Advanced

Inferensförmåga hos 4-, 5- och 6-åringar med typisk språkutveckling

Bengtsson, Margita and Nilsson, Patrik (2009) LOGM81 20091
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Begreppet inferens står för förmågan att utifrån sammanhanget göra slutsatser om något som
underförstås eller antyds, d.v.s. inte nämns explicit. I studien har inferensfömågan hos 31 Barn
med typisk språkutveckling i åldern fyra till sex år studerats. Bedömningen utgick från en
svensk översättning av ett material bestående av berättelser med tillhörande frågor som
Bishop och Adams (1992) tidigare använt sig av i forskningssammanhang. Barnens förmåga
att göra inferenser jämfördes med deras bokstavliga förståelse. Icke-förväntade svar
kategoriserades för att studera kvalitativa skillnader och likheter åldersgrupperna emellan.
En signifikant korrelation fanns mellan barnens ålder och deras inferensförmåga. Resultaten
för... (More)
Begreppet inferens står för förmågan att utifrån sammanhanget göra slutsatser om något som
underförstås eller antyds, d.v.s. inte nämns explicit. I studien har inferensfömågan hos 31 Barn
med typisk språkutveckling i åldern fyra till sex år studerats. Bedömningen utgick från en
svensk översättning av ett material bestående av berättelser med tillhörande frågor som
Bishop och Adams (1992) tidigare använt sig av i forskningssammanhang. Barnens förmåga
att göra inferenser jämfördes med deras bokstavliga förståelse. Icke-förväntade svar
kategoriserades för att studera kvalitativa skillnader och likheter åldersgrupperna emellan.
En signifikant korrelation fanns mellan barnens ålder och deras inferensförmåga. Resultaten
för inferensförmåga steg med åldern något mer än resultaten för bokstavlig förståelse. De två
förmågorna korrelerade signifikant med varandra, men hos några barn sågs stora individuella
skillnader i förhållandet mellan inferentiell och bokstavlig förståelse. Analysen av de ickeförväntade
svaren visade mindre kvalitativa skillnaderna åldersgrupperna emellan,
huvudsakligen var det dock likheter som observerades. Kategorin "fel inferens" stod för den
största andelen och kategorin "vet inte" för den näst största andelen icke förväntade svar hos
samtliga åldersgrupper. Utifrån studiens resultat föreslås att det aktuella
bedömningsmaterialet inte lämpar sig för bedömning av inferensförmåga hos 4-åringar då
resultaten var låga och en stor andel av barnen i åldersgruppen avbröt bedömningstillfållet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Margita and Nilsson, Patrik
supervisor
organization
course
LOGM81 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862573
date added to LUP
2012-07-16 15:40:28
date last changed
2012-07-16 15:40:28
@misc{2862573,
 abstract   = {Begreppet inferens står för förmågan att utifrån sammanhanget göra slutsatser om något som
underförstås eller antyds, d.v.s. inte nämns explicit. I studien har inferensfömågan hos 31 Barn
med typisk språkutveckling i åldern fyra till sex år studerats. Bedömningen utgick från en
svensk översättning av ett material bestående av berättelser med tillhörande frågor som
Bishop och Adams (1992) tidigare använt sig av i forskningssammanhang. Barnens förmåga
att göra inferenser jämfördes med deras bokstavliga förståelse. Icke-förväntade svar
kategoriserades för att studera kvalitativa skillnader och likheter åldersgrupperna emellan.
En signifikant korrelation fanns mellan barnens ålder och deras inferensförmåga. Resultaten
för inferensförmåga steg med åldern något mer än resultaten för bokstavlig förståelse. De två
förmågorna korrelerade signifikant med varandra, men hos några barn sågs stora individuella
skillnader i förhållandet mellan inferentiell och bokstavlig förståelse. Analysen av de ickeförväntade
svaren visade mindre kvalitativa skillnaderna åldersgrupperna emellan,
huvudsakligen var det dock likheter som observerades. Kategorin "fel inferens" stod för den
största andelen och kategorin "vet inte" för den näst största andelen icke förväntade svar hos
samtliga åldersgrupper. Utifrån studiens resultat föreslås att det aktuella
bedömningsmaterialet inte lämpar sig för bedömning av inferensförmåga hos 4-åringar då
resultaten var låga och en stor andel av barnen i åldersgruppen avbröt bedömningstillfållet.},
 author    = {Bengtsson, Margita and Nilsson, Patrik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inferensförmåga hos 4-, 5- och 6-åringar med typisk språkutveckling},
 year     = {2009},
}