Advanced

Sulcus och sulcusrelaterade lesioner - röstförändring efter behandling. Perceptuell bedömning av röstkvalitet och patienters subjektiva bedömning av röstsymptom.

Skoog, Kerstin (2005) LOGM81 20051
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Sulcus är en stämvecksåkomma som ofta ger patienten en allvarlig röstpåverkan. Vanligt förekommande röstsymptom är heshet/dysfoni, hyperfunktion/press, rösttrötthet och kraftlöshet vid fonation. Hos patienten kan heshet/dysfoni uppträda redan i barndomen.
Olika operationsmetoder, enbart eller i kombination med röstterapi hos logoped, är en vanlig behandlingsform. Det huvudsakliga skälet för operativt ingrepp är att återställa patientens röstfunktion så långt det är möjligt. Operation i kombination med röstterapi hos logoped har i tidigare studier visat sig vara en framgångsrik behandling för röstförbättring. Rösten blev i de flesta fallen inte helt återställd, men patienterna upplevde stora förbättringar av sin röstkvalitet.
Syftet med... (More)
Sulcus är en stämvecksåkomma som ofta ger patienten en allvarlig röstpåverkan. Vanligt förekommande röstsymptom är heshet/dysfoni, hyperfunktion/press, rösttrötthet och kraftlöshet vid fonation. Hos patienten kan heshet/dysfoni uppträda redan i barndomen.
Olika operationsmetoder, enbart eller i kombination med röstterapi hos logoped, är en vanlig behandlingsform. Det huvudsakliga skälet för operativt ingrepp är att återställa patientens röstfunktion så långt det är möjligt. Operation i kombination med röstterapi hos logoped har i tidigare studier visat sig vara en framgångsrik behandling för röstförbättring. Rösten blev i de flesta fallen inte helt återställd, men patienterna upplevde stora förbättringar av sin röstkvalitet.
Syftet med undersökningen är att kartlägga om patienter med sulcusdiagnoser blir bättre efter röstterapi hos logoped och operation, var för sig eller i kombination. Vidare undersöks samband mellan patientens subjektiva bedömning och en lyssnarpanels perceptuella bedömning före och efter åtgärd.
Denna studie omfattar en bedömning och utvärdering av 35 patienter med diagnosen sulcus och sulcusrelaterade lesioner.
Signifikanta samband kan utläsas mellan lyssnarpanelens perceptuella bedömning och patientens bedömning av sina röstsymptom inom åtgärdsgruppen röstterapi hos logoped avseende röstparametern avvikande intensitet före och efter åtgärd. Vidare ses signifikanta samband inom åtgärdsgruppen operation i kombination med röstterapi hos logoped med parametrarna press före och efter åtgärd och bitonalitet före åtgärd.
Vid lyssnarpanelens perceptuella bedömning av 11 olika röstparametrar, framträder parametrarna klangfattig och buller och den sammanfattande parametern grad av röststörning med högsta värden före åtgärd.
Resultaten av patienternas subjektiva röstbedömningar visar att operation i kombination med röstterapi hos logoped ger en subjektivt upplevd röstförbättring. Ingen patient i nämnda åtgärdsgrupp anger försämring av röstsymptom. Om patienten är nöjd med sin röst och den fungerar i vardagen får detta ses som den viktigaste faktorn vid bedömningen av röstförbättring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skoog, Kerstin
supervisor
organization
course
LOGM81 20051
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2863280
date added to LUP
2012-07-20 14:25:21
date last changed
2012-07-20 14:25:21
@misc{2863280,
 abstract   = {Sulcus är en stämvecksåkomma som ofta ger patienten en allvarlig röstpåverkan. Vanligt förekommande röstsymptom är heshet/dysfoni, hyperfunktion/press, rösttrötthet och kraftlöshet vid fonation. Hos patienten kan heshet/dysfoni uppträda redan i barndomen.
Olika operationsmetoder, enbart eller i kombination med röstterapi hos logoped, är en vanlig behandlingsform. Det huvudsakliga skälet för operativt ingrepp är att återställa patientens röstfunktion så långt det är möjligt. Operation i kombination med röstterapi hos logoped har i tidigare studier visat sig vara en framgångsrik behandling för röstförbättring. Rösten blev i de flesta fallen inte helt återställd, men patienterna upplevde stora förbättringar av sin röstkvalitet.
Syftet med undersökningen är att kartlägga om patienter med sulcusdiagnoser blir bättre efter röstterapi hos logoped och operation, var för sig eller i kombination. Vidare undersöks samband mellan patientens subjektiva bedömning och en lyssnarpanels perceptuella bedömning före och efter åtgärd.
Denna studie omfattar en bedömning och utvärdering av 35 patienter med diagnosen sulcus och sulcusrelaterade lesioner.
Signifikanta samband kan utläsas mellan lyssnarpanelens perceptuella bedömning och patientens bedömning av sina röstsymptom inom åtgärdsgruppen röstterapi hos logoped avseende röstparametern avvikande intensitet före och efter åtgärd. Vidare ses signifikanta samband inom åtgärdsgruppen operation i kombination med röstterapi hos logoped med parametrarna press före och efter åtgärd och bitonalitet före åtgärd.
Vid lyssnarpanelens perceptuella bedömning av 11 olika röstparametrar, framträder parametrarna klangfattig och buller och den sammanfattande parametern grad av röststörning med högsta värden före åtgärd.
Resultaten av patienternas subjektiva röstbedömningar visar att operation i kombination med röstterapi hos logoped ger en subjektivt upplevd röstförbättring. Ingen patient i nämnda åtgärdsgrupp anger försämring av röstsymptom. Om patienten är nöjd med sin röst och den fungerar i vardagen får detta ses som den viktigaste faktorn vid bedömningen av röstförbättring.},
 author    = {Skoog, Kerstin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sulcus och sulcusrelaterade lesioner - röstförändring efter behandling. Perceptuell bedömning av röstkvalitet och patienters subjektiva bedömning av röstsymptom.},
 year     = {2005},
}