Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Inflytandet av kontext, språkförmåga och arbetsminne på förståelse av idiom hos barn med normal språkutveckling och hos barn med språkstörning

Hempel, Katarina and Ohlsson, Beatrice (2005) LOGM81 20051
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Idiom, som denna studie kommer att behandla, är metaforiska uttryck som har en fast
betydelse och där de ingående orden oftast inte kan böjas, som t. ex. uttrycket "det har du fått
om bakfoten".
Studien är uppdelad i två delar. Del I är en undersökning av 20 barn med normal
språkutveckling i skolans år 4 där vi har undersökt idiomförståelsen utan och med kontext
samt relationen till språk och arbetsminne. Del II är en undersökning av 17 barn med
språkstörning i skolans år 3-5 där vi har undersökt förståelse av idiom med kontext samt
relationen till språk och arbetsminne.
I del I ombads försökspersonerna att definiera 16 olika idiom, som presenterades muntligt av
författarna. Först presenterades idiomet isolerat för att undersöka... (More)
Idiom, som denna studie kommer att behandla, är metaforiska uttryck som har en fast
betydelse och där de ingående orden oftast inte kan böjas, som t. ex. uttrycket "det har du fått
om bakfoten".
Studien är uppdelad i två delar. Del I är en undersökning av 20 barn med normal
språkutveckling i skolans år 4 där vi har undersökt idiomförståelsen utan och med kontext
samt relationen till språk och arbetsminne. Del II är en undersökning av 17 barn med
språkstörning i skolans år 3-5 där vi har undersökt förståelse av idiom med kontext samt
relationen till språk och arbetsminne.
I del I ombads försökspersonerna att definiera 16 olika idiom, som presenterades muntligt av
författarna. Först presenterades idiomet isolerat för att undersöka förståelse av idiom utan
kontext. Om försökspersonen inte lyckades definiera idiomet presenterades idiomet med en
berättelsekontext Vi prövade också satsförståelse, lexikal förrnåga samt komplext
arbetsminne för att undersöka eventuella samband mellan dessa förmågor och idiomförståelse.
I del II analyserade vi ljudbandsupptagningar där barn med språkstörning fick sanuna 16
idiom presenterade i en filmkontext, vilka de därefter ombads att definiera. Sambanden
mellan idiomförståelse och satsförståelse, lexikal förmåga samt komplext arbetsminne
undersöktes med hjälp av befintliga data från ett tidigare projekt (RJ dnr 2000-0171:01).
Vi fann att barnen med normal språkutveckling hade en god men inte fullständig förmåga att
definiera idiom när de presenterades utan kontext samt att en del bokstavliga definitioner
förekom. När idiomen presenterades med kontext ökade barnens förmåga att definiera
idiomen och bokstavliga definitioner minskade. Idiom med hög grad av genomskinlighet och
användningsfrekvens resulterade i högre lösningsfrekvens, däremot resulterade inte similer i
högre grad av lösningsfrekvens än andra idiom. Vi fann ett signifikant samband mellan
idiomförståelse och satsförståelse både när idiomen presenterades utan och när de
presenterades med kontext. Vi fann också ett signifikant samband mellan idiomförståelse med
kontext och komplext arbetsminne. Sambandet mellan idiomförståelse utan kontext och
komplext arbetsminne närmade sig signifikans. Vi fann inget signifikant samband mellan
någon form av idiomförståelse och lexikal förmåga.
Vi fann att barnen med språkstörning föreföll ha en nedsatt förmåga att definiera idiomen på
ett idiomatiskt vis men att de hade god insikt i att idiomen inte skulle tolkas bokstavligt.
Idiom med hög grad av genomskinlighet och användningsfrekvens resulterade i högre
lösningsfrekvens, däremot resulterade inte similer i högre grad av lösningsfrekvens än andra
idiom. Idiomförståelse korrelerade signifikant med satsförståelse. Vi fann inget signifikant
samband mellan idiomförståelse och komplext arbetsminne, eller mellan idiomförståelse och
lexikal förmåga.
