Advanced

Riskbruk av alkohol på arbetsplatsen

Moorhouse Andersson, Karen (2009)
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
Abstract (Swedish)
Vetenskapliga studier har visat att aktivt förebyggande insatser kan ha en god effekt mot ett riskfylld beteende när det gäller alkoholkonsumtion. Regeringen har en folkhälsopolitik som innebär att de har lämnat uppdrag till Statens Folkhälsoinstitut att utbilda fler yrkeskategorier i syfte att arbeta förebyggande i alkoholfrågor (Riskbruksprojektet).
Alkoholscreening är en enkelt men bra metod att upptäcka förhöjd alkoholkonsumtion. Metoden kan utföras i samband med en hälsoundersökning/profil på Företagshälsovården. Metoden innebär besvarande av ett enkelt frågeformulär, blodprovtagning och eventuellt feedback och rådgivning (motiverande samtal).
På en industriarbetsplats har alla anställda som fyller 45 år under 2009 (tjugosex... (More)
Vetenskapliga studier har visat att aktivt förebyggande insatser kan ha en god effekt mot ett riskfylld beteende när det gäller alkoholkonsumtion. Regeringen har en folkhälsopolitik som innebär att de har lämnat uppdrag till Statens Folkhälsoinstitut att utbilda fler yrkeskategorier i syfte att arbeta förebyggande i alkoholfrågor (Riskbruksprojektet).
Alkoholscreening är en enkelt men bra metod att upptäcka förhöjd alkoholkonsumtion. Metoden kan utföras i samband med en hälsoundersökning/profil på Företagshälsovården. Metoden innebär besvarande av ett enkelt frågeformulär, blodprovtagning och eventuellt feedback och rådgivning (motiverande samtal).
På en industriarbetsplats har alla anställda som fyller 45 år under 2009 (tjugosex personer) blivit erbjudna en hälsoundersökning. Syftet var att undersöka hur andelen riskbrukare på denna arbetsplats förhåller sig jämfört med andelen riskbrukare bland arbetande i Sverige som helhet. I samband med hälsoundersökning utfördes alkoholscreening enligt Riskbruksprojekts anvisningar. Utfallet blev att fjorton personer deltog i undersökningen varav en person uppfyllde kriterierna för att ha ett riskfyllt beteende avseende alkoholkonsumtion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Moorhouse Andersson, Karen
supervisor
organization
alternative title
En kartläggning av alkoholvanor bland anställda på en industriarbetsplats
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
CDT-värde, AUDIT, riskbruk, Alkohol
language
Swedish
additional info
Projektarbete i Företagssköterskeutbildning 2008-2009,
Lunds Universitet / Arbets- och miljömedicin Lund.

Omfattning 5 p (motsvarar 7,5 hp)
id
2861368
date added to LUP
2012-07-06 14:27:08
date last changed
2012-07-06 14:27:08
@misc{2861368,
 abstract   = {Vetenskapliga studier har visat att aktivt förebyggande insatser kan ha en god effekt mot ett riskfylld beteende när det gäller alkoholkonsumtion. Regeringen har en folkhälsopolitik som innebär att de har lämnat uppdrag till Statens Folkhälsoinstitut att utbilda fler yrkeskategorier i syfte att arbeta förebyggande i alkoholfrågor (Riskbruksprojektet).
Alkoholscreening är en enkelt men bra metod att upptäcka förhöjd alkoholkonsumtion. Metoden kan utföras i samband med en hälsoundersökning/profil på Företagshälsovården. Metoden innebär besvarande av ett enkelt frågeformulär, blodprovtagning och eventuellt feedback och rådgivning (motiverande samtal). 
På en industriarbetsplats har alla anställda som fyller 45 år under 2009 (tjugosex personer) blivit erbjudna en hälsoundersökning. Syftet var att undersöka hur andelen riskbrukare på denna arbetsplats förhåller sig jämfört med andelen riskbrukare bland arbetande i Sverige som helhet. I samband med hälsoundersökning utfördes alkoholscreening enligt Riskbruksprojekts anvisningar. Utfallet blev att fjorton personer deltog i undersökningen varav en person uppfyllde kriterierna för att ha ett riskfyllt beteende avseende alkoholkonsumtion.},
 author    = {Moorhouse Andersson, Karen},
 keyword   = {CDT-värde,AUDIT,riskbruk,Alkohol},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Riskbruk av alkohol på arbetsplatsen},
 year     = {2009},
}