Advanced

Voice Handicap Index-Lund-11: Ett självskattningsformulär för patienter med röstbesvär. Översättning, bearbetning och validering.

Nyman, Matilda and Åradsson, Sabina (2008) LOGM81 20081
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande studie är att skapa ett svenskt, kort, validerat och kvantifierbart självskattningsformulär för att mäta subjektiva röstbesvär. Som grund för det nya formuläret VHI-Lund-11, ligger främst kortversionen av det amerikanska Voice Handicap Index (VHI-10). De i Lund redan existerande och validerade självskattningsformulären har tagits i beaktande. Formuläret inleds med ett antal påståenden av mer anamnestisk karaktär. Därefter följer 11 påståenden som utgör stommen i VHI-Lund-11 (en översättning av VHI-10 sammanslaget med ett påstående från Postoperativ Läkning-9). Patienten skattar sitt svar på en skala från 0-4 och poängen summeras sedan i ett VHI-index. Ett högt VHI-index tyder på stora upplevda röstbesvär för en... (More)
Syftet med föreliggande studie är att skapa ett svenskt, kort, validerat och kvantifierbart självskattningsformulär för att mäta subjektiva röstbesvär. Som grund för det nya formuläret VHI-Lund-11, ligger främst kortversionen av det amerikanska Voice Handicap Index (VHI-10). De i Lund redan existerande och validerade självskattningsformulären har tagits i beaktande. Formuläret inleds med ett antal påståenden av mer anamnestisk karaktär. Därefter följer 11 påståenden som utgör stommen i VHI-Lund-11 (en översättning av VHI-10 sammanslaget med ett påstående från Postoperativ Läkning-9). Patienten skattar sitt svar på en skala från 0-4 och poängen summeras sedan i ett VHI-index. Ett högt VHI-index tyder på stora upplevda röstbesvär för en patient.
Metoden test-retest har använts för att validera och reliabilitetspröva svar från patientgrupp på avdelningen för röst och talvård vid Lunds universitetssjukhus (n=89), samt från en kontrollgrupp (n=36).
Resultat av statistiska analyser visar på god validitet och reliabilitet. Skillnaden i VHI-index mellan patient- och kontrollgrupp är signifikant. Korrelationen mellan upprepade mätningar med samma formulär är hög och visar på ett starkt positivt linjärt samband för både patientgrupp och kontrollgrupp.
Vid analys mellan påståenden i VHI-Lund-11, ligger Cronbach’s alpha genomgående högt. Korrelationskoefficienten är över r(120)>0,60 vid alla påståenden i VHI-index utom P3, Mina röstproblem påverkar min ekonomi. Ett uteslutande av påståendet förespråkas.
VHI-Lund-11 är ett lättdistribuerat kliniskt verktyg med hög stabilitet och pålitlighet. Det kan med fördel användas både i anamnestiskt syfte och för upprepade mätningar över tid. Dess kvantifierbarhet gör även VHI-Lund-11 lämpligt som forskningsunderlag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyman, Matilda and Åradsson, Sabina
supervisor
organization
course
LOGM81 20081
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2862704
date added to LUP
2012-07-17 11:05:05
date last changed
2012-07-17 11:05:05
@misc{2862704,
 abstract   = {Syftet med föreliggande studie är att skapa ett svenskt, kort, validerat och kvantifierbart självskattningsformulär för att mäta subjektiva röstbesvär. Som grund för det nya formuläret VHI-Lund-11, ligger främst kortversionen av det amerikanska Voice Handicap Index (VHI-10). De i Lund redan existerande och validerade självskattningsformulären har tagits i beaktande. Formuläret inleds med ett antal påståenden av mer anamnestisk karaktär. Därefter följer 11 påståenden som utgör stommen i VHI-Lund-11 (en översättning av VHI-10 sammanslaget med ett påstående från Postoperativ Läkning-9). Patienten skattar sitt svar på en skala från 0-4 och poängen summeras sedan i ett VHI-index. Ett högt VHI-index tyder på stora upplevda röstbesvär för en patient.
Metoden test-retest har använts för att validera och reliabilitetspröva svar från patientgrupp på avdelningen för röst och talvård vid Lunds universitetssjukhus (n=89), samt från en kontrollgrupp (n=36).
Resultat av statistiska analyser visar på god validitet och reliabilitet. Skillnaden i VHI-index mellan patient- och kontrollgrupp är signifikant. Korrelationen mellan upprepade mätningar med samma formulär är hög och visar på ett starkt positivt linjärt samband för både patientgrupp och kontrollgrupp.
Vid analys mellan påståenden i VHI-Lund-11, ligger Cronbach’s alpha genomgående högt. Korrelationskoefficienten är över r(120)>0,60 vid alla påståenden i VHI-index utom P3, Mina röstproblem påverkar min ekonomi. Ett uteslutande av påståendet förespråkas.
VHI-Lund-11 är ett lättdistribuerat kliniskt verktyg med hög stabilitet och pålitlighet. Det kan med fördel användas både i anamnestiskt syfte och för upprepade mätningar över tid. Dess kvantifierbarhet gör även VHI-Lund-11 lämpligt som forskningsunderlag.},
 author    = {Nyman, Matilda and Åradsson, Sabina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Voice Handicap Index-Lund-11: Ett självskattningsformulär för patienter med röstbesvär. Översättning, bearbetning och validering.},
 year     = {2008},
}