Advanced

Uppföljning av patienters subjektiva besvär vid postoperativ permanent stämveckspares: Subjektiva besvär och stämvecksstatus 35 år efter operation

Öjehagen, Karin (2009) LOGM81 20091
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
En grupp kvinnliga patienter, vilka efter operation genom thyreodektomi fick permanent
stämveckspares, följdes upp år 2009, cirka 35 år efter operation. En fårsta uppföljning av
patienterna gjordes år 1994. Bedömning av stämvecksstatus genomfördes före och efter
operation och vid båda uppföljningstillfållena. Patienternas röstinspelningar analyserades
akustiskt år 1994 och bedömdes perceptuellt år 1994 och år 2009. Vid dessa
uppföljningstillfållen fick patienterna också själva skatta sina besvär gällande röst, andning
och sväljning. Materialet från dessa undersökningar analyserades och sammanställdes år
2009. Fokus för studien var patienternas subjektiva upplevelse av besvär i relation till
stämvecksstatus och perceptuell bedömning... (More)
En grupp kvinnliga patienter, vilka efter operation genom thyreodektomi fick permanent
stämveckspares, följdes upp år 2009, cirka 35 år efter operation. En fårsta uppföljning av
patienterna gjordes år 1994. Bedömning av stämvecksstatus genomfördes före och efter
operation och vid båda uppföljningstillfållena. Patienternas röstinspelningar analyserades
akustiskt år 1994 och bedömdes perceptuellt år 1994 och år 2009. Vid dessa
uppföljningstillfållen fick patienterna också själva skatta sina besvär gällande röst, andning
och sväljning. Materialet från dessa undersökningar analyserades och sammanställdes år
2009. Fokus för studien var patienternas subjektiva upplevelse av besvär i relation till
stämvecksstatus och perceptuell bedömning av rösten.
Resultaten visar att förlamning kvarstod hos de flesta av forskningspersonerna, men att viss
funktion hos slemhinnan kan återkomma även flera år efter operation. Perceptuellt bedömdes
forskningspersonernas röster vara normaliserade vid uppföljningen år 1994 och år 2009.
Subjektiva besvär tycks finnas kvar även efter uppföljningen år 1994. Patientgruppen
rapporterade dessutom år 2009 större besvär än en röstfrisk referensgrupp.
Denna studie visar att patienter med stämveckspares kan ha fler och mer långdragna problem
än man generellt varit medveten om. Detta är viktigt för logopeder och läkare att känna till
och uppmärksamma. En röst kan uppfattas som förbättrad men patienten kan uppleva problem
många år efter operation, såväl vad gäller röst, andning som sväljning. Patientens
självskattning av sina besvär är därför av stor betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öjehagen, Karin
supervisor
organization
course
LOGM81 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862548
date added to LUP
2012-07-16 14:42:21
date last changed
2012-07-16 14:42:21
@misc{2862548,
 abstract   = {En grupp kvinnliga patienter, vilka efter operation genom thyreodektomi fick permanent
stämveckspares, följdes upp år 2009, cirka 35 år efter operation. En fårsta uppföljning av
patienterna gjordes år 1994. Bedömning av stämvecksstatus genomfördes före och efter
operation och vid båda uppföljningstillfållena. Patienternas röstinspelningar analyserades
akustiskt år 1994 och bedömdes perceptuellt år 1994 och år 2009. Vid dessa
uppföljningstillfållen fick patienterna också själva skatta sina besvär gällande röst, andning
och sväljning. Materialet från dessa undersökningar analyserades och sammanställdes år
2009. Fokus för studien var patienternas subjektiva upplevelse av besvär i relation till
stämvecksstatus och perceptuell bedömning av rösten.
Resultaten visar att förlamning kvarstod hos de flesta av forskningspersonerna, men att viss
funktion hos slemhinnan kan återkomma även flera år efter operation. Perceptuellt bedömdes
forskningspersonernas röster vara normaliserade vid uppföljningen år 1994 och år 2009.
Subjektiva besvär tycks finnas kvar även efter uppföljningen år 1994. Patientgruppen
rapporterade dessutom år 2009 större besvär än en röstfrisk referensgrupp.
Denna studie visar att patienter med stämveckspares kan ha fler och mer långdragna problem
än man generellt varit medveten om. Detta är viktigt för logopeder och läkare att känna till
och uppmärksamma. En röst kan uppfattas som förbättrad men patienten kan uppleva problem
många år efter operation, såväl vad gäller röst, andning som sväljning. Patientens
självskattning av sina besvär är därför av stor betydelse.},
 author    = {Öjehagen, Karin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppföljning av patienters subjektiva besvär vid postoperativ permanent stämveckspares: Subjektiva besvär och stämvecksstatus 35 år efter operation},
 year     = {2009},
}