Advanced

Lexikal organisation hos barn i förskoleklass och tredje klass En omarbetning av Kent och Rosanoffs associationstest

Johansson, Sanna and Wahlstrand, Emma (2010) LOGM81 20101
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Lexikala svårigheter återfinns hos flera logopediska klientgrupper. Begränsad lexikal förmåga
kan få negativa konsekvenser för inlärning och läsutveckling, vilket påverkar
skolframgången. Den lexikala förmågan innefattar såväl storlek som organisation. Idag finns
flera test för att undersöka lexikonets storlek, men däremot saknas ett kliniskt utprövat test för
att undersöka den lexikala organisationen. Inom forskningen har associationstest använts för
att studera ordförrådets organisation. Dessa studier har pekat på att det sker en omorganisation
av ordförrådet i tidig skolålder. Ett av de test som använts är Kent och Rosanoffs
associationstest
Syftet med den föreliggande studien var att omarbeta Kent och Rosanoffs associationstest... (More)
Lexikala svårigheter återfinns hos flera logopediska klientgrupper. Begränsad lexikal förmåga
kan få negativa konsekvenser för inlärning och läsutveckling, vilket påverkar
skolframgången. Den lexikala förmågan innefattar såväl storlek som organisation. Idag finns
flera test för att undersöka lexikonets storlek, men däremot saknas ett kliniskt utprövat test för
att undersöka den lexikala organisationen. Inom forskningen har associationstest använts för
att studera ordförrådets organisation. Dessa studier har pekat på att det sker en omorganisation
av ordförrådet i tidig skolålder. Ett av de test som använts är Kent och Rosanoffs
associationstest
Syftet med den föreliggande studien var att omarbeta Kent och Rosanoffs associationstest för
att det ska bli mer användbart i klinisk logopedisk verksamhet. Testets omfång har minskats
och testet har försetts med omfattande rättningsprinciper för att förenkla administrering och
rättning. Den omarbetade versionen av testet har prövats ut på 77 enspråkiga elever med
typisk språkutveckling. Av dessa elever gick 42 i förskaleklass och 35 i tredje klass.
En jämförelse av resultaten för de båda åldersgrupperna visar på en ökning av mer utvecklade
responser från förskaleklass till tredje klass. Att de båda grupperna presterar olika på den
omarbetade versionen av testet stärker dess validitet. Resultaten har även jämförts med en
tidigare studie av Namei (2002), där testet använts i sin helhet. Båda studierna pekar på en
liknande utveckling i den tidiga skolåldern. Prövning av interbedömarreliabilitet och intern
konsistens tyder på att den nya testversionen är reliabel. Vidare utprovning av den omarbetade
testversionen är önskvärd för fastställande av normer. En utprovning bör också göras på
flerspråkiga barn, då undersökning av den lexikala organisationen är särskilt relevant för
denna grupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Sanna and Wahlstrand, Emma
supervisor
organization
course
LOGM81 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
lexikal organisation, associationstest, lexikal utveckling, syntagmatiskparadigmatiska skiftet
language
Swedish
id
2862371
date added to LUP
2012-07-13 11:07:03
date last changed
2012-07-13 11:07:03
@misc{2862371,
 abstract   = {Lexikala svårigheter återfinns hos flera logopediska klientgrupper. Begränsad lexikal förmåga
kan få negativa konsekvenser för inlärning och läsutveckling, vilket påverkar
skolframgången. Den lexikala förmågan innefattar såväl storlek som organisation. Idag finns
flera test för att undersöka lexikonets storlek, men däremot saknas ett kliniskt utprövat test för
att undersöka den lexikala organisationen. Inom forskningen har associationstest använts för
att studera ordförrådets organisation. Dessa studier har pekat på att det sker en omorganisation
av ordförrådet i tidig skolålder. Ett av de test som använts är Kent och Rosanoffs
associationstest
Syftet med den föreliggande studien var att omarbeta Kent och Rosanoffs associationstest för
att det ska bli mer användbart i klinisk logopedisk verksamhet. Testets omfång har minskats
och testet har försetts med omfattande rättningsprinciper för att förenkla administrering och
rättning. Den omarbetade versionen av testet har prövats ut på 77 enspråkiga elever med
typisk språkutveckling. Av dessa elever gick 42 i förskaleklass och 35 i tredje klass.
En jämförelse av resultaten för de båda åldersgrupperna visar på en ökning av mer utvecklade
responser från förskaleklass till tredje klass. Att de båda grupperna presterar olika på den
omarbetade versionen av testet stärker dess validitet. Resultaten har även jämförts med en
tidigare studie av Namei (2002), där testet använts i sin helhet. Båda studierna pekar på en
liknande utveckling i den tidiga skolåldern. Prövning av interbedömarreliabilitet och intern
konsistens tyder på att den nya testversionen är reliabel. Vidare utprovning av den omarbetade
testversionen är önskvärd för fastställande av normer. En utprovning bör också göras på
flerspråkiga barn, då undersökning av den lexikala organisationen är särskilt relevant för
denna grupp.},
 author    = {Johansson, Sanna and Wahlstrand, Emma},
 keyword   = {lexikal organisation,associationstest,lexikal utveckling,syntagmatiskparadigmatiska skiftet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lexikal organisation hos barn i förskoleklass och tredje klass En omarbetning av Kent och Rosanoffs associationstest},
 year     = {2010},
}