Advanced

Kartläggning av kunskaper om dysfagi hos vårdpersonal

Andersson, Helena LU and Nilsson, Helen (2010) LOGM81 20101
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Dysfagi innebär att man drabbats av onormal sväljning och förekommer främst vid ett stort
antal sjukdomar med neurologisk etiologi. Dysfagi påverkar patienters livskvalitet och
tillfrisknande negativt. För att motverka detta är det viktigt att vårdpersonal har en god
baskunskap om omsorg och behandling vid dysfagi.
Syftet med denna studie är att kartlägga vårdpersonals dysfagikunskaper, undersöka om
närhet tilllogoped ökar kunskap och kompetens om dysfagi hos vårdpersonal, och diskutera
kring hälsoekonomiska aspekter av dysfagi.
En enkät utarbetades och användes för att genomföra studien. Deltagare i studien består av
personal (N= 47: ssk = 13, usk = 34) på tre vårdavdelningar: neurologisk klinik, kommunal
rehabiliteringsavdelning... (More)
Dysfagi innebär att man drabbats av onormal sväljning och förekommer främst vid ett stort
antal sjukdomar med neurologisk etiologi. Dysfagi påverkar patienters livskvalitet och
tillfrisknande negativt. För att motverka detta är det viktigt att vårdpersonal har en god
baskunskap om omsorg och behandling vid dysfagi.
Syftet med denna studie är att kartlägga vårdpersonals dysfagikunskaper, undersöka om
närhet tilllogoped ökar kunskap och kompetens om dysfagi hos vårdpersonal, och diskutera
kring hälsoekonomiska aspekter av dysfagi.
En enkät utarbetades och användes för att genomföra studien. Deltagare i studien består av
personal (N= 47: ssk = 13, usk = 34) på tre vårdavdelningar: neurologisk klinik, kommunal
rehabiliteringsavdelning och vårdboende.
Resultaten från denna studie visar ett samband mellan kunskaper i dysfagi och närhet till
dysfagikompetent logoped. Det behövs dock en kunskapsförbättring om dysfagi på de
undersökta avdelningarna for att optimera omhändertagandet av personer som drabbats av
detta.
Genom att skapa ett bättre dysfagiomhändertagande kan man både förbättra patienternaslivskvalitet och få en mer kostnadseffektiv vård ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Resurser
som då frigörs kan användas till att på olika sätt fortsätta att förbättra och utveckla vård och
behandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Helena LU and Nilsson, Helen
supervisor
organization
course
LOGM81 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
logoped, kunskaper, vårdpersonal, dysfagi, hälsoekonomiska aspekter
language
Swedish
id
2862321
date added to LUP
2012-07-12 16:05:57
date last changed
2012-07-13 10:41:33
@misc{2862321,
 abstract   = {Dysfagi innebär att man drabbats av onormal sväljning och förekommer främst vid ett stort
antal sjukdomar med neurologisk etiologi. Dysfagi påverkar patienters livskvalitet och
tillfrisknande negativt. För att motverka detta är det viktigt att vårdpersonal har en god
baskunskap om omsorg och behandling vid dysfagi.
Syftet med denna studie är att kartlägga vårdpersonals dysfagikunskaper, undersöka om
närhet tilllogoped ökar kunskap och kompetens om dysfagi hos vårdpersonal, och diskutera
kring hälsoekonomiska aspekter av dysfagi.
En enkät utarbetades och användes för att genomföra studien. Deltagare i studien består av
personal (N= 47: ssk = 13, usk = 34) på tre vårdavdelningar: neurologisk klinik, kommunal
rehabiliteringsavdelning och vårdboende.
Resultaten från denna studie visar ett samband mellan kunskaper i dysfagi och närhet till
dysfagikompetent logoped. Det behövs dock en kunskapsförbättring om dysfagi på de
undersökta avdelningarna for att optimera omhändertagandet av personer som drabbats av
detta.
Genom att skapa ett bättre dysfagiomhändertagande kan man både förbättra patienternaslivskvalitet och få en mer kostnadseffektiv vård ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Resurser
som då frigörs kan användas till att på olika sätt fortsätta att förbättra och utveckla vård och
behandling.},
 author    = {Andersson, Helena and Nilsson, Helen},
 keyword   = {logoped,kunskaper,vårdpersonal,dysfagi,hälsoekonomiska aspekter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kartläggning av kunskaper om dysfagi hos vårdpersonal},
 year     = {2010},
}