Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Produktion och förståelse av sju grammatiska strukturer på svenska - en jämförelse mellan förskolebarn med typisk språkutveckling och barn med språkstörning

Bartonek, Hannah ; Katalinic, Annie and Wier, Karin (2008) LOGM81 20081
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka produktion och förståelse
av utvalda grammatiska strukturer, för att få ökad insikt i strukturernas svårighetsgrad
liksom i förhållandet mellan förståelse och produktion. Undersökningen omfattade
svenska barn med specifik språkstörning i jämförelse med kontrollgrupper bestående av
ålders- och språkmatchade barn. De grammatiska strukturer som undersöktes var presens,
preteritum, genitiv-s, pluralis, obestämd artikel, bestämd form och adjektiv +
substantivfraser.
Resultaten visade att alla tre grupperna i stort följde den typiska språkutvecklingen vid de
testade grammatiska strukturerna beträffande ordningsföljden för deras tillägnande.
Barnen med specifik språkstörning... (More)
Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka produktion och förståelse
av utvalda grammatiska strukturer, för att få ökad insikt i strukturernas svårighetsgrad
liksom i förhållandet mellan förståelse och produktion. Undersökningen omfattade
svenska barn med specifik språkstörning i jämförelse med kontrollgrupper bestående av
ålders- och språkmatchade barn. De grammatiska strukturer som undersöktes var presens,
preteritum, genitiv-s, pluralis, obestämd artikel, bestämd form och adjektiv +
substantivfraser.
Resultaten visade att alla tre grupperna i stort följde den typiska språkutvecklingen vid de
testade grammatiska strukturerna beträffande ordningsföljden för deras tillägnande.
Barnen med specifik språkstörning presterade dock generellt sämre och uppvisade vissa
avvikelser. Således bekräftade våra resultat den tidigare forskningen om grammatisk
språkutveckling. Resultaten visade även att samtliga grupper genomgående presterade
sämre vid förståelse än vid produktion. Detta, mot bakgrund av tidigare forskning,
oväntade utfall kan åtminstone delvis bero på metod vid testförfarandet, grammatiktestets
utformning samt bedömningskriterierna. Det förefaller dock också rimligt att anta att
produktionen faktiskt kan vara starkare under vissa omständigheter. Utvecklingen är
sannolikt inte så otvetydig att det går att konstatera att förståelsen undantagslöst tillägnas
först. Det finns ett behov av att utveckla metoden för hur vi kan testa barns
språkförståelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bartonek, Hannah ; Katalinic, Annie and Wier, Karin
supervisor
organization
course
LOGM81 20081
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862667
date added to LUP
2012-07-17 10:06:37
date last changed
2012-07-17 10:06:37
@misc{2862667,
 abstract   = {{Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka produktion och förståelse
av utvalda grammatiska strukturer, för att få ökad insikt i strukturernas svårighetsgrad
liksom i förhållandet mellan förståelse och produktion. Undersökningen omfattade
svenska barn med specifik språkstörning i jämförelse med kontrollgrupper bestående av
ålders- och språkmatchade barn. De grammatiska strukturer som undersöktes var presens,
preteritum, genitiv-s, pluralis, obestämd artikel, bestämd form och adjektiv +
substantivfraser.
Resultaten visade att alla tre grupperna i stort följde den typiska språkutvecklingen vid de
testade grammatiska strukturerna beträffande ordningsföljden för deras tillägnande.
Barnen med specifik språkstörning presterade dock generellt sämre och uppvisade vissa
avvikelser. Således bekräftade våra resultat den tidigare forskningen om grammatisk
språkutveckling. Resultaten visade även att samtliga grupper genomgående presterade
sämre vid förståelse än vid produktion. Detta, mot bakgrund av tidigare forskning,
oväntade utfall kan åtminstone delvis bero på metod vid testförfarandet, grammatiktestets
utformning samt bedömningskriterierna. Det förefaller dock också rimligt att anta att
produktionen faktiskt kan vara starkare under vissa omständigheter. Utvecklingen är
sannolikt inte så otvetydig att det går att konstatera att förståelsen undantagslöst tillägnas
först. Det finns ett behov av att utveckla metoden för hur vi kan testa barns
språkförståelse.}},
 author    = {{Bartonek, Hannah and Katalinic, Annie and Wier, Karin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Produktion och förståelse av sju grammatiska strukturer på svenska - en jämförelse mellan förskolebarn med typisk språkutveckling och barn med språkstörning}},
 year     = {{2008}},
}