Med tanke på att idiomatiska uttryck används i mycket hög utsträckning såväl i dagligt tal
som i litteraturen, är det av största vikt att behärska sådana. Vi har med föreliggande studie
velat bidra till kunskap om idiomförståelsen hos barn med respektive utan språkstörning och
hoppas att denna kunskap ska ge ökad insikt och vara av kliniskt värde framöver. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hempel, Katarina and Ohlsson, Beatrice
supervisor
organization
course
LOGM81 20051
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2863195
date added to LUP
2012-07-19 15:21:12
date last changed
2012-07-19 15:21:12
@misc{2863195,
 abstract   = {{Idiom, som denna studie kommer att behandla, är metaforiska uttryck som har en fast
betydelse och där de ingående orden oftast inte kan böjas, som t. ex. uttrycket "det har du fått
om bakfoten".
Studien är uppdelad i två delar. Del I är en undersökning av 20 barn med normal
språkutveckling i skolans år 4 där vi har undersökt idiomförståelsen utan och med kontext
samt relationen till språk och arbetsminne. Del II är en undersökning av 17 barn med
språkstörning i skolans år 3-5 där vi har undersökt förståelse av idiom med kontext samt
relationen till språk och arbetsminne.
I del I ombads försökspersonerna att definiera 16 olika idiom, som presenterades muntligt av
författarna. Först presenterades idiomet isolerat för att undersöka förståelse av idiom utan
kontext. Om försökspersonen inte lyckades definiera idiomet presenterades idiomet med en
berättelsekontext Vi prövade också satsförståelse, lexikal förrnåga samt komplext
arbetsminne för att undersöka eventuella samband mellan dessa förmågor och idiomförståelse.
I del II analyserade vi ljudbandsupptagningar där barn med språkstörning fick sanuna 16
idiom presenterade i en filmkontext, vilka de därefter ombads att definiera. Sambanden
mellan idiomförståelse och satsförståelse, lexikal förmåga samt komplext arbetsminne
undersöktes med hjälp av befintliga data från ett tidigare projekt (RJ dnr 2000-0171:01).
Vi fann att barnen med normal språkutveckling hade en god men inte fullständig förmåga att
definiera idiom när de presenterades utan kontext samt att en del bokstavliga definitioner
förekom. När idiomen presenterades med kontext ökade barnens förmåga att definiera
idiomen och bokstavliga definitioner minskade. Idiom med hög grad av genomskinlighet och
användningsfrekvens resulterade i högre lösningsfrekvens, däremot resulterade inte similer i
högre grad av lösningsfrekvens än andra idiom. Vi fann ett signifikant samband mellan
idiomförståelse och satsförståelse både när idiomen presenterades utan och när de
presenterades med kontext. Vi fann också ett signifikant samband mellan idiomförståelse med
kontext och komplext arbetsminne. Sambandet mellan idiomförståelse utan kontext och
komplext arbetsminne närmade sig signifikans. Vi fann inget signifikant samband mellan
någon form av idiomförståelse och lexikal förmåga.
Vi fann att barnen med språkstörning föreföll ha en nedsatt förmåga att definiera idiomen på
ett idiomatiskt vis men att de hade god insikt i att idiomen inte skulle tolkas bokstavligt.
Idiom med hög grad av genomskinlighet och användningsfrekvens resulterade i högre
lösningsfrekvens, däremot resulterade inte similer i högre grad av lösningsfrekvens än andra
idiom. Idiomförståelse korrelerade signifikant med satsförståelse. Vi fann inget signifikant
samband mellan idiomförståelse och komplext arbetsminne, eller mellan idiomförståelse och
lexikal förmåga.
Med tanke på att idiomatiska uttryck används i mycket hög utsträckning såväl i dagligt tal
som i litteraturen, är det av största vikt att behärska sådana. Vi har med föreliggande studie
velat bidra till kunskap om idiomförståelsen hos barn med respektive utan språkstörning och
hoppas att denna kunskap ska ge ökad insikt och vara av kliniskt värde framöver.}},
 author    = {{Hempel, Katarina and Ohlsson, Beatrice}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Inflytandet av kontext, språkförmåga och arbetsminne på förståelse av idiom hos barn med normal språkutveckling och hos barn med språkstörning}},
 year     = {{2005}},
}