Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Läsförståelse testad med Woodcock i relation till arbetsminn e, avkodning och ordkunskap hos elever i årskurs 8 och år l i gymnasieskolan.

Lindgren, Aili and Olsson, Johanna (2010) LOGM81 20101
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka läsförståelse med hjälp av läsförståelsetestet
Woodcock reading mastery tests - revised och att se vilka samband som finns mellan
läsförståelse och arbetsminne, visuo-spatialt korttidsminne, fonologisk och ortografisk
avkodning samt ordkunskap hos elever i år 8 i grundskolan och år l i gymnasieskolan. Utöver
detta undersöktes om elevernas självskattade läsförmåga och läsintresse hade något samband
med den faktiska läsförståelsen. Slutligen ville vi se om det fanns några skillnader mellan de
äldre och de yngre eleverna samt mellan flickor och pojkar. I studien deltog 29 elever från
årskurs 8 och 28 elever från år l i gymnasieskolan.
Studiens resultat visade att det hos högstadieeleverna... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka läsförståelse med hjälp av läsförståelsetestet
Woodcock reading mastery tests - revised och att se vilka samband som finns mellan
läsförståelse och arbetsminne, visuo-spatialt korttidsminne, fonologisk och ortografisk
avkodning samt ordkunskap hos elever i år 8 i grundskolan och år l i gymnasieskolan. Utöver
detta undersöktes om elevernas självskattade läsförmåga och läsintresse hade något samband
med den faktiska läsförståelsen. Slutligen ville vi se om det fanns några skillnader mellan de
äldre och de yngre eleverna samt mellan flickor och pojkar. I studien deltog 29 elever från
årskurs 8 och 28 elever från år l i gymnasieskolan.
Studiens resultat visade att det hos högstadieeleverna fanns signifikanta korrelationer mellan
Woodcock och alla test utom ordkunskapstestet Hos gymnasieeleverna korrelerade
Woodcock signifikant med testen för arbetsminne, fonologiskavkodning och ordkunskap. De
äldre eleverna presterade signifikant bättre på alla test utom de som testar arbetsminne och
fonologisk avkodning. Några skillnader mellan könen kunde inte ses, med undantag av att
läsintresset var högre hos flickorna i högstadiegruppen.
De flesta samband i vår studie var i linje med tidigare forskning inom området. Dock fann vi
svagare korrelation mellan visuo-spatialt korttidsminne och läsförståelse än man gjort i
tidigare studier, något som eventuellt kan bero på att mätinstrumentet vi använde inte var
tillräckligt utskiljande. Att det inte fanns några åldersskillnader vad gäller arbetsminnet kan
ses som förvånande, men vi tolkar detta som att det var den effektiva ortografiska
avkodningen hos de äldre eleverna som var utslagsgivande för deras bättre läsförståelse. Att
inga könsskillnader kunde ses kan bero på att antalet deltagare i studien var för litet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Aili and Olsson, Johanna
supervisor
organization
course
LOGM81 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Woodcock, läsförståelse, arbetsminne, avkodning, ungdomar
language
Swedish
id
2862375
date added to LUP
2012-07-13 11:18:27
date last changed
2012-07-13 11:18:27
@misc{2862375,
 abstract   = {{Syftet med denna studie var att undersöka läsförståelse med hjälp av läsförståelsetestet
Woodcock reading mastery tests - revised och att se vilka samband som finns mellan
läsförståelse och arbetsminne, visuo-spatialt korttidsminne, fonologisk och ortografisk
avkodning samt ordkunskap hos elever i år 8 i grundskolan och år l i gymnasieskolan. Utöver
detta undersöktes om elevernas självskattade läsförmåga och läsintresse hade något samband
med den faktiska läsförståelsen. Slutligen ville vi se om det fanns några skillnader mellan de
äldre och de yngre eleverna samt mellan flickor och pojkar. I studien deltog 29 elever från
årskurs 8 och 28 elever från år l i gymnasieskolan.
Studiens resultat visade att det hos högstadieeleverna fanns signifikanta korrelationer mellan
Woodcock och alla test utom ordkunskapstestet Hos gymnasieeleverna korrelerade
Woodcock signifikant med testen för arbetsminne, fonologiskavkodning och ordkunskap. De
äldre eleverna presterade signifikant bättre på alla test utom de som testar arbetsminne och
fonologisk avkodning. Några skillnader mellan könen kunde inte ses, med undantag av att
läsintresset var högre hos flickorna i högstadiegruppen.
De flesta samband i vår studie var i linje med tidigare forskning inom området. Dock fann vi
svagare korrelation mellan visuo-spatialt korttidsminne och läsförståelse än man gjort i
tidigare studier, något som eventuellt kan bero på att mätinstrumentet vi använde inte var
tillräckligt utskiljande. Att det inte fanns några åldersskillnader vad gäller arbetsminnet kan
ses som förvånande, men vi tolkar detta som att det var den effektiva ortografiska
avkodningen hos de äldre eleverna som var utslagsgivande för deras bättre läsförståelse. Att
inga könsskillnader kunde ses kan bero på att antalet deltagare i studien var för litet.}},
 author    = {{Lindgren, Aili and Olsson, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Läsförståelse testad med Woodcock i relation till arbetsminn e, avkodning och ordkunskap hos elever i årskurs 8 och år l i gymnasieskolan.}},
 year     = {{2010}},
}