning för att på så sätt bättre kunna hantera stress. Meditationsgruppen som denna undersökning baserar sig på bestod av sex personer. Författaren jämförde gruppens resultat med en kontrollgrupp, där sex individer har fått individuell hälsocoaching. Studien utfördes med enkäter och med blodtrycksmätning.
Resultatet visade en viss positiv tendens i meditationsgruppen då det gäller minskad stress och förbättrad sömn och avslappning i jämförelse med kontrollgruppen, i den subjektiva mätningen. Tydligast var skillnaden i antalet stressymtom som minskade framförallt under meditationskursens gång, men fortfarande var lägre efter sex månader. Den objektiva mätningen (blodtyck) visade också på en positiv tendens i meditationsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen där det inte skedde någon förändring. På det sättet kan man säga att detta resultat går i samma riktning som andra större studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfberg, Marie
supervisor
organization
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Meditation, stress, blodtryck, återhämtning
language
Swedish
additional info
Projektarbete i Företagssköterskeutbildning 2008-2009,
Lunds Universitet / Arbets- och miljömedicin Lund.

Omfattning 5 p (motsvarar 7,5 hp)
id
2861362
date added to LUP
2012-07-06 14:22:36
date last changed
2012-07-06 14:22:36
@misc{2861362,
 abstract   = {I takt med att stressen har ökat i vårt samhälle har vi på Previa i Lund märkt ett ökat intresse för meditation hos våra kundanställda. Syftet med detta arbete var att utvärdera den meditationskurs som författaren erbjuder våra kunder. 
Målet med kursen var att öka deltagarnas förmåga till återhämtning för att på så sätt bättre kunna hantera stress. Meditationsgruppen som denna undersökning baserar sig på bestod av sex personer. Författaren jämförde gruppens resultat med en kontrollgrupp, där sex individer har fått individuell hälsocoaching. Studien utfördes med enkäter och med blodtrycksmätning.
Resultatet visade en viss positiv tendens i meditationsgruppen då det gäller minskad stress och förbättrad sömn och avslappning i jämförelse med kontrollgruppen, i den subjektiva mätningen. Tydligast var skillnaden i antalet stressymtom som minskade framförallt under meditationskursens gång, men fortfarande var lägre efter sex månader. Den objektiva mätningen (blodtyck) visade också på en positiv tendens i meditationsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen där det inte skedde någon förändring. På det sättet kan man säga att detta resultat går i samma riktning som andra större studier.},
 author    = {Löfberg, Marie},
 keyword   = {Meditation,stress,blodtryck,återhämtning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering av meditationskurs},
 year     = {2009},
}