Advanced

Användning av verb hos förskolebarn med språkstörning i jämförelse med ålders- och språkmatchade barn

Sjökvist, Emma (2009) LOGM81 20091
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Verben är centrala i grammatiska strukturer i språket, det är verben som bestämmer vilka andra
ord som ska finnas med i en mening. Denna ordklass representerar rörelse och dynamik ~ språket
och gör det levande. Men verben är också komplexa och vållar barn med SLI särskilda problem.
Att lära sig verb är inte enkelt eftersom verben ska behärskas morfologiskt, semantiskt och
syntaktiskt. Många studier har fokuserat på morfologi, men det är också viktigt att undersöka
semantiska aspekter av verbanvändning. I detta arbete undersöks därför verbanvändning hos barn
med SLI ur ett semantiskt perspektiv.
Materialet som arbetet bygger på består av spontantalsdata från 20 dialoger mellan tio barn med
SLI och l O åldersmatchade respektive l O... (More)
Verben är centrala i grammatiska strukturer i språket, det är verben som bestämmer vilka andra
ord som ska finnas med i en mening. Denna ordklass representerar rörelse och dynamik ~ språket
och gör det levande. Men verben är också komplexa och vållar barn med SLI särskilda problem.
Att lära sig verb är inte enkelt eftersom verben ska behärskas morfologiskt, semantiskt och
syntaktiskt. Många studier har fokuserat på morfologi, men det är också viktigt att undersöka
semantiska aspekter av verbanvändning. I detta arbete undersöks därför verbanvändning hos barn
med SLI ur ett semantiskt perspektiv.
Materialet som arbetet bygger på består av spontantalsdata från 20 dialoger mellan tio barn med
SLI och l O åldersmatchade respektive l O språkmatchade barn, alltså totalt 30 barn. Författaren
har undersökt vilka skillnader som finns inom och mellan dialogerna beträffande antal ord,
användning av verb och kärnverb samt om det funnits något samband beträffande mått på
verbanvändning och andra mått på grammatik.
Resultatet visar att gruppen bestående av barn med SLI skiljer sig signifikant från gruppen med
ålderskontroller, men ligger på samma nivå som gruppen med språkkontroller på alla mått som
gäller verbanvändning och verbvariation, dvs. färre verb totalt och fårre olika verb. Barnen med
SLI förlitar sig i högre utsträckning på kämverb. Det finns inga signifikanta skillnader mellan
kontexterna, däremot finns tendenser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjökvist, Emma
supervisor
organization
course
LOGM81 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862602
date added to LUP
2012-07-16 15:52:10
date last changed
2012-07-16 15:52:10
@misc{2862602,
 abstract   = {Verben är centrala i grammatiska strukturer i språket, det är verben som bestämmer vilka andra
ord som ska finnas med i en mening. Denna ordklass representerar rörelse och dynamik ~ språket
och gör det levande. Men verben är också komplexa och vållar barn med SLI särskilda problem.
Att lära sig verb är inte enkelt eftersom verben ska behärskas morfologiskt, semantiskt och
syntaktiskt. Många studier har fokuserat på morfologi, men det är också viktigt att undersöka
semantiska aspekter av verbanvändning. I detta arbete undersöks därför verbanvändning hos barn
med SLI ur ett semantiskt perspektiv.
Materialet som arbetet bygger på består av spontantalsdata från 20 dialoger mellan tio barn med
SLI och l O åldersmatchade respektive l O språkmatchade barn, alltså totalt 30 barn. Författaren
har undersökt vilka skillnader som finns inom och mellan dialogerna beträffande antal ord,
användning av verb och kärnverb samt om det funnits något samband beträffande mått på
verbanvändning och andra mått på grammatik.
Resultatet visar att gruppen bestående av barn med SLI skiljer sig signifikant från gruppen med
ålderskontroller, men ligger på samma nivå som gruppen med språkkontroller på alla mått som
gäller verbanvändning och verbvariation, dvs. färre verb totalt och fårre olika verb. Barnen med
SLI förlitar sig i högre utsträckning på kämverb. Det finns inga signifikanta skillnader mellan
kontexterna, däremot finns tendenser.},
 author    = {Sjökvist, Emma},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användning av verb hos förskolebarn med språkstörning i jämförelse med ålders- och språkmatchade barn},
 year     = {2009},
}