Advanced

Reliabilitetsprövning av VHI-Lund hos röstfriska personer: Röstfriskas skattning av egen röstfunktion

Eriksson, Jacqueline (2009) LOGM81 20091
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Denna studie avsåg att reliabilitetspröva självskattningsinstrumentet VRI-Lund
på personer som upplever sig vara röstfriska. VRI-Lund avser att mäta
patienters upplevelser av röstbesvär och består av fyra subskalor med tio
påståenden i var skala: hals, fysiologisk, emotionell och funktionell samt en
egen röstbedömning med Visuell Analog Skala (V AS). Svaren sker genom en
skattning på en frekvensbaserad skala mellan 0-4 som sedan summeras for
varje subskala och for formuläret i sin helhet. Varje subskala kan uppgå till
mellan 0-40 poäng och totalpoäng mellan 0-160 poäng. V AS mäts i millimeter
där O innebär inga upplevda röstbesvär och l 00 maximalt upplevda röstbesvär.
En hög totalpoäng med VRI-Lund tyder på stora upplevda... (More)
Denna studie avsåg att reliabilitetspröva självskattningsinstrumentet VRI-Lund
på personer som upplever sig vara röstfriska. VRI-Lund avser att mäta
patienters upplevelser av röstbesvär och består av fyra subskalor med tio
påståenden i var skala: hals, fysiologisk, emotionell och funktionell samt en
egen röstbedömning med Visuell Analog Skala (V AS). Svaren sker genom en
skattning på en frekvensbaserad skala mellan 0-4 som sedan summeras for
varje subskala och for formuläret i sin helhet. Varje subskala kan uppgå till
mellan 0-40 poäng och totalpoäng mellan 0-160 poäng. V AS mäts i millimeter
där O innebär inga upplevda röstbesvär och l 00 maximalt upplevda röstbesvär.
En hög totalpoäng med VRI-Lund tyder på stora upplevda röstbesvär.
I studien ingick 58 respondenter, 31 kvinnor och 27 män. VRI-Lund visade på
en god test-retest reliabilitet även for röstfriska. Samtliga delar av VHI-Lund
fick höga reliabilitetsvärden med IntraClass Coefficient (ICC). Inga
signifikanta skillnader vad gäller män och kvinnors skattning med VHI-Lund
hittades. Medianvärdena for V AS, de fyra subskalorna samt totalpoäng med
VHI-Lund var genomgående låga. De enskilda påståenden som fick ett
medianvärde över O var fyra påståenden på halsskalan samt två på den
fysiologiska skalan. De påståendena f'ar därmed ses som vanliga röstsymptom
som även forekernmer i någon grad hos röstfriska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Jacqueline
supervisor
organization
course
LOGM81 20091
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862606
date added to LUP
2012-07-16 15:59:32
date last changed
2012-07-16 15:59:32
@misc{2862606,
 abstract   = {Denna studie avsåg att reliabilitetspröva självskattningsinstrumentet VRI-Lund
på personer som upplever sig vara röstfriska. VRI-Lund avser att mäta
patienters upplevelser av röstbesvär och består av fyra subskalor med tio
påståenden i var skala: hals, fysiologisk, emotionell och funktionell samt en
egen röstbedömning med Visuell Analog Skala (V AS). Svaren sker genom en
skattning på en frekvensbaserad skala mellan 0-4 som sedan summeras for
varje subskala och for formuläret i sin helhet. Varje subskala kan uppgå till
mellan 0-40 poäng och totalpoäng mellan 0-160 poäng. V AS mäts i millimeter
där O innebär inga upplevda röstbesvär och l 00 maximalt upplevda röstbesvär.
En hög totalpoäng med VRI-Lund tyder på stora upplevda röstbesvär.
I studien ingick 58 respondenter, 31 kvinnor och 27 män. VRI-Lund visade på
en god test-retest reliabilitet även for röstfriska. Samtliga delar av VHI-Lund
fick höga reliabilitetsvärden med IntraClass Coefficient (ICC). Inga
signifikanta skillnader vad gäller män och kvinnors skattning med VHI-Lund
hittades. Medianvärdena for V AS, de fyra subskalorna samt totalpoäng med
VHI-Lund var genomgående låga. De enskilda påståenden som fick ett
medianvärde över O var fyra påståenden på halsskalan samt två på den
fysiologiska skalan. De påståendena f'ar därmed ses som vanliga röstsymptom
som även forekernmer i någon grad hos röstfriska.},
 author    = {Eriksson, Jacqueline},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reliabilitetsprövning av VHI-Lund hos röstfriska personer: Röstfriskas skattning av egen röstfunktion},
 year     = {2009},
}