Advanced

Parent Rating Scales Föräldraskattning av stamning hos barn Översättning & bearbetning

Andersson, Caroline LU (2010) LOGM81 20101
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Det övergripande syftet med föreliggande studie var att skapa en svensk översättning av Parent Rating Scales (PRS). PRS är ett frågeformulär för föräldraskattning av stamning från Storbritannien, som är influerat av International Classification of Functioning, Disability and Health (JCF). Ett ytterligare syfte var att undersöka om man kan använda PRS i Sverige för att utvärdera föräldrars hantering och upplevelser av stamning hos barnet och stamningens påverkan på barnet och övriga familjen.

PRS översattes i sin helhet till svenska. Det granskades noga, återöversattes och bearbetades. Därefter gjordes en utprovning på fem föräldrar till barn mellan 2-7 år som stammar och som hade sökt for detta till logoped i Skåne. Föräldrarna fyllde i... (More)
Det övergripande syftet med föreliggande studie var att skapa en svensk översättning av Parent Rating Scales (PRS). PRS är ett frågeformulär för föräldraskattning av stamning från Storbritannien, som är influerat av International Classification of Functioning, Disability and Health (JCF). Ett ytterligare syfte var att undersöka om man kan använda PRS i Sverige för att utvärdera föräldrars hantering och upplevelser av stamning hos barnet och stamningens påverkan på barnet och övriga familjen.

PRS översattes i sin helhet till svenska. Det granskades noga, återöversattes och bearbetades. Därefter gjordes en utprovning på fem föräldrar till barn mellan 2-7 år som stammar och som hade sökt for detta till logoped i Skåne. Föräldrarna fyllde i formuläret två gånger med några veckors mellanrum för att testa reliabiliteten. Med så få deltagare kan inga direkta slutsatser dras, utan det får betraktas som en pilotstudie. Tendenser kan dock ses till att föräldrar skattar faktorer som inte explicit har med barnets stamning att göra mer konstant vid de båda tillfällena. Däremot skattar de stamningen och sin oro över denna olika beroende på hur stamningen fluktuerar.

Resultatet visar att den svenska versionen av PRS kan användas för att få en bild av barnets stamning och framförallt för att utvärdera föräldrars oro och hantering av stamning. En fortsatt utprovning av PRS i Sverige är dock nödvandig med tanke på det Iilla materialet i denna studie. Med hjälp av detta formulär kan försvårande faktorer identifieras och uppmärksammas i tid så att utvecklandet av en pålagrad stamningsproblematik hos barn kan motverkas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Caroline LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Stamning hos barn, föräldraskattning, Parent Rating Scales, översättning, ICF.
language
Swedish
id
2862314
date added to LUP
2012-07-12 15:34:37
date last changed
2012-07-12 15:34:37
@misc{2862314,
 abstract   = {Det övergripande syftet med föreliggande studie var att skapa en svensk översättning av Parent Rating Scales (PRS). PRS är ett frågeformulär för föräldraskattning av stamning från Storbritannien, som är influerat av International Classification of Functioning, Disability and Health (JCF). Ett ytterligare syfte var att undersöka om man kan använda PRS i Sverige för att utvärdera föräldrars hantering och upplevelser av stamning hos barnet och stamningens påverkan på barnet och övriga familjen.

PRS översattes i sin helhet till svenska. Det granskades noga, återöversattes och bearbetades. Därefter gjordes en utprovning på fem föräldrar till barn mellan 2-7 år som stammar och som hade sökt for detta till logoped i Skåne. Föräldrarna fyllde i formuläret två gånger med några veckors mellanrum för att testa reliabiliteten. Med så få deltagare kan inga direkta slutsatser dras, utan det får betraktas som en pilotstudie. Tendenser kan dock ses till att föräldrar skattar faktorer som inte explicit har med barnets stamning att göra mer konstant vid de båda tillfällena. Däremot skattar de stamningen och sin oro över denna olika beroende på hur stamningen fluktuerar.

Resultatet visar att den svenska versionen av PRS kan användas för att få en bild av barnets stamning och framförallt för att utvärdera föräldrars oro och hantering av stamning. En fortsatt utprovning av PRS i Sverige är dock nödvandig med tanke på det Iilla materialet i denna studie. Med hjälp av detta formulär kan försvårande faktorer identifieras och uppmärksammas i tid så att utvecklandet av en pålagrad stamningsproblematik hos barn kan motverkas.},
 author    = {Andersson, Caroline},
 keyword   = {Stamning hos barn,föräldraskattning,Parent Rating Scales,översättning,ICF.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Parent Rating Scales Föräldraskattning av stamning hos barn Översättning & bearbetning},
 year     = {2010},
}