Advanced

Ansvarsfrihet vid samtycke och social adekvans - ett rättsområde i behov av förändring?

Weiselius, Erik LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
I dagens individualiserade samhälle är frågan om individens självbestämmande, samt inskränkningar av denna, högst aktuella. De flesta fall av självbestämmande passerar obemärkt förbi i vårt vardagsliv, men var går egentligen gränsen för vad vi som individer kan välja att bli utsatt för utan inträdandet av straffansvar? I denna uppsats avhandlas till vilken grad den svenska straffrätten godkänner att enskilda individer väljer att utsättas för olika typer av våld. Praxis som berör varierande typer av fall redogörs för och diskuteras i ljuset av den svenska samtyckesregleringen. Domstolarnas beslut och resonemang analyseras utifrån lagenligheten och rimlighet för att finna styrkor och svagheter i gällande lagstiftning och dess tillämpning.... (More)
I dagens individualiserade samhälle är frågan om individens självbestämmande, samt inskränkningar av denna, högst aktuella. De flesta fall av självbestämmande passerar obemärkt förbi i vårt vardagsliv, men var går egentligen gränsen för vad vi som individer kan välja att bli utsatt för utan inträdandet av straffansvar? I denna uppsats avhandlas till vilken grad den svenska straffrätten godkänner att enskilda individer väljer att utsättas för olika typer av våld. Praxis som berör varierande typer av fall redogörs för och diskuteras i ljuset av den svenska samtyckesregleringen. Domstolarnas beslut och resonemang analyseras utifrån lagenligheten och rimlighet för att finna styrkor och svagheter i gällande lagstiftning och dess tillämpning. Utifrån detta utreds sedan om svensk straffrätt bör ta hänsyn till en persons konstruktiva, alternativt destruktiva, syften med sina gärningar när det gäller att bedöma eventuell ansvarsfrihet.

Slutligen lämnas förslag på hur den svenska straffrätten bör applicera regler om samtycke på våld vid BDSM-sex och idrottsutövande. (Less)
Abstract
In todays individualized society questions concerning individual autonomy, and its limitations, is ever so current. Most cases of individual autonomy passes unnoticed in our everyday lives, but where is really the limit of what we as individuals can choose to be exposed to without the onset of criminal liability? This paper deals with to which degree Swedish criminal law agree that individuals can choose to be exposed to violence. Practice concerning different kinds of cases are described and discussed in light of Swedish rules regarding consent. The courts decisions and reasoning are analysed based on lawfulness and fairness to identify strengths and weaknesses in current legislation and its application. Based on these investigations the... (More)
In todays individualized society questions concerning individual autonomy, and its limitations, is ever so current. Most cases of individual autonomy passes unnoticed in our everyday lives, but where is really the limit of what we as individuals can choose to be exposed to without the onset of criminal liability? This paper deals with to which degree Swedish criminal law agree that individuals can choose to be exposed to violence. Practice concerning different kinds of cases are described and discussed in light of Swedish rules regarding consent. The courts decisions and reasoning are analysed based on lawfulness and fairness to identify strengths and weaknesses in current legislation and its application. Based on these investigations the author then proceeds to address if Swedish criminal law should take into account a person´s constructive, or destructive, purposes of their deeds when it comes to assessing criminal responsibility.

Finally, suggestions are made on how Swedish criminal law should apply the rules of consent to violence in BDSM-sex and sports. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weiselius, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
Discharge of criminal responsibility in case of consent and social adequacy - a field of Swedish criminal law in need of change?
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, ansvarsfrihet, samtycke, social adekvans, bdsm-sex, idrott, våld vid idrottsutövande.
language
Swedish
id
2862067
date added to LUP
2012-11-01 09:20:25
date last changed
2012-11-01 09:20:25
@misc{2862067,
 abstract   = {In todays individualized society questions concerning individual autonomy, and its limitations, is ever so current. Most cases of individual autonomy passes unnoticed in our everyday lives, but where is really the limit of what we as individuals can choose to be exposed to without the onset of criminal liability? This paper deals with to which degree Swedish criminal law agree that individuals can choose to be exposed to violence. Practice concerning different kinds of cases are described and discussed in light of Swedish rules regarding consent. The courts decisions and reasoning are analysed based on lawfulness and fairness to identify strengths and weaknesses in current legislation and its application. Based on these investigations the author then proceeds to address if Swedish criminal law should take into account a person´s constructive, or destructive, purposes of their deeds when it comes to assessing criminal responsibility.

Finally, suggestions are made on how Swedish criminal law should apply the rules of consent to violence in BDSM-sex and sports.},
 author    = {Weiselius, Erik},
 keyword   = {Straffrätt,ansvarsfrihet,samtycke,social adekvans,bdsm-sex,idrott,våld vid idrottsutövande.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansvarsfrihet vid samtycke och social adekvans - ett rättsområde i behov av förändring?},
 year     = {2012},
}