Advanced

Är militären maktlös? Fallstudie av maktens organisering - En fråga om byråkrati i Försvarsmaktens högkvarter

Larsson, Håkan LU (2012) SOCK01 20121
Sociology
Abstract (Swedish)
I denna studie använder jag Webers byråkratiska idealtyper för att undersöka byråkratin i en kontext av militär organisering och offentlig förvaltning på Försvarsmaktens högkvarter. Arbetet är en fallstudie som behandlar två perspektiv med hur byråkratins principer konstrueras och fungerar i dagens svenska Försvarsmakt samt hur byråkratins auktoritet och legitima makt utövas. Min teoretiska referensram hör hemma inom traditioner där fokus ligger på konstruktioner av verkligheten, särskilt språkets roll. Finns det korrespondens mellan det som skrivs och sägs, överensstämmer orden med det som de upplevs vara? Kan det finnas nya aspekter eller är det bara nyanser? Hur språket konstituerar världen och ger den en mening. Insamlingen av data har... (More)
I denna studie använder jag Webers byråkratiska idealtyper för att undersöka byråkratin i en kontext av militär organisering och offentlig förvaltning på Försvarsmaktens högkvarter. Arbetet är en fallstudie som behandlar två perspektiv med hur byråkratins principer konstrueras och fungerar i dagens svenska Försvarsmakt samt hur byråkratins auktoritet och legitima makt utövas. Min teoretiska referensram hör hemma inom traditioner där fokus ligger på konstruktioner av verkligheten, särskilt språkets roll. Finns det korrespondens mellan det som skrivs och sägs, överensstämmer orden med det som de upplevs vara? Kan det finnas nya aspekter eller är det bara nyanser? Hur språket konstituerar världen och ger den en mening. Insamlingen av data har skett med intervjuer och skriftliga dokument.

Min studie visar att konstruktionen av den byråkratiska organisationsformen så som det framställs i skriftliga dokument har påfallande likheter med Webers ideala principer och komponenter. Försvarsmaktens byråkrati så som det uttrycks finns gestaltad i Försvarsmaktens skriftliga dokument om hur verksamheten ska organiseras. Det finns till exempel tydliga och påtagliga förordningar och föreskrifter som konstruerar byråkratin. Däremot blir militären till viss del maktlös med att byråkratin släpps loss och gestaltar sig i en verklighet, i en kontext där organisering och individ möts. Reaktionen blir en dysfunktionell och problematisk integration när mötet sker mellan byråkrati och människan i kontext med Försvarsmaktens organisering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Håkan LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organiserad legitim makt, militär organisering, byråkrati, militär insats, offentlig förvaltning
language
Swedish
id
2862393
date added to LUP
2012-09-10 09:03:50
date last changed
2012-09-10 09:03:50
@misc{2862393,
 abstract   = {I denna studie använder jag Webers byråkratiska idealtyper för att undersöka byråkratin i en kontext av militär organisering och offentlig förvaltning på Försvarsmaktens högkvarter. Arbetet är en fallstudie som behandlar två perspektiv med hur byråkratins principer konstrueras och fungerar i dagens svenska Försvarsmakt samt hur byråkratins auktoritet och legitima makt utövas. Min teoretiska referensram hör hemma inom traditioner där fokus ligger på konstruktioner av verkligheten, särskilt språkets roll. Finns det korrespondens mellan det som skrivs och sägs, överensstämmer orden med det som de upplevs vara? Kan det finnas nya aspekter eller är det bara nyanser? Hur språket konstituerar världen och ger den en mening. Insamlingen av data har skett med intervjuer och skriftliga dokument. 

Min studie visar att konstruktionen av den byråkratiska organisationsformen så som det framställs i skriftliga dokument har påfallande likheter med Webers ideala principer och komponenter. Försvarsmaktens byråkrati så som det uttrycks finns gestaltad i Försvarsmaktens skriftliga dokument om hur verksamheten ska organiseras. Det finns till exempel tydliga och påtagliga förordningar och föreskrifter som konstruerar byråkratin. Däremot blir militären till viss del maktlös med att byråkratin släpps loss och gestaltar sig i en verklighet, i en kontext där organisering och individ möts. Reaktionen blir en dysfunktionell och problematisk integration när mötet sker mellan byråkrati och människan i kontext med Försvarsmaktens organisering.},
 author    = {Larsson, Håkan},
 keyword   = {organiserad legitim makt,militär organisering,byråkrati,militär insats,offentlig förvaltning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är militären maktlös? Fallstudie av maktens organisering - En fråga om byråkrati i Försvarsmaktens högkvarter},
 year     = {2012},
}