Advanced

Hyaluronaninjektion vid glottisinsufficiens En utvärdering av behandlingseffekten

Flank, Lina; Ivarsson, Mirjam and Körberg Björklund, Lovisa (2009) LOGM81 20091
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att utvärdera behandlingseffekten av hyaluronaninjektion i stämvecken
vid glottisinsufficiens genom lyssnarbedömning av röststörningsgrad och röstkvalitet samt
självskattning av röstfunktion.
Patientmaterialet bestod av 76 personer, 32 kvinnor och 44 män. Av dem hade 46 unilateral
stämveckspares, 15 sulcus eller ärr och 15 glottisinsufficiens av övrig etiologi till exempel
atrofi.
I lyssnarbedömningen analyserades patienterna i en yt- och en djupanalys. I ytanalysen
bedömdes grad av röststörning. I djupanalysen bedömdes röstkvalitet utifrån tio parametrar:
press, läckage, afoni, knarr, buller, bitonalitet, förhöjt läge, registerbrott, instabilt register
och klangfattighet. Patienterna självskattade sin... (More)
Syftet med studien var att utvärdera behandlingseffekten av hyaluronaninjektion i stämvecken
vid glottisinsufficiens genom lyssnarbedömning av röststörningsgrad och röstkvalitet samt
självskattning av röstfunktion.
Patientmaterialet bestod av 76 personer, 32 kvinnor och 44 män. Av dem hade 46 unilateral
stämveckspares, 15 sulcus eller ärr och 15 glottisinsufficiens av övrig etiologi till exempel
atrofi.
I lyssnarbedömningen analyserades patienterna i en yt- och en djupanalys. I ytanalysen
bedömdes grad av röststörning. I djupanalysen bedömdes röstkvalitet utifrån tio parametrar:
press, läckage, afoni, knarr, buller, bitonalitet, förhöjt läge, registerbrott, instabilt register
och klangfattighet. Patienterna självskattade sin röstfunktion med hjälp av VHI-Lund, en
svensk validerad version av VHI (Voice Randicap Index).
Det totala patientmaterialet fick fårbättrad lyssnarbedömd röststörningsgrad och självskattad
röstfunktion efter hyaluronaninjektion. Patienter med stämveckspares fick fårbättrad
lyssnarbedömd röststörningsgrad. Patienter med sulcus och övrig glottisinsufficiens fick
däremot inte fårbättrad lyssnarbedömd röststörningsgrad. Det fanns ingen signifikant skillnad
i självskattning av röstfunktion mellan diagnoserna. I alla diagnoskategorier fårbättrades de
flesta patienter i självskattad röstfunktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flank, Lina; Ivarsson, Mirjam and Körberg Björklund, Lovisa
supervisor
organization
course
LOGM81 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862498
date added to LUP
2012-07-16 11:00:36
date last changed
2012-07-16 11:00:36
@misc{2862498,
 abstract   = {Syftet med studien var att utvärdera behandlingseffekten av hyaluronaninjektion i stämvecken
vid glottisinsufficiens genom lyssnarbedömning av röststörningsgrad och röstkvalitet samt
självskattning av röstfunktion.
Patientmaterialet bestod av 76 personer, 32 kvinnor och 44 män. Av dem hade 46 unilateral
stämveckspares, 15 sulcus eller ärr och 15 glottisinsufficiens av övrig etiologi till exempel
atrofi.
I lyssnarbedömningen analyserades patienterna i en yt- och en djupanalys. I ytanalysen
bedömdes grad av röststörning. I djupanalysen bedömdes röstkvalitet utifrån tio parametrar:
press, läckage, afoni, knarr, buller, bitonalitet, förhöjt läge, registerbrott, instabilt register
och klangfattighet. Patienterna självskattade sin röstfunktion med hjälp av VHI-Lund, en
svensk validerad version av VHI (Voice Randicap Index).
Det totala patientmaterialet fick fårbättrad lyssnarbedömd röststörningsgrad och självskattad
röstfunktion efter hyaluronaninjektion. Patienter med stämveckspares fick fårbättrad
lyssnarbedömd röststörningsgrad. Patienter med sulcus och övrig glottisinsufficiens fick
däremot inte fårbättrad lyssnarbedömd röststörningsgrad. Det fanns ingen signifikant skillnad
i självskattning av röstfunktion mellan diagnoserna. I alla diagnoskategorier fårbättrades de
flesta patienter i självskattad röstfunktion.},
 author    = {Flank, Lina and Ivarsson, Mirjam and Körberg Björklund, Lovisa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hyaluronaninjektion vid glottisinsufficiens En utvärdering av behandlingseffekten},
 year     = {2009},
}