Advanced

WASSP - ett självskattningsformulär för utvärdering av stamningsterapi för vuxna. Bearbetning av svensk översättning samt reliabilitetsprövning.

Palm Stjernkvist, Annika and Sander, Ronny (2010) LOGM81 20101
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats var att utarbeta en officiell svensk översättning av WASSPfonnuläret
samt att därefter göra en reliabilitetsprövning av det på svensktalande vuxna som
stammar.
WASSP (The Wright andAyre Stuttering Self-Rating Profile) är ett självskattningsinstrument
för vuxna som stammar. Det utvecklades för att utvärdera behandlingseffekter av
stamningsterapi hos logoped och publicerades år 2000 i Storbritannien. Formuläret är avsett
att användas före och efter genomförd terapiomgång. WASSP mäter förändringar av
stamningen och av den påbyggda stamningsproblematiken. Formuläret tar hänsyn till de
sociala dimensionerna av stamning influerat av WHOs ICIDH, numera uppdaterat till ICF.
W ASSP kan användas för personer som har... (More)
Syftet med denna uppsats var att utarbeta en officiell svensk översättning av WASSPfonnuläret
samt att därefter göra en reliabilitetsprövning av det på svensktalande vuxna som
stammar.
WASSP (The Wright andAyre Stuttering Self-Rating Profile) är ett självskattningsinstrument
för vuxna som stammar. Det utvecklades för att utvärdera behandlingseffekter av
stamningsterapi hos logoped och publicerades år 2000 i Storbritannien. Formuläret är avsett
att användas före och efter genomförd terapiomgång. WASSP mäter förändringar av
stamningen och av den påbyggda stamningsproblematiken. Formuläret tar hänsyn till de
sociala dimensionerna av stamning influerat av WHOs ICIDH, numera uppdaterat till ICF.
W ASSP kan användas för personer som har olika stamningsproblematik samt olika
omfattning av stamning. Det kan användas för att utvärdera olika typer och uppläggning av
stamningsterapi.
Arbetet med den nya översättningen av W ASSP utgick från en tidigare informell version. Då
översättningen fårdigställts sändes fonnulären ut till forskningspersoner som passade
utprövningens inklusionskriterier. Forskningspersonerna rekryterades genom
stamningsförbundet och genom logopeder. Fonnulären skickades ut till vruje
forskningsperson vid tre tillfällen. Tjugo personer fullföljde utprövningen och returnerade
samtliga tre fonnulär. Erhållna fonnulär reliabilitetsprövades med hjälp av statistiska
analyser.
Test-retest-reliabilitet visade på god reliabilitet med korrelationskoefficienter över den
minimala acceptansnivån 0.65. Då beräkningar av intern konsistens-reliabilitet gjordes med
Cronbachs alfa uppnåddes önskvärd nivå för samtliga uppgifter men inte då Spearmans
korrelationskoefficient användes. Resultaten är jämförbara med dem som uppnåddes vid den
danska utprövningen av W ASSP.
Denna studie resulterade i framtagandet av en officiell svensk översättning av WASSP.
Översättningen kan anses vara ett reliabelt självskattningsinstrument vid utvärdering av
stamningsterapi ror vuxna personer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palm Stjernkvist, Annika and Sander, Ronny
supervisor
organization
course
LOGM81 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
stamning, stamningsterapi, ICF, WASSP
language
Swedish
id
2862396
date added to LUP
2012-07-13 13:31:04
date last changed
2012-07-13 13:31:04
@misc{2862396,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats var att utarbeta en officiell svensk översättning av WASSPfonnuläret
samt att därefter göra en reliabilitetsprövning av det på svensktalande vuxna som
stammar.
WASSP (The Wright andAyre Stuttering Self-Rating Profile) är ett självskattningsinstrument
för vuxna som stammar. Det utvecklades för att utvärdera behandlingseffekter av
stamningsterapi hos logoped och publicerades år 2000 i Storbritannien. Formuläret är avsett
att användas före och efter genomförd terapiomgång. WASSP mäter förändringar av
stamningen och av den påbyggda stamningsproblematiken. Formuläret tar hänsyn till de
sociala dimensionerna av stamning influerat av WHOs ICIDH, numera uppdaterat till ICF.
W ASSP kan användas för personer som har olika stamningsproblematik samt olika
omfattning av stamning. Det kan användas för att utvärdera olika typer och uppläggning av
stamningsterapi.
Arbetet med den nya översättningen av W ASSP utgick från en tidigare informell version. Då
översättningen fårdigställts sändes fonnulären ut till forskningspersoner som passade
utprövningens inklusionskriterier. Forskningspersonerna rekryterades genom
stamningsförbundet och genom logopeder. Fonnulären skickades ut till vruje
forskningsperson vid tre tillfällen. Tjugo personer fullföljde utprövningen och returnerade
samtliga tre fonnulär. Erhållna fonnulär reliabilitetsprövades med hjälp av statistiska
analyser.
Test-retest-reliabilitet visade på god reliabilitet med korrelationskoefficienter över den
minimala acceptansnivån 0.65. Då beräkningar av intern konsistens-reliabilitet gjordes med
Cronbachs alfa uppnåddes önskvärd nivå för samtliga uppgifter men inte då Spearmans
korrelationskoefficient användes. Resultaten är jämförbara med dem som uppnåddes vid den
danska utprövningen av W ASSP.
Denna studie resulterade i framtagandet av en officiell svensk översättning av WASSP.
Översättningen kan anses vara ett reliabelt självskattningsinstrument vid utvärdering av
stamningsterapi ror vuxna personer.},
 author    = {Palm Stjernkvist, Annika and Sander, Ronny},
 keyword   = {stamning,stamningsterapi,ICF,WASSP},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {WASSP - ett självskattningsformulär för utvärdering av stamningsterapi för vuxna. Bearbetning av svensk översättning samt reliabilitetsprövning.},
 year     = {2010},
}