Advanced

Egenskattning av röst- och halsbesvär (VHI-Lund) hos personer med misstänkt gastroesofageal refluxsjukdom

Gewert, Ida and Hallberg, Elisabet (2009) LOGM81 20091
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Röststörningar och halsirritation anses ofta bero på gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).
Emellertid är såväl röstsymtomen som fynden vid svalg- och larynxundersökningar oftast
ospecifika hos patienter med misstänkt reflux. Dessutom baseras refluxdiagnosen hos flertalet
patienter enbart på just forekorosten av röst- och halssymtom. Därfor är sambanden mellan
GERD och röststörningar fortfarande inte helt självklara. Inte desto mindre är denna patientgrupp
ofta remitterad tilllogopeder och foniatrer for utredning och behandling, inklusive röstträning.
Det är därfor angeläget att fOrfina diagnostiken med pålitliga instrument for strukturerad
anamnes. Studien syftar till att kartlägga forekorosten av självupplevda röst- och halssymtom... (More)
Röststörningar och halsirritation anses ofta bero på gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).
Emellertid är såväl röstsymtomen som fynden vid svalg- och larynxundersökningar oftast
ospecifika hos patienter med misstänkt reflux. Dessutom baseras refluxdiagnosen hos flertalet
patienter enbart på just forekorosten av röst- och halssymtom. Därfor är sambanden mellan
GERD och röststörningar fortfarande inte helt självklara. Inte desto mindre är denna patientgrupp
ofta remitterad tilllogopeder och foniatrer for utredning och behandling, inklusive röstträning.
Det är därfor angeläget att fOrfina diagnostiken med pålitliga instrument for strukturerad
anamnes. Studien syftar till att kartlägga forekorosten av självupplevda röst- och halssymtom hos
personer med anamnestisk misstanke om GERD med självskattningsfrågeformuläret VRI-Lund
som omfattar en skala for hals- och tre skalor for röstsymtom.
VRI-Lund delades ut till26 konsekutiva patienter med misstänkt GERD i samband med långtids
pH-mätning samt endoskopi vid kirurgiska kliniken i Lund, två patienter exkluderades. Enbart
5/24 patienter fick bekräftad GERD. Resultaten järnfordes med 24 kontrollpersoner. Patienter
med misstänkt GERD hade statistiskt signifikant mer symtom inom halsskalan och VRILundtotal,
men det forelåg ingen skillnad på röstskalorna. Ingen statistiskt signifikant skillnad
forelåg inom patientgruppen. Vår studie bekräftar att halsrelaterade symtom är vanliga hos
personer med misstänkt men ej påvisbar GERD, men inte röstsymtom. Halsrelaterade symtom
leder ofta till misstanke om reflux, men endast i ett ffital fall bekräftas diagnosen efter vidare
utredning. En annan mekanism än gastroesofageal reflux och laryngofaryngeal reflux bör
övervägas.
2 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gewert, Ida and Hallberg, Elisabet
supervisor
organization
course
LOGM81 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862503
date added to LUP
2012-07-16 11:05:16
date last changed
2012-07-16 11:05:16
@misc{2862503,
 abstract   = {Röststörningar och halsirritation anses ofta bero på gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).
Emellertid är såväl röstsymtomen som fynden vid svalg- och larynxundersökningar oftast
ospecifika hos patienter med misstänkt reflux. Dessutom baseras refluxdiagnosen hos flertalet
patienter enbart på just forekorosten av röst- och halssymtom. Därfor är sambanden mellan
GERD och röststörningar fortfarande inte helt självklara. Inte desto mindre är denna patientgrupp
ofta remitterad tilllogopeder och foniatrer for utredning och behandling, inklusive röstträning.
Det är därfor angeläget att fOrfina diagnostiken med pålitliga instrument for strukturerad
anamnes. Studien syftar till att kartlägga forekorosten av självupplevda röst- och halssymtom hos
personer med anamnestisk misstanke om GERD med självskattningsfrågeformuläret VRI-Lund
som omfattar en skala for hals- och tre skalor for röstsymtom.
VRI-Lund delades ut till26 konsekutiva patienter med misstänkt GERD i samband med långtids
pH-mätning samt endoskopi vid kirurgiska kliniken i Lund, två patienter exkluderades. Enbart
5/24 patienter fick bekräftad GERD. Resultaten järnfordes med 24 kontrollpersoner. Patienter
med misstänkt GERD hade statistiskt signifikant mer symtom inom halsskalan och VRILundtotal,
men det forelåg ingen skillnad på röstskalorna. Ingen statistiskt signifikant skillnad
forelåg inom patientgruppen. Vår studie bekräftar att halsrelaterade symtom är vanliga hos
personer med misstänkt men ej påvisbar GERD, men inte röstsymtom. Halsrelaterade symtom
leder ofta till misstanke om reflux, men endast i ett ffital fall bekräftas diagnosen efter vidare
utredning. En annan mekanism än gastroesofageal reflux och laryngofaryngeal reflux bör
övervägas.
2},
 author    = {Gewert, Ida and Hallberg, Elisabet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Egenskattning av röst- och halsbesvär (VHI-Lund) hos personer med misstänkt gastroesofageal refluxsjukdom},
 year     = {2009},
}