Advanced

Koordination mellan andning och sväljning hos personer med KOL

Edlund, Madelene and Sandström, Pernilla (2009) LOGM81 20091
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Sväljningsproblem kan orsakas av att koordinationen mellan andning och sväljning är
påverkad. Personer med diagnosen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är i riskzonen
för sådan dyskoordination, vilket kan resultera i felsväljning tillluftvägar och lungor.
Syftet med denna studie var att med hjälp av videoradiografi av sväljning kombinerad
med andningsregistrering undersöka koordinationen mellan andning och sväljning hos
personer med KOL. Frågeställningen var hur andningsfunktionen hos personer med KOL
påverkar förmågan att svälja, samt om nedsatt koordination mellan andning och sväljning
innebär att personen får en ökad grad av felsväljning.
Hypotesen var att personer med KOL kan ha svårt att hålla andan så länge som krävs får
... (More)
Sväljningsproblem kan orsakas av att koordinationen mellan andning och sväljning är
påverkad. Personer med diagnosen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är i riskzonen
för sådan dyskoordination, vilket kan resultera i felsväljning tillluftvägar och lungor.
Syftet med denna studie var att med hjälp av videoradiografi av sväljning kombinerad
med andningsregistrering undersöka koordinationen mellan andning och sväljning hos
personer med KOL. Frågeställningen var hur andningsfunktionen hos personer med KOL
påverkar förmågan att svälja, samt om nedsatt koordination mellan andning och sväljning
innebär att personen får en ökad grad av felsväljning.
Hypotesen var att personer med KOL kan ha svårt att hålla andan så länge som krävs får
att kunna svälja på ett säkert sätt och undvika felsväljning till luftvägarna.
Resultaten visar en liten förekomst av felsväljningar. stutsatsen är att penetration och
aspiration inte är några primära symptom vid KOL.
Enligt resultatet finns en hög förekomst av andningsmönstret utandning-apne-inandning.
Inandning efter apne kan öka risken får felsväljning och associeras i denna studie med
forskningspersonernas andningssvårigheter. Personerna i undersökningen kan hålla andan
så länge som krävs får att skapa en säker sväljning, men har mindre förmåga än friska
personer att återuppta andning på utandningsfasen efter sväljning. Således visar resultaten
från denna studie att dyskoordination mellan andning och sväljning förekommer hos
personer med KOL. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edlund, Madelene and Sandström, Pernilla
supervisor
organization
course
LOGM81 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862488
date added to LUP
2012-07-16 10:55:42
date last changed
2012-07-16 10:55:42
@misc{2862488,
 abstract   = {Sväljningsproblem kan orsakas av att koordinationen mellan andning och sväljning är
påverkad. Personer med diagnosen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är i riskzonen
för sådan dyskoordination, vilket kan resultera i felsväljning tillluftvägar och lungor.
Syftet med denna studie var att med hjälp av videoradiografi av sväljning kombinerad
med andningsregistrering undersöka koordinationen mellan andning och sväljning hos
personer med KOL. Frågeställningen var hur andningsfunktionen hos personer med KOL
påverkar förmågan att svälja, samt om nedsatt koordination mellan andning och sväljning
innebär att personen får en ökad grad av felsväljning.
Hypotesen var att personer med KOL kan ha svårt att hålla andan så länge som krävs får
att kunna svälja på ett säkert sätt och undvika felsväljning till luftvägarna.
Resultaten visar en liten förekomst av felsväljningar. stutsatsen är att penetration och
aspiration inte är några primära symptom vid KOL.
Enligt resultatet finns en hög förekomst av andningsmönstret utandning-apne-inandning.
Inandning efter apne kan öka risken får felsväljning och associeras i denna studie med
forskningspersonernas andningssvårigheter. Personerna i undersökningen kan hålla andan
så länge som krävs får att skapa en säker sväljning, men har mindre förmåga än friska
personer att återuppta andning på utandningsfasen efter sväljning. Således visar resultaten
från denna studie att dyskoordination mellan andning och sväljning förekommer hos
personer med KOL.},
 author    = {Edlund, Madelene and Sandström, Pernilla},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Koordination mellan andning och sväljning hos personer med KOL},
 year     = {2009},
